Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník - Law of Contracts in Legal En

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník - Law of Contracts in Legal En
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
04.10.2016 - 05.10.2016
Bratislava
Bojnická 3
Bussines Centre Matador
Začiatok seminára: 9:30
Predpokladané ukončenie: 14:30
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Popis seminára:
Intenzívny
kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na prípravu a
uzatváranie obchodných zmlúv (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom
komunikačných techník, cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia
prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa
procesu uzatvárania zmlúv(listening).

Predpokladá sa úroveň znalosti gramatiky a slovnej zásoby na úrovni
minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť
písanému textu a hovorenému prejavu.
Počas
seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú
problematiku (tvorba zmlúv v právnickej angličtine, rokovanie o
uzatvorení zmlúv s nácvikom komunikačných techník), pričom ťažiskové
výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a
slovenskom jazyku.
Účastníci
sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej
komunikácii, rozbor a prípravu návrhu zmluvy v anglickom jazyku, preklad
slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka.
Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály, vrátane vybraných vzorov obchodných zmlúv.
 


Obsah seminára: 


1.) Proces uzatvárania zmlúv
- návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia návrhu
- náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme
- objednávka a potvrdenie objednávky
- formy komunikácie
 
2.) Rokovania o uzatvorení zmluvy
- letter of intent a memorandum o spolupráci
- základy formálnej písomnej komunikácie, odpoveď na listy, vysvetľovanie právneho prostredia cudzincovi
- formálne vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, nácvik komunikačných techník

3.) Úvodné ustanovenia zmluvy
- identifikácia zmluvných strán, označenie zmluvy
- príprava zmluvy na praktickom prípade, terminológia, cvičenia na odposluch, používanie slovnej zásoby
 
4.) Primárne povinnosti zmluvných strán
- primárne povinnosti zmluvných strán, zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka
- formulovanie práv a povinností, podmienkové vety, zmluvné formulácie
- trvanie zmluvy – platnosť a účinnosť, spôsoby ukončenia zmluvy
 
5.) Sekundárne povinnosti zmluvných strán, obvyklé zmluvné doložky
- zákaz konkurencie, zodpovednosť zmluvných strán, obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti, povinnosť mlčanlivosti,
- „horse trading“ – vyjednávanie o doložkách

Lektor:  
[img]http://bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/JUDr.%20Kotrusz%20%20foto.JPG 
JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí
ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ –
BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a
zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi prednáša a
lektoruje odborné podujatia - školenia, workshopy a konferencie v
rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej
terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných
procesných kódexov sa intenzívne zaoberá analýzou a prednáškam z oblasti
Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a
Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou
a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.

Lektori:

JUDr. Juraj Kotrusz

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku