Články: Pre študentov
O projekte

Vybrané problémy vlastníctva bytov a správy bytových domov

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Vybrané problémy vlastníctva bytov a správy bytových domov
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
09.06.2015
Bratislava II
Priekopy 20/A
Registrácia účastníkov od 8:30
Začiatok seminára o 9:00
Predpokladané ukončenie 14:30
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Seminár je pripravený pre vlastníkov a správcov nehnuteľností, advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností, pracovníkov štátnych inštitúcií a ministerstiev.
 • Rozsah a pôsobnosť zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov;
 • Spôsoby nadobúdania vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom;
 • Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru a jej náležitosti vrátane potvrdenia správcu o nedoplatkoch;
 • Nadobúdanie vlastníctva zmluvou o vstavbe, výstavbe a nadstavbe;
 • Správa domu - jej formy a vybrané problémy /prechod správy medzi správcami, odovzdanie agendy a vyhotovenie vyúčtovania, vznik spoločenstva vlastníkov zo zákona, základné náležitosti zmluvného vzťahu medzi správcom a vlastníkmi, možnosť tzv. dvojitej správy domu/
 • Zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výkone správy v súdnych sporoch;
 • Právna zodpovednosť pri výkone správy bytových a iných domov voči vlastníkom a tretím osobám
 • Rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov po novele zákona č. 205/2014 Z.z.
 • Osobitosti a výkon zákonného záložného práva k bytu a nebytovému priestoru;
 • Diskusia
JUDr. Marek Valachovič, PhD. - advokát (AK RASLEGAL, s.r.o.) sa pri poskytovní právnych služieb zameriava na oblasť obchodného, občianskeho a rodinného práva. Z oblasti občianskeho práva sa zaoberá predovšetkým právom nehnuteľností, rôznymi zmluvnými vzťahmi vrátane ich zabezpečenia ako aj problematikou zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Aj na základe skúseností z praxe v tejto oblasti Marek Valachovič obhájil svoju rigoróznu prácu s názvom "Výkon záložného práva" v roku 2007. Popri výkone advokátskej praxe prednáša a publikuje na rôzne témy z oblasti občianskeho a obchodného práva. Je členom skúšobného senátu pre advokátske skúšky zriadeného Slovenskou advokátskou komorou a od júla 2012 je aj členom Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka zriadenej Ministerstvom spravodlivosti SR. V roku 2014 obhájil svoju dizertačnú prácu na tému "Vlastníctvo bytov".

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov, právnikov firiem, spoločností, štátnych inštitúcií a ministerstiev.

Lektori:

JUDr. Marek Valachovič, PhD.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...