Články: Pre študentov
O projekte

Vybrané problémy vlastníctva bytov a správy bytových domov

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Vybrané problémy vlastníctva bytov a správy bytových domov
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
26.10.2016
Bratislava III
Bojnická 3
Business Centre Matador
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.


Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Obsah seminára
 • Rozsah a pôsobnosť zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ;
 • Spôsoby nadobúdania vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom ;
 • Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru a jej náležitosti vrátane potvrdenia správcu o nedoplatkoch;
 • Nadobúdanie vlastníctva zmluvou o vstavbe, výstavbe a nadstavbe;
 • Správa domu jej formy a vybrané problémy /prechod správy medzi správcami, odovzdanie agendy a vyhotovenie vyúčtovania, vznik spoločenstva vlastníkov zo zákona, nový zákon o správcoch a jeho osobitosti, základné náležitosti zmluvného vzťahu medzi správcom a vlastníkmi, možnosť tzv. dvojitej správy domu/
 • Zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výkone správy v súdnych sporoch;
 • Právna zodpovednosť pri výkone správy bytových a iných domov voči vlastníkom a tretím osobám
 • Rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov po novele zákona č. 205/2014 Z.z.
 • Osobitosti a výkon zákonného záložného práva k bytu a nebytovému priestoru ;
 • Diskusia
 [u][/u] Lektor: JUDr. Marek Valachovič, PhD. Absolvent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2004 pôsobí v advokácii najskôr ako advokátsky koncipient a od roku 2008 ako advokát. Z oblasti občianskeho práva sa zaoberá predovšetkým právom nehnuteľností, vecnými právami ako aj problematikou zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Bol vedúcim autorského kolektívu odborného komentára k uvedenému zákonu, ktorý bol v roku 2012 publikovaný vo vydavateľstve C. H. Beck. Popri advokátskej činnosti príležitostne prednáša a publikuje na rôzne témy z oblasti občianskeho a obchodného práva. Je členom skúšobného senátu pre advokátske skúšky zriadeného Slovenskou advokátskou komorou a členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zriadenej Ministerstvom spravodlivosti SR. V roku 2014 obhájil svoju dizertačnú prácu na tému "Vlastníctvo bytov", ktorej podstatná časť bola v roku 2015 publikovaná ako samostatná monografia.     [u][/u]

Lektori:

JUDr. Marek Valachovič, PhD.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...