Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia

Databáza kurzov a školení z rôznych oblastí. Marketing a obchod, Počítače, Jazykové kurzy, Motivácia a sebarozvoj, Účtovníctvo, Personalistika...

Zobrazenie 1 - 15 z 1948
Zoradiť podľa
Revízni technici a projektanti - Vyhl. 508/2009 §24 školenie \"Príprava elektrotechnikov ku skúškam \"
0 hodnotení

Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č.  124/2006 Z.z. o..

20.02.2018
Bratislava II - Ružinov
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Schválený hospodársky subjekt
0 hodnotení

Obsahová náplň  komunitárna legislatíva k AEO podstata afázy projektu AEO analýza súčasného stavu žiadateľa časový plán a kontaktná osoba kto môže byť a požiadať o osvedčenie AEO ..

20.02.2018
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
0 hodnotení

Program seminára:  legislatívny základ predmet dane základ dane, výpočet dane sadzba dane oslobodenie od dane vznik daňovej povinnosti, daňové priznanie užívateľský podnik daňový sklad ..

21.02.2018
Trnava
Colná problematika
INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

22.02.2018
Trnava
Zahraničný obchod
Školenie elektrotechnikov §23 NN,VN,VVN aj \"B\" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z
0 hodnotení

Školenie elektrotechnikov  podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.

27.02.2018
Bratislava II - Ružinov
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Školenie elektrotechnikov §22 NN,VN,VVN aj \"B\" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z
0 hodnotení

Školenie elektrotechnikov  podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.

27.02.2018
Bratislava II - Ružinov
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Pre každého zamestnanca (opakovať dvojročne) - Poučená osoba § 20 Vyhláška 508/2009 Z.z.
0 hodnotení

V súlade so Zákonom  č. 124/2006 Z. z., § 15, 16 a 27, s Vyhláškou  č. 356/2007 Z. z. a Vyhláškou  č. 508/2009 Z. z., potrebuje splniť  fyzická osoba na získanie osvedčenia na činnosť na..

27.02.2018
Bratislava II - Ružinov
Obsluha strojov a zariadení
Školenie elektrotechnikov §21 NN,VN,VVN aj \"B\" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z
0 hodnotení

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.

27.02.2018
Bratislava II - Ružinov
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23
0 hodnotení

Jednodňové školenie pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov  §21, §22, §23, §24 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a zákona 124/2006 Z.z. a zákona o vzdelávaní 356/2007 Z.z.Osvedčenia,..

27.02.2018
Bratislava II - Ružinov
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Colné právo EÚ a SR
0 hodnotení

Program seminára: Základné komunitárne a národné colné predpisy EÚ a SR – legislatívny stav pred 1.5.2016 Nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný..

27.02.2018
Trnava
Colná problematika
Ty na to máš...! Potenciál z rôzneho uhlu pohľadu
0 hodnotení

Ak chcete lepšie vnímať svoj potenciál, naplánovať si jeho rozvoj, potom neváhajte a zúčastnite sa workshopu, ktorým pod vedením koučky Tatiany Trebatickej tiež pochopíte, na čo si dať pri ceste za..

28.02.2018
Bratislava I - Staré Mesto
Motivácia a sebarozvoj
Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu
0 hodnotení

Program seminára:  DAŇ Z ELEKTRINY – legislatívny základ predmet dane základ dane a výpočet dane sadzba dane a oslobodenie od dane oprávnený spotrebiteľ elektriny vznik daňovej..

28.02.2018
Trnava
Colná problematika
Pôvod tovaru - Dodávateľské vyhlásenia a ich použitie
0 hodnotení

Jednodňový odborný seminár venovaný probleamtike vyhlásení dodávateľov v rámci pôvodu tovaru a ozrejmenie spôsobu ich použitia, vyhotovenia, kontroly pri obchodovanbí s tovarom v rámci Únie a..

01.03.2018
Trnava
Colná problematika
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z nových colných predpisov platných po 1.1.2018. Získané..

06.03.2018
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
0 hodnotení

Obsah seminára: predmet úpravy a základné pojmy správa dane, predmet dane základ dane, výpočet dane, sadzba dane, oslobodenie od dane označovanie spotrebiteľského balenia cigariet..

07.03.2018
Trnava
Colná problematika
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana