Články: Pre študentov
O projekte

Reklama

Portál Eduworld.sk prináša informácie o vzdelávaní, výchove detí a sebarozvoji

Eduworld.sk je inšpiratívnym sprievodcom, ako všestranne rozvíjať dieťa od narodenia až do jeho dospelosti. Prevedie vás najdôležitejšími informáciami a výskumami o vývine detí, o ich výchove a vzdelávaní, ale ponúka aj rôzne zaujímavosti. Nahliada do tém rodiny, školy a sebarozvoja detí a dospelých. Zhromažďuje celoslovenskú databázu jaslí, materských, základných, stredných a vysokých škôl, databázy kurzov a školení pre deti i dospelých, databázy detských táborov. Je online platformou, ktorá poskytuje priestor na hodnotenie škôl, kurzov a školení.

 

Našim klientom ponúkame rôzne formáty a druhy reklamy a to bannerovú reklamu, PR články, natívne články alebo zvýhodnené pozície kurzov a škôl v našom vyhľadávaní.

 

Marketingové a obchodné oddelenie

obchod@eduworld.sk

 

Bannerová reklama

V rámci bannerovej reklamy poskytujeme nasledovné formáty: branding, square a leaderboard. Každý formát sa dá priamo zacieliť na rodičov, študentov stedných škôl, študentov vysokých škôl alebo učiteľov. Pre viac informácií o možnostiach bannerovej reklamy nás kontaktujte na obchod@eduworld.sk.

 

Ukážka bannerových formátov

Bannerová reklama eduworld

 

PR články

Na žiadosť klienta zhotovíme alebo publikuje PR články v rôznych sekciách s nasledujúcimi cieľovými skupinami: rodičia, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a učiteľov.