Články: Pre študentov
O projekte

Zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizáci

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizáci
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
08.10.2015
Bratislava III
Bojnická 3
Business Centre Matador
Začiatok registrácie 8:30
Začiatok seminára 9:00
Predpokladaný koniec 14:30
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Prihlásiť sa môžete tu:   http://bpm-educat.com/seminar/detail/50-zakon-c-87-2015-z-z-ktorym-sa-meni-a-doplna-zakon-c-7-2005-z-z-o-konkurze-a-restrukturalizacii-a-zakon-c-513-1991-zb-obchodny-zakonnik-v-zneni-neskorsich-predpisov-a-ktorym-sa-menia-a-doplnaju-niektore-zakony

Cieľom seminára
je objasniť a vysvetliť zmeny pre prax, ktoré prináša novela schválená dňa 23.4.2015, ktorej cieľom je podporiť zodpovedný podnikateľský prístup a zamedziť krátenie a poškodzovanie veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania. Novela mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii a Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy.

Obsah seminára:
1. nová právna úprava pri podaní návrhu na konkurz dlžníkom v úpadku
2. Vyvrátiteľné domnienky platobnej neschopnosti dlžníka,
3. úprava zmluvnej pokuty pre prípad porušenia povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu,
4. okruh náležitostí návrhu na vyhlásenie konkurzu podaného veriteľom,
5. výnimka z povinnosti platiť preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu,
6. účinky začatia konkurzného konania,
7. uplatnenie práv v konkurze,
8. priznanie hlasovacích práv,
9. výhrada vlastníctva a finančný lísing,
10. zákaz dlžníka profitovať z krátenia pohľadávok svojich veriteľov,
11. minimálne zákonné uspokojenie veriteľov z budúcich ziskov,
12. zavedenie tzv. registra diskvalifikácií,
13. zavedenie pojmu „spoločnosť v kríze“,
14. plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje,
15. zákaz vrátenia vkladu spoločníkom,
16. a ďalšie zmeny + diskusia.


Lektor: JUDr. Martin Maliar - V súčasnosti pôsobí ako štátny zamestnanec v oblasti legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa podieľa na príprave novej legislatívy. Vo svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike obchodného, konkurzného a spotrebiteľského práva.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Lektori:

JUDr. Martin Maliar

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...