Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia pre právnikov, právne kurzy

Zobrazenie 1 - 15 z 298
Zoradiť podľa
Stavebný poriadok – aplikačná prax
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/308-stavebny-poriadok-aplikacna-prax Seminár je zameraný na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiace..

24.04.2018
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

27.04.2018
Bratislava I - Staré Mesto
Obchodný zákonník
Kúpna zmluva v obchodnej praxi
0 hodnotení

a) Uzatváranie zmluvy - možnosti uzatvorenia zmluvy, zmluvy medzi prítomnými a dištančné zmluvy - vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka - formálne náležitosti zmluvy a kontraktačný..

10.05.2018
Bratislava III - Nové Mesto
Obchodný zákonník
Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/255-upominacie-konanie-a-navrh-vydania-platobneho-rozkazu OBSAH: Právna úprava upomínacieho konania - zákon č. 307/2016 Z.z. Príslušnosť súdu,..

10.05.2018
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z.
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/286-zodpovednost-za-skodu-pri-vykone-verejnej-moci-podla-zakona-c-514-2003-z-z Obsah seminára:    1. Právny rámec 2.Vecná príslušnosť orgánov..

14.05.2018
Autorské, trestné a správne právo
Kataster nehnuteľností - aktuálna prax v zápisoch práv
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/370-kataster-nehnutelnosti-aktualna-prax-v-zapisoch-prav Obsah seminára:   1.Kataster a zmeny vyplývajúce z civilných procesných kódexov a zákonov..

15.05.2018
Legislatíva a zákony
15.05.2018
Legislatíva a zákony
Aplikačné problémy Obchodného registra
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/395-aplikacne-problemy-obchodneho-registra Obsah seminára: -          Druhy konaní vo veciach obchodného registra -          Porovnanie medzi starou..

16.05.2018
Pracovné, obchodné a daňové právo
Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi
0 hodnotení

27. apríla 2016 bolo na úrovni Európskej únie prijaté nové „Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa..

16.05.2018
Legislatíva a zákony
Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v AJ / Essentials of Slovak Busin
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/399-pravne-minimum-podnikatelskeho-prava-sr-pre-zahranicnych-manazerov-v-aj-essentials-of-slovak-business-law-for-foreign-managers

22.05.2018
Legislatíva a zákony
Ochrana software a softwarove zmluvy
0 hodnotení

Seminár sa týka právnych aspektov softvéru, ktorý je predmetom ochrany podľa autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.). Problematika je rozdelená na dve základné časti, a to vznik ochrany..

23.05.2018
Obchodný zákonník
Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy
0 hodnotení

Obsah seminára   Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok             – Základné princípy            – Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)            – Príslušnosť súdu          ..

24.05.2018
Občianske a rodinné právo
Nájomná zmluva v obchodnej praxi
0 hodnotení

Obsah: a) Nájom a jeho právna úprava - typické prípady nájomných vzťahov v obchodnej praxi - právna úprava Občianskom a Obchodnom zákonníku a v iných predpisoch - formálne náležitosti..

29.05.2018
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/379-exekucne-konania-aktualne-otazky-a-skusenosti-z-praxe Obsah seminára: - spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie- najčastejšie vady podaných..

30.05.2018
Legislatíva a zákony
30.05.2018
Legislatíva a zákony
Právne aspekty online marketingu
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/366-pravne-aspekty-online-marketingu

01.06.2018
Autorské, trestné a správne právo
Právne minimum pre manažérov
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/kontakt http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/236-pravne-minimum-pre-manazerov[u][/u] [u] Ciele: [/u] Cieľom kurzu je objasniť účastníkom právnu pozíciu manažéra..

01.06.2018
Pracovné, obchodné a daňové právo
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana