Rekodifikácia - úvod do civilného sporového poriadku

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Rekodifikácia - úvod do civilného sporového poriadku
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
10.12.2015
Bratislava III
Bojnická 3
Business Centre Matador
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Prihlásiť na seminár sa môžete na našich stránkach www.vzdelavame.sk

http://bpm-educat.com/seminar/detail/100-rekodifikacia-uvod-do-civilneho-sporoveho-poriadku


Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor - sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov. 
 • Základné princípy aplikácie Civilného sporového poriadku
 • Právomoc, príslušnosť a zloženie súdov
 • Strany sporu, ich zastúpenie a iné subjekty, ktoré ovplyvňujú priebeh konania
 • Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty, úkony strán
 • Postup po začatí konania
 • Predbežné prejednanie veci
 • Dokazovanie, súdne rozhodnutia a trovy konania
 • Osobitné procesné postupy - skrátené konania a skrátené rozhodnutia (Platobný rozkaz, Európsky platobný rozkaz, Rozsudok pre zmeškanie, Rozsudok pre uznanie a vzdanie sa nároku), spory s ochranou slabšej strany a neodkladné, zabezpečovacie a iné opatrenia súdu
 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky - odvolanie, žalobu na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora
 • Účinnosť zákona
 
Lektor: Mgr. Maroš Fekete - 
po absolvovaní Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave sa stal justičným čakateľom Mestského súdu v Bratislave. Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky  bol v roku 2000 menovaný do funkcie sudcu na Okresnom súde Bratislava III, kde pôsobí dodnes a v rámci pracovného zaradenia má pridelenú agendu „Cb“, teda obchodné spory. Vo svojej prednáškovej činnosti sa venuje predovšetkým otázkam Občianskeho súdneho poriadku, mediácie, rozhodcovského konania, konania prvostupňového súdu a problematike rôznych druhov obchodných zmlúv. Vo svojom odbore patrí k vyhľadávaným lektorom.

Lektori:

Mgr. Maroš Fekete

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku