O projekte Eduworld.sk

Prečo vznikol portál Eduworld?

Téma vzdelávania a výchovy je v spoločnosti čoraz častejšie skloňovaná v negatívnom kontexte. Navyše výsledky, aké dosahujú slovenské deti v medzinárodných meraniach sa stále zhoršujú. Slovenské školstvo potrebuje nevyhnutne rozsiahlu reformu zo strany politikov a odborníkov, ale aj podporu a pochopenie zo strany verejnosti.

Chceme, aby sa o vzdelávaní začalo hovoriť viac a aby to nebolo iba v negatívnom zmysle. Popularizujeme myšlienku, že na vzdelávaní a výchove záleží. Sú kľúčové, aby sme žili v lepšej spoločnosti. Každý deň vzdelávame učiteľov, rodičov i študentov o tom, čo znamená moderné vzdelávanie a zodpovedná výchova. Hľadáme inšpiratívne príklady doma i v zahraničí, aby sme posúvali budúcnosť tejto krajiny správnym smerom. Mnoho zmien nie je len o veľkých reformách, ale o pozitívnom prístupe či drobných každodenných skutkoch, ktoré sa rozhodneme robiť vo svojich domovoch či triedach. Každý dokáže meniť veci k lepšiemu tam, kde je. Veríme, že skutočnú zmenu k lepšiemu dokážme urobiť len vtedy, ak nebudeme zabúdať pri výchove ani na hodnoty.

 

„Vzdelávanie mysle bez vzdelávania srdca nie je žiadnym vzdelávaním.“ 
- Aristoteles

 

Portál Eduworld.sk sa zameriava na:

  • podporu tém vzdelávania a sebarozvoja detí i dospelých;
  • zviditeľňovanie dôležitých hodnôt v spoločnosti;
  • vytváranie pozitívneho prostredia, kde sa spájajú rodičia, učitelia a študenti.

 

Čo našim čitateľom poúkame?

Na portáli Eduworld nájdete každý deň atraktívne nové články pre rodičov, učiteľov i študentov, detailné databázy škôl ( jasle, základné, stredné a vysoké školy), databázy kurzov pre deti a dospelých z rôznych oblastí s možnosťou hodnotenia.

 

História

Portál vznikol v roku 2013 s ambíciou pokryť oblasť vzdelávania na Slovenskom trhu a osloviť ľudí, ktorí sa zaujímajú o výber školy či inej formy vzdelávania a osobného rozvoja. Už v prvých mesiacoch dosiahol návštevnosť 12 tisíc používateľov mesačne. Neskôr prirodzene k databázam vzdelávacích inštitúcií a ich službám pribudla aj redakcia, kde v súčasnosti na dennej báze pripravujeme články pre našich čitateľov. V súčasnosti si našu stránku zobrazíte viac ako miliónkrát mesačne.

 

Vlastníkom portálu je od jeho vzniku spoločnosť Eduworld, s.r.o. Portál je nezávislý a nepatrí do žiadnej mediálnej skupiny. Je prevádzkovaný z príjmov z reklamy, vydavateľskej činnosti a dobrovoľných príspevkov čitateľov.

Všetky potebné kontakty nájdete v časti KONTAKT.

 


 

Obsah a články na portál pre vás pripravujú psychológovia, učitelia a rôzni odborníci z oblasti školstva či zdravia detí. Ak nás chcete v našej tvorbe podporiť, budeme vám nesmierne vďační.