Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia pre právnikov, právne kurzy

Zobrazenie 1 - 15 z 219
Zoradiť podľa
Anglická terminológia súdneho konania
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/233-anglicka-terminologia-sudneho-konania Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na anglickú terminológiu súdneho konania..

27.02.2017 - 28.02.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Rekodifikácia civilného procesného práva
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/105-rekodifikacia-civilneho-procesneho-prava Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a..

02.03.2017 - 03.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Nesprávne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/214-nespravne-poskytovanie-zdravotnej-starostlivosti-a-urad-pre-dohlad-nad-zdravotnou-starostlivostou Obsah seminára   1. Nesprávne poskytovanie zdravotnej..

06.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Iné právo
Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/218-novela-exekucneho-zakona-s-ucinnostou-od-1-4-2017 Novela Exekučného poriadku prinesie do exekučného konania podstatné zmeny. Exekučným súdom na..

08.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Obchodný zákonník
Exekúcie v roku 2017 (predpokladaná účinnosť novej právnej úpravy 1.4.2017)
0 hodnotení

Pripravovaná novela Exekučného poriadku prinesie do exekučného konania podstatné zmeny. Exekučným súdom na Slovensku sa stane Okresný súd v Banskej Bystrici. Ďalšou z mnohých noviniek bude podávanie..

08.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Platobný rozkaz
0 hodnotení

Obsah seminára: a) Systematika rozkazného konania a zmeny v rekodifikácii- platobný rozkaz, zmenkový a šekový platobný rozkaz a rozkaz na plnenie podľa Občianskeho súdneho poriadku a ich posudzovanie..

13.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/81-zaklady-pravnej-upravy-obchodno-zavazkovych-vztahov-a-uzatvaranie-obchodnych-zmluv-pre-nepravnikov Cieľom seminára je podať účastníkom užitočné..

14.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
KONFERENCIA: Aktuálne otázky aplikačnej praxe katastrálneho zákona a práva nehnuteľností (2. ročník)
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/243-konferencia-aktualne-otazky-aplikacnej-praxe-katastralneho-zakona-a-prava-nehnutelnosti-2-rocnik Vzhľadom k rozsahu a závažnosti prijatých i..

16.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Právne vzťahy k nehnuteľnostiam - aktuálne otázky aplikačnej praxe
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/243-pravne-vztahy-k-nehnutelnostiam-aktualne-otazky-aplikacnej-praxe Program konferencie uverejníme čoskoro.[u][/u]

16.03.2017
Bratislava I - Staré Mesto
Legislatíva a zákony
Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v roku 2017
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/248-prehlad-nariadeni-eu-urcenych-na-ochranu-veritela-a-zmeny-nariadeni-v-roku-2017 Rok 2017 prináša zmeny nielen vo vnútroštátnej úprave týkajúcej sa zmeny..

21.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Softverové právo
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/235-softverove-pravo Obsah seminára   1)      Odbor práva informačných technológií: softvérové a Internetové právo, právne predpisy softvérového..

22.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Iné právo
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/141-civilny-sporovy-poriadok-porovnanie-noveho-znenia-procesneho-pravneho-predpisu-s-povodnym-o-s-p Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony –..

23.03.2017 - 24.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát..

23.03.2017 - 24.03.2017
Občianske a rodinné právo
Podielové spoluvlastníctvo
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/230-podielove-spoluvlastnictvo Obsah seminára  a) Charakteristika podielového spoluvlastníctva a spôsoby jeho vzniku- podielové spoluvlastníctvo a jeho..

28.03.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/218-novela-exekucneho-zakona-s-ucinnostou-od-1-4-2017 Novela Exekučného poriadku prinesie do exekučného konania podstatné zmeny. Exekučným súdom na..

04.04.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Obchodný zákonník
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana