Články: Pre študentov
O projekte

Ochrana software a softwarove zmluvy

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Ochrana software a softwarove zmluvy
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
23.05.2018
Bratislava III
Bojnická 3
Business Center Matador
Začiatok seminára o 9:00
Registrácia účastníkov od 8:30
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Seminár sa týka právnych aspektov softvéru, ktorý je predmetom ochrany podľa autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.). Problematika je rozdelená na dve základné časti, a to vznik ochrany k počítačovým programom vrátane zabezpečenia ochrany a na zmluvné vzťahy. Predmetom semináru tak bude aj problematika zamestnaneckých diel a aplikácia osobitných režimom podľa Autorského zákona na tvorbu počítačových programov. Osobitnú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv (napr. zmluva o údržbe, SLA, escrow agreement). Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.   Obsah:
 • Softvér ako predmet ochrany podľa Autorského zákona
 • Zmluvné vzťahy pri tvorbe a používaní softvéru
 • Softvér ako zamestnanecké dielo
 • Osobitné režimy tvorby počítačových programov
 • Použitie počítačových programov bez súhlasu autora
 • Kúpa počítačových programov a vyčerpanie práva na verejné rozširovanie predajom
 • Spracovanie a úpravy softvéru
 • Nepomenované zmluvy (napr. SLA, escrow agreement, maintanance agreement)
 • Ďalšie
  Komu je seminár určený: Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, zamestnancov verejných inštitúcií a osoby pôsobiace v podnikateľskom sektore.   Lektori: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov (.sk) a vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je členkou legislatívnych a iných odborných pracovných skupín, členkou zahraničných redakčných rád časopisov z oblasti duševného vlastníctva a nových technológií a je autorkou viacerých publikácií zameraných na autorské právo, internet a nové technológie.   JUDr. Richard Bednárik, PhD., právnik s niekoľkoročnou skúsenosťou v oblasti práva duševného vlastníctva a informačných a komunikačných technológií. Aktuálne pôsobí v Centre pre autorské práva NOC a na Ústave práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Aktívne prednáša na rôznych konferenciách a seminároch a venuje sa publikačnej činnosti.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre advokátov, koncipientov, právnych zástupcov firiem a spoločností, pracovníkov ministerstiev a štátnych inštitúcií.

Lektori:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Mgr. Richard Bednárik

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...