http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url= http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cerstvehlavicky.sk/?utm_campaign=cerstve_hlavicky&utm_medium=mobile_branding&utm_source=eduworld&utm_content=300x300&utm_term=kaufland
Články: Pre študentov
O projekte

Pravidlá pridávania hodnotení

Všeobecné pravidlá pre hodnotenia

 

  1. Hodnotenie je možné pridávať iba ako registrovaný a prihlásený užívateľ. Ak pridávate hodnotenie ako neregistrovaný užívateľ, je potrebné po odoslaní hodnotenia potvrdenie linku v automaticky zaslanom emaily, čím prebehne Vaša automatická registrácia.
  2. Hodnotenia je  možné pridávať ku konkrétnym študijným programom na fakultách vysokých škôl, stredným, základným, materským školám a jasliam, kurzom a školeniam.
  3. Používateľ má právo pridať iba jedno hodnotenie k tomu istému objektu.
  4. Používateľ je pri pridaní hodnotenia povinný uviesť obdobie, kedy s hodnoteným subjektom nadobudol skúsenosť.
  5. Používateľ si je vedomý, že zástupca ( manažér ) hodnoteného subjektu na jeho hodnotenie môže rovnako verejne v rámci hodnotení reagovať.
  6. Používateľ pridaním hodnotenia potvrdzuje, že má s hodnoteným subjektom vlastnú skúsenosť a pridané hodnotenie reprezentuje jeho osobný názor.
  7. Používateľ ďalej prehlasuje, že toto hodnotenie je pravdivé, správne, aktuálne a kompletné .
  8. Je absolútne neprípustné, aby hodnotenie obsahovalo prejavy nevraživosti, vulgarizmy, reakcie na predošlé hodnotenia a pod.
  9. Hodnotenie má vecne a určitou mierou detailov informovať o nadobudnutej skúsenosti a to takým spôsobom, aby hodnotenie mohlo byť prínosom pre ostatných Používateľov. Hodnotenia formou jednoduchej vety ( napr. Boli sme veľmi spokojní a pod. ) nie sú považované za relevantné a nebudú publikované.
  10. V časti "Slovné hodnotenie" je Používateľ povinný uviesť minimálne 220 znakov.