Správny súdny poriadok

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Správny súdny poriadok
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
12.10.2016
Bratislava
Začiatok seminára - 9:00
Predpokladané ukončenie - 14:30
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Obsah seminára

 • Základné princípy konania s dôrazom na princíp zákazu zneužitia práva
 • Právomoc a príslušnosť správnych súdov
 • Účastníci konania, osoba zúčastnená na konaní, zainteresovaná verejnosť
 • Zastúpenie
 • Náležitosti žaloby
 • Všeobecná správna žaloba ako základný typ žaloby
 • Žaloba opomenutého účastníka
 • Uspokojenie žalobcu
 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania
 • Správna žaloba v sociálnych veciach
 • Správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia
 • Osobitné konania
 • Trovy konania
 • Opravné prostriedky
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 
 

Lektori:
JUDr. Anita Filová

- prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava II. Vyštudovala
Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci
rekodifikácie civilného práva procesného pôsobila ako tajomníčka
subkomisie pre tvorbu Správneho súdneho poriadku. Od 1. mája 2014 bola
vymenovaná do funkcie prokurátorky na Okresnej prokuratúre Bratislava II
na netrestný úsek. V rokoch 2009 – 2014 pôsobila na Najvyššom súde
Slovenskej republiky ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu so zaradením
do správneho kolégia NS SR.
 


JUDr. Marián Fečík - od
roku 2007 vykonáva funkciu prokurátora netrestného odboru Generálnej
prokuratúry Slovenskej republiky.  Špecializuje sa najmä na oblasť
správneho súdnictva a katastra nehnuteľností. Aktívne sa venuje
prednáškovej činnosti predovšetkým pre Justičnú akadémiu. Jeho
publikačná činnosť zahŕňa príspevky do Justičnej revue, Informačného 
spravodajcu  prokuratúry a množstva zborníkov. Je jedným z autorov
prvého veľkého komentára vydavateľstva C. H. Beck k Občianskemu
zákonníku. Bol členom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné
kódexy a je členom Rekodifikačnej komisie pre Občiansky zákonník.

Lektori:

JUDr. Anita Filová, JUDr. Marián Fečík

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku