Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia

Databáza kurzov a školení z rôznych oblastí. Marketing a obchod, Počítače, Jazykové kurzy, Motivácia a sebarozvoj, Účtovníctvo, Personalistika...

Zobrazenie 1 - 15 z 1969
Zoradiť podľa
Meditácia - cesta k vnútornej rovnováhe a životnej sile
0 hodnotení

Zažime spolu večer plný vnútorného mieru, harmónie a rozprávania o meditácii a duchovnom živote. Budeme sa rozprávať o základoch meditácie, o utíšení myšlienok, posilnení životnej energie a ceste..

24.04.2018 - 24.05.2018
Motivácia a sebarozvoj
Meditácia - cesta k vnútornej rovnováhe a životnej sile
0 hodnotení

Zažime spolu večer plný vnútorného mieru, harmónie a rozprávania o meditácii a duchovnom živote. Budeme sa rozprávať o základoch meditácie, o utíšení myšlienok, posilnení životnej energie a ceste..

24.04.2018 - 24.05.2018
Motivácia a sebarozvoj
Stavebný poriadok – aplikačná prax
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/308-stavebny-poriadok-aplikacna-prax Seminár je zameraný na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiace..

24.04.2018
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity
0 hodnotení

Obsahová náplň: Primárne úlohy colných orgánov Základne colné predpisy EÚ a SR Colný dohľad Predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe Riadenie rizika a colné kontroly pri dovoze tovaru..

24.04.2018
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
0 hodnotení

Obsah seminára: predmet úpravy a základné pojmy správa dane, predmet dane základ dane, výpočet dane, sadzba dane, oslobodenie od dane označovanie spotrebiteľského balenia cigariet..

25.04.2018
Trnava
Colná problematika
Kurz spokojnosti a pozitívneho prístupu
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/404-kurz-spokojnosti-a-pozitivneho-pristupu

26.04.2018
Motivácia a sebarozvoj
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z nových colných predpisov platných po 1.1.2018. Získané..

26.04.2018
Trnava
Colná problematika
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

27.04.2018
Bratislava I - Staré Mesto
Obchodný zákonník
Kurz Efektívneho rodičovstva v Nitre
0 hodnotení

Zásadný rozdiel medzi rodičmi, ktorí majú spokojné a šťastné deti a rodičmi, ktorí zažívajú každodenné hádky a boj o moc je ten, že nerobia stále tú istú chybu. Kurz Efektívneho Rodičovstva..

01.05.2018 - 26.05.2018
Nitra
Kurzy pre rodičov
Elektronická evidencia - predaj a distribúcia spotrebiteľského balenia liehu
0 hodnotení

Program seminára:  legislatívny základ osobitosti daňového konania povinnosti pre držiteľa povolenia na predaj a držiteľa  oprávnenia na distribúciu elektronické vedenie evidencií –..

02.05.2018
Trnava
Colná problematika
INTRASTAT-SK 2018 - intrakomunitárny obchod vykazovanie
0 hodnotení

[u]1. časť – Úvod do INTRASTATU (3 hodiny) [/u][u][/u] platné právne normy EÚ a SR,  vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone o DPH, colných predpisoch, nová Vyhláška ŠÚ SR pre..

03.05.2018
Trnava
Zahraničný obchod
Umením k harmónii - intenzívny víkendový kurz maľovania
0 hodnotení

Intenzívny víkendový kurz pre náročnejších. Je určený širokej verejnosti, každému, kto sa chce naučiť základy výtvarnej tvorby a rozvíjať svoj talent pod individuálnym, profesionálnym vedením, pre..

05.05.2018 - 06.05.2018
Bratislava II - Ružinov
Maľovanie
05.05.2018 - 06.05.2018
Bratislava II - Ružinov
Maľovanie
Master Change: Ako úspešne riadiť zmenu s Marianom Jelínkom
0 hodnotení

⚡️ 5 hodín nabitých praktickými radami ako úspešne zvládnuť zmeny v organizácii ☝

09.05.2018
Bratislava V - Petržalka
Manažment rozvoja a zmien
Lean Six Sigma Green Belt
0 hodnotení

Školenie Green Belt poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean a Six Sigma pre zlepšovanie procesov. Poslucháči sú po absolvovaní školenia schopní vyhľadať príležitosti pre zlepšenie a následne riadiť..

09.05.2018 - 18.05.2018
Bratislava V - Petržalka
Manažér
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
0 hodnotení

Program seminára:  legislatívny základ predmet dane základ dane, výpočet dane sadzba dane oslobodenie od dane vznik daňovej povinnosti, daňové priznanie užívateľský podnik daňový sklad ..

09.05.2018
Trnava
Colná problematika
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana