Hry pre deti do tábora - 1. časť

  Foto: Bigstock

Možno pôjdete toto leto pracovať do tábora ako animátori, alebo idete na veľkú stanovačku s priateľmi a ich deťmi, v takom prípade dobrých hier pre deti nikdy nie je dosť. Pozrime sa dnes na tie, ktoré sa dajú využiť vonku, napríklad na ihrisku, na lúke alebo v lese.

 

Hra Beh v teréne s úlohou

Pomôcky: stužky z krepového papiera alebo 2 štvormetrové tyče

Prostredie: členitý lesný terén

Popis:

Vyznačíme 500 m dlhý členitý lesný úsek. Na štarte sa každé družstvo dohodne na prvej slohe pesničky, ktorú všetci poznajú. Úlohou družstva je prebehnúť čo najrýchlejšie zvolenou trasou, v cieli sa zhromaždiť a ako družstvo zaspievať dohodnutú pieseň. Hodnotí sa rýchlosť

behu i kvalita spevu.

 

Hra Uzlovanie

Pomôcky: 20 m lano

Prostredie: rovná plocha

Popis:

Deti rozdelíme sa do dvoch skupín, každá skupina sa postaví k jednému koncu lana. Všetci uchopia lano oboma rukami asi v jednometrových rozstupoch. Medzi skupinami zostanú asi 2 metre voľného lana. Potom musí skupina spoločným úsilím uviazať na lane osmičkový uzol. Podmienkou je, že každý hráč musí držať po celú dobu lano oboma rukami na tom istom mieste.

 

Hra Čísla

 

Pomôcky: papiere s číslami

Prostredie: začiatok lesa

Popis:

V ohraničenom priestore (okruh 15 m) povešajte papiere s číslami na stromy tak, aby ich nebolo spredu vidieť a aby čísla nasledujúce po sebe neboli blízko seba. Medzi tým si každý hráč vyberie jedno číslo, ktoré sa tiež nachádza na strome (napr. je 30 hráčov tak na stromy dáme papiere označené s číslami 1 – 30). Pre kontrolu stoja dvaja vedúci na konci označeného priestoru a dávajú pozor či skupina spĺňa úlohu. Skupinu rozdelíme na polovicu. Úlohou skupín je, aby hráči, ktorí si vytiahli čísla 1 a 16 začínajú, vybehnú do lesa nezávisle na sebe musia nájsť strom, na ktorom je ich číslo, obehnúť okolo neho a vrátiť sa na štart pre hráčov, ktorí číselne nasledujú po nich (1 zoberie 2 a 16 zasa 17). Bežia spolu držiac sa za ruky k stromu s ich číslami (jeden pár beží k 2 a druhý k 17). Takto to pokračuje dovtedy, až kým

celý tento had nepribehne po posledné číslo (hráča) v poradí. Nájdu jeho strom (15 a 30),

obtočia sa okolo neho a bežia do cieľa. Vyhráva tá skupina, ktorá to dokáže zabehnúť v čo

najkratšom čase a bez trestných bodov, ktoré im vedúci udeľuje za to, keď sa skupinka potrhá. Podmienkou je, že všetci zo skupinky sa musia obtočiť spolu okolo daného stromu.

Ak sa tak nestane, nemôžu pokračovať v hre, až pokiaľ túto podmienku nesplnia.

 

 

Hra Obrázky

 

Pomôcky: papier s rôznymi obrázkami

Prostredie: lesná cesta

Popis:

Vyberte si trasu, po ktorej hráči pobežia. Rozvešajte po stromoch obrázky cca 1 m od cesty tak, aby boli viditeľné. Úlohou hráčov je čo najrýchlejšie prebehnúť danú trasu a zapamätať si čo najviac obrázkov. Pri štarte dostanú papier, na ktorý sa im zapíše štartovací čas. Na konci čaká vedúci, ktorému musia povedať, koľko obrázkov si zapamätali a aké, vedúci to zapíše aj spolu s časom. Upozornite hráčov, aby obrázky nestrhávali, ale nechali ich na mieste pre ďalších hráčov. Víťazí ten hráč, ktorý má najrýchlejší čas a zároveň si zapamätal najviac obrázkov.

 

 

Hra Cesta

 

Pomôcky: papiere, ceruzky, zoznam úloh  pre  skupiny

Prostredie: zaujímavá trasa v okolí, dedinka, menšie mesto

Príklad niektorých otázok a úloh:

- koľko okien má budova kultúrneho domu vo vedľajšom meste,

- aké iniciály sú na bráne obecného úradu v tomto meste,

- koľko chát sa nachádza na brehu rieky medzi dvoma dedinami,

- koľko dosiek je na moste,

- aké číslo je na dome, ktorý má v záhrade len žlté kvety,

- ako sa volá starosta dediny,

- koľko obchodov je v dedine,

- koľko schodov vedie do kostolnej veže.

Popis:

Skupiny musia splniť a vyriešiť zadané úlohy na rôznych miestach vo vymedzenom čase. Riešenie úloh a problémových situácií je ohodnotené rôznym počtom bodov. Splniť všetky

úlohy v danom čase dokáže len  premyslene pracujúca skupina.

Víťazí skupina, ktorá v danom čase získa najviac bodov.

 

Beh s viacerými úlohami

 

Pomôcky: papiere, ceruzky, veci potrebné na  disciplíny, stopky

Prostredie: dlhá lesná cesta (2 – 3 km)

Súťažné disciplíny:

- hod šiškou na cieľ,

- hod polenom na diaľku,

- hádanie hlavolamu na čas,

- kliky, drepy na čas,

- skladanie postrihaného obrázku,

- vedomostné otázky.

Popis:

Celá skupina sa vyberie aj s vedúcimi na lesnú cestu, kde sa bude hra odohrávať. Miesto

odkiaľ deti vychádzajú,  je vlastne cieľ. Hráčov vedie jeden vedúci na vzdialený štart, tam ich

rozdelí do menších skupín. Dá im papier, kde si hráči napíšu svoje mená a čas kedy vyštartovali na beh. Medzitým si vedúci na vyznačenej trase vytvoria svoje stanovištia vo

vzdialenosti cca 200 – 300 m od seba. Úlohou hráčov je bežať po vyznačenej trase, zastavovať sa pri vedúcich a snažiť sa splniť ich súťažné disciplíny a dobehnúť až do cieľa.

Tieto disciplíny sú bodované a vedúci pridelí body podľa stupňa splnenia úloh.Víťazí družstvo, ktoré má najrýchlejší čas.

 

Hra Táborový desaťboj

 

Pomôcky: veci na súťažné disciplíny, papiere, ceruzky, stopky

Prostredie: areál tábora

Súťažné disciplíny:

- hádzanie loptičky do koša,

- vydržať stáť na ľavej nohe a pravú mať ohnutú v kolene,

- skok z miesta dozadu,

- ukladanie zápaliek do škatuľky na čas so zaviazanými očami,

- písanie čísiel nohami (hráč leží na chrbte, nohy má mierne zdvihnuté a opisuje vo vzduchu čísla),

- hrášky (hráč sa má postaviť sa pred stoličku, nakloniť sa a hádzať 20 hráškov do fľaše),

- preteky s kolíkom (pritisnúť končeky kolíka k sebe, ruka musí byť vystretá a nepodopierame si ju),

- hádzanie kariet do nádoby z 3 m vzdialenosti,

- preliezanie kruhu zo špagátu na zemi 10 x za sebou.

 

Popis:

Každý z vedúcich si nájde svoje stanovište v areáli tábora. Hráčov rozdelíme na menšie

skupinky 5 – 6 ľudí, dáme im kartičky s ich menami, kde sa im budú zapisovať body alebo

časy zo súťažných disciplín. Skupinky sa postupne vystriedajú na všetkých stanovištiach.

Vyhráva skupina s najväčším počtom bodov.

 

 

Hra Táborový šampión

 

Pomôcky: veci potrebné na súťažné disciplíny, kartičky, ceruzky

Prostredie: okolie tábora

Súťažné disciplíny:

- beh okolo kolíka (kolík zatlčieme do zeme, hráči sa ho chytia a obtočia sa 15x okolo neho,

urobíme dve paralelné trasy, vyhráva ten, kto sa rýchlejšie obtočí a dobehne do cieľa alebo zrátame čas celému družstvu),

- beh naspäť zo zrkadlom (vyznačíme si na zem kľukatú cestu; úlohou je pomocou zrkadla

prebehnúť celú trasu pospiatky),

- beh po schodisku (zrátame časy celej skupine),

- beh pospiatky do kopca,

- indiánsky beh (dvojici priviažeme nohy k sebe),

- beh s pingpongovou loptičkou na lyžičke,

- hádzanie mincí do pohára s vodou,

- pretláčanie sa,

- hod zápalkou.

 

Popis:

Vedúci si v okolí tábora vytvoria svoje stanovištia. Úlohou hráčov je postupne absolvovať všetky stanovištia a snažiť sa dosiahnuť čo najlepšie výkony. V tejto súťaži nejde o čas. Vyhráva družstvo s najlepšími výsledkami.

 

 

 

Hra Olympiáda

 

Pomôcky: veci na súťažné disciplíny, kartičky, ceruzky

Prostredie: areál tábora

 

Súťažné disciplíny:

- skok z miesta,

- skok s rozbehom,

- beh na 60 metrov,

- beh na dlhšiu trasu,

- hod do basketbalového koša,

- hod šípkami do terča,

- prekážkový beh,

- žabacie skoky,

- preťahovanie lanom,

- preskoky cez švihadlo.

 

Popis:

Postup je taký istý ako pri táborovom  šampiónovi. Hry si môžeme spríjemniť slávnostným otvorením hier (vztýčením vlajky, zapálením ohňa, príhovorom predsedu OH) a slávnostným ukončením hier (najlepšie večer pri táboráku).

Vyhráva družstvo s najlepšími výsledkami. Môžeme vyhodnocovať aj individuálne.

 

Prečítajte si tiež: 

Hry pre deti do tábora – 2. časť

Hry pre deti do tábora - 3. časť

 


Odporúčaná literatúra: Edita Doležalová: Hry na dětské tábory
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku