Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia pre právnikov, právne kurzy

Zobrazenie 1 - 15 z 291
Zoradiť podľa
Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/305-novela-zakona-o-sudnych-poplatkoch-a-procesne-suvislosti Obsah seminára  a) Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch- novely zákona v súvislosti s prijatím..

18.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/141-civilny-sporovy-poriadok-porovnanie-noveho-znenia-procesneho-pravneho-predpisu-s-povodnym-o-s-p Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony –..

19.10.2017 - 20.10.2017
Občianske a rodinné právo
Stavebný poriadok – aplikačná prax
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/308-stavebny-poriadok-aplikacna-prax Seminár je zameraný na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiace..

23.10.2017
Legislatíva a zákony
Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/268-exekucne-konania-po-novom-aktualne-otazky-a-prve-skusenosti-z-praxe Obsah seminára: - spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie- najčastejšie vady..

25.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/257-upominacie-konanie-platobny-rozkaz-a-zaloba-v-civilnom-procese OBSAH: 1. DEŇ a) Systematika sporového konania, prostriedky uplatňovania nárokov -..

26.10.2017 - 27.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Vznik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe
0 hodnotení

Obsah: -          Predzmluvné vzťahy, ktoré predchádzajú vzniku pracovného pomeru-          Oboznámenie sa s právami a povinnosti , pracovnými a mzdovými podmienkami-          Pracovná zmluva..

06.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/298-prakticke-skusenosti-s-rekodifikovanym-civilnym-procesom Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný..

07.11.2017 - 08.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Zmluvy podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
0 hodnotení

Obsah: Obsahom seminára je oblasť zmluvného autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára..

10.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
KONFERENCIA - Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo f
0 hodnotení

..

13.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Konkurz a vyrovnanie
Právne vzťahy k nehnuteľnostiam
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/11-pravne-vztahy-k-nehnutelnostiam Obsah seminára   a) Druhy vecných práv a typy nehnuteľností - druhy vecných práv v slovenskom právnom systéme,..

14.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/268-exekucne-konania-po-novom-aktualne-otazky-a-prve-skusenosti-z-praxe Obsah seminára: - spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie- najčastejšie vady..

20.11.2017
Legislatíva a zákony
Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/212-ochrana-spotrebitela-v-rekodifikovanom-civilnom-procese Obsah seminára   a) Definícia slabšej strany a účel právnej úpravy - koncepcia slabšej..

21.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/201-obmedzenie-vlastnickeho-prava-a-jeho-zapis-do-katastra-nehnutelnosti Obsah seminára:    1. Vecné bremeno 2. Záložné právo 3. Predkupné právo 4...

22.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/141-civilny-sporovy-poriadok-porovnanie-noveho-znenia-procesneho-pravneho-predpisu-s-povodnym-o-s-p Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony –..

23.11.2017 - 24.11.2017
Občianske a rodinné právo
Náhrada škody v obchodnom práve
0 hodnotení

Obsah seminára: a) Všeobecné predpoklady - právna úprava náhrady škody v slovenskom práve a medzinárodnom práve - vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody - základné..

27.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana