Články: Pre študentov
O projekte

Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
27.06.2017 - 28.06.2017
Bratislava III
Bojnická 3
Business Center Matador
09:30
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/105-prakticke-skusenosti-s-rekodifikovanym-civilnym-procesom

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom dvojdňovom seminári Vám lektor podrobne predstaví zmeny, ktoré rekodifikácia civilného procesného práva má za cieľ priniesť a zabezpečiť tak lepšiu ochranu práv a záujmov subjektov súdneho procesu, podporiť kvalitu a efektívnosť  súdneho rozhodovania, zamedziť prieťahy v súdnom konaní  a tým zabezpečiť celkovo lepšiu vymožiteľnosť práva na Slovensku. 

 Obsah školenia 1. DEŇ – Civilný sporový poriadoka) Všeobecné otázky rekodifikácie- nahradenie jedného kódexu tromi procesnými kódexmi- vzťah medzi jednotlivými kódexmi a ich vzájomné hranice- subsidiárne používanie Civilného sporového kódexu b) Konanie pred súdom prvého stupňa- princípy civilného sporového konania a ich význam- zmeny v terminológii označenia sporových strán- doručovanie a ďalšie prostriedky na zrýchlenie konania- dokazovanie a zásada koncentrácie c) Opravné prostriedky- systém opravných prostriedkov- odvolacie konanie a jeho špecifiká- zmeny v dovolaní a mimoriadnom dovolaní a ich praktické dôsledky
 2. DEŇa) Civilný mimosporový poriadok- systém mimosporových konaní a ich špecifiká- prehľad jednotlivých konaní a účastníci konania- rozdiely oproti sporovému konaniu a osobitná úprava 
b) Správny súdny poriadok- princípy správneho súdneho konania a ich uplatnenie- právomoc a príslušnosť súdov- všeobecná úprava a osobitná úprava pre jednotlivé typy konaní- osobitné náležitosti správnej žaloby[u][/u]

Lektori:

JUDr. Juraj Kotrusz

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel, prepojenia autorskoprávnej..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...