Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia

Databáza kurzov a školení z rôznych oblastí. Marketing a obchod, Počítače, Jazykové kurzy, Motivácia a sebarozvoj, Účtovníctvo, Personalistika...

Zobrazenie 1 - 15 z 1993
Zoradiť podľa
Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/271-ochranne-znamky-a-domenove-mena-v-praxi-podnikatela Obsah:  Seminár zameraný na problematiku práv na označovanie, osobitne ochranné známky, a na..

19.06.2018
Bratislava III - Nové Mesto
Autorské, trestné a správne právo
ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - minimum colného deklaranta
0 hodnotení

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá jeden deň) • Fungovanie Európskej únie ako colnej únie, čo tvorí základ pre jednotný trh • Colná terminológia a štruktúra..

19.06.2018 - 21.06.2018
Trnava
Colná problematika
Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu organizácie
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/412-vyhoda-spokojneho-zamestnanca-nastroj-zvysenia-produktivity-a-rastu-organizacie Prečo sa zamestnávateľovi oplatí investovať do spokojnosti..

20.06.2018
Bratislava III - Rača
Motivácia a motivačné programy
Ako predať kvalitu?
0 hodnotení

Považujete Vaše produkty za kvalitné? Máte napriek tomu problémy z odbytom? Často sa dozviete, že Vaše výrobky nepovažujú zákazníci za dostatočne kvalitné? Myslíte si, že je to chyba Vašich..

21.06.2018
Skalica
Marketingová komunikácia a PR
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas ich používania, pod
0 hodnotení

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas ich používania, podľa noriem STN 33 1610 a STN 33 1600. Školenie je vhodné pre zamestnancov s odbornou..

21.06.2018
Ostatné
 Kurz Arteterapia — Energie živlov, živly a temperament
0 hodnotení

Jedinečný intenzívny zážitkový kurz (2x4h), všetky štyri živly. Kurz je zameraný na živly, temperament, povahu, prebudenie a rovnováhu vnútorných síl. Kurz sa skladá z 2 stretnutí. Na každom..

23.06.2018
Bratislava II - Ružinov
Maľovanie
 Workshop spevu
0 hodnotení

Workshop spevu   (2h) -    stretnutie absolventov našich kurzov spevu pri obľúbených piesňach, vítaní sú aj ostatní, ktorí majú záujem si s nami zaspievať

24.06.2018
Bratislava II - Ružinov
Ostatné
Kurz maľby portrétu — autoportrét
0 hodnotení

Úvod do portrétnej a figurálnej kresby a maľby (3x5h)  - intenzívny trojstupňový kurz pre každého, aj pre začiatočníkov 1. časť: Autoportrét  2. časť: Umenie a klasický portrét, kresba a maľba..

24.06.2018
Bratislava II - Ružinov
Maľovanie
Školenie Riadenie zmien (Change Management)
0 hodnotení

Úspech vašich aktivít je len taký veľký, ako úspešne je zvládnutá súvisiaca zmena. V skutočnosti mnoho projektov a zmien nedosiahne požadované výsledky nie kvôli nedostatku zdrojov, metodiky,..

25.06.2018 - 26.06.2018
Bratislava V - Petržalka
Manažment rozvoja a zmien
Školenie elektrotechnikov §23 NN,VN,VVN aj \"B\" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z
0 hodnotení

Školenie elektrotechnikov  podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.

26.06.2018
Bratislava II - Ružinov
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Školenie elektrotechnikov §22 NN,VN,VVN aj \"B\" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z
0 hodnotení

Školenie elektrotechnikov  podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.

26.06.2018
Bratislava II - Ružinov
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Pre každého zamestnanca (opakovať dvojročne) - Poučená osoba § 20 Vyhláška 508/2009 Z.z.
0 hodnotení

V súlade so Zákonom  č. 124/2006 Z. z., § 15, 16 a 27, s Vyhláškou  č. 356/2007 Z. z. a Vyhláškou  č. 508/2009 Z. z., potrebuje splniť  fyzická osoba na získanie osvedčenia na činnosť na..

26.06.2018
Bratislava II - Ružinov
Obsluha strojov a zariadení
Školenie elektrotechnikov §21 NN,VN,VVN aj \"B\" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z
0 hodnotení

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.

26.06.2018
Bratislava II - Ružinov
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23
0 hodnotení

Jednodňové školenie pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov  §21, §22, §23, §24 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a zákona 124/2006 Z.z. a zákona o vzdelávaní 356/2007 Z.z.Osvedčenia,..

26.06.2018
Bratislava II - Ružinov
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Revízni technici a projektanti - Vyhl. 508/2009 §24 školenie \"Príprava elektrotechnikov ku skúškam \"
0 hodnotení

Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č.  124/2006 Z.z. o..

26.06.2018
Bratislava II - Ružinov
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana