Kurzy a školenia

Databáza kurzov a školení z rôznych oblastí. Marketing a obchod, Počítače, Jazykové kurzy, Motivácia a sebarozvoj, Účtovníctvo, Personalistika...

Zobrazenie 1 - 15 z 2323
Zoradiť podľa
Dodávateľské vyhlásenia v obchodnej praxi
0 hodnotení

Program školenia: Vysvetlenie účelu vyhlásenia dodávateľa podľa článku 61 VNK CKÚ a pravidiel o pôvode  Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne  ..

05.10.2023
Trnava
Colná problematika
Seminár o predaji
0 hodnotení

Tento seminár poskytuje účastníkom komplexné, praktické vzdelanie v oblasti vedenia predajného rozhovoru. Obsahuje množstvo praktických cvičení a tréningov, ktoré umožnia jeho absolventovi v krátkom..

06.10.2023 - 07.10.2023
Košice IV - Barca
Úspešný predajca
Odborný colný kurz deklaranta
0 hodnotení

1. MODUL - Colné predpisy a porušenie, práva a povinnosti deklaranta/zástupcu, status, colný dlh Základné colné predpisy, rozsah platnosti , vymedzenie pojmov  Práva a povinnosti vyplývajúce..

09.10.2023 - 12.10.2023
Trnava
Colná problematika
Riadenie ľudí
0 hodnotení

Témy: Kto je to dobrý vedúci pracovník? Ako rýchlo rozlíšiť dobrých a slabých podriadených? Čo má a čo nesmie robiť vedúci? Ako sa naučiť organizovať prácu? Ako má vedúci dostať od..

09.10.2023 - 10.10.2023
Nitra
Vedenie
Colná problematika pre logistiku
0 hodnotení

Program seminára:   Základné colné predpisy EÚ/SR Colné a daňové územia Európskej únie Colná terminológia a pojmy Colné konanie a jeho priebeh Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy,..

17.10.2023
Trnava
Colná problematika
Seminár o produktivite
0 hodnotení

Spôsoby zvyšovania produktivity práce riadiacich pracovníkov Seminár je určený pre majiteľov, výkonných riaditeľov a vedúcich pracovníkov firmy. Dôraz sa kladie na praktické využitie nadobudnutých..

18.10.2023 - 20.10.2023
Košice IV - Barca
Manažment malých a stredných podnikov
Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu
0 hodnotení

Program seminára:  DAŇ Z ELEKTRINY – legislatívny základ predmet dane základ dane a výpočet dane sadzba dane a oslobodenie od dane oprávnený spotrebiteľ elektriny vznik daňovej povinnosti ..

18.10.2023
Trnava
Dane a účtovníctvo
Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím
0 hodnotení

Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím Základné pojmy a vysvetlenie ich významu Rozsah pôsobnosti kontroly Orgány zodpovedné za kontrolu exportu v Slovenskej republike Predkladanie..

19.10.2023
Trnava
Colná problematika
Ako riadiť firmu a motivovať ľudí
0 hodnotení

Témy:   Mám úspešnú firmu, no neviem ako ďalej. Ako motivovať vyhorených ľudí? Päť životne dôležitých fáz v podnikaní. Ako dostať firmu pod kontrolu? Firma rýchlo rastie, hrozí, že ma to..

23.10.2023
Košice I
Manažment malých a stredných podnikov
Efektívny marketing
0 hodnotení

Veľkosť písma, farbu podkladu, text reklamy, zaujímavý obrázok – to všetko za vás vymyslí marketingová agentúra alebo váš pracovník. Ale to, ako, kedy a v akej kombinácii máte použiť letáky, e-maily,..

24.10.2023 - 25.10.2023
Nitra
Strategický marketig
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných predpisov platných po..

24.10.2023
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
0 hodnotení

Program seminára:  Legislatívny základ  Predmet dane  Základ dane, výpočet dane, sadzba dane  Oslobodenie od dane  Vznik daňovej povinnosti, daňové priznanie  Užívateľský podnik  Daňový..

25.10.2023
Trnava
Dane a účtovníctvo
Dohovor CMR a nákladný list CMR - výklad a aplikácia
0 hodnotení

Dohovor CMR a nákladný list CMR  • rozsah a uplatnenie Dohovoru CMR • použitie nákladného listu CMR • uzavretie prepravnej zmluvy • aktuálne zmeny v Dohovore CMR • zodpovednosť dopravcu •..

26.10.2023
Trnava
Colná problematika
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

31.10.2023
Trnava
Zahraničný obchod
Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode
0 hodnotení

1. časť - Preferenčné systémy EÚ, získanie pôvodu, dôkazy, kumulácia, schválený vývozca • preferenčné systémy EÚ (zmluvné-dvojstranné/mnohostranné, jednostranné-nerecipročné) colná únia, zóna..

02.11.2023
Trnava
Colná problematika