Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia pre právnikov, právne kurzy

Zobrazenie 1 - 15 z 221
Zoradiť podľa
Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/218-novela-exekucneho-zakona-s-ucinnostou-od-1-4-2017 Novela Exekučného poriadku prinesie do exekučného konania podstatné zmeny. Exekučným súdom na..

04.04.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Obchodný zákonník
Exekúcie v roku 2017 (predpokladaná účinnosť novej právnej úpravy 1.4.2017)
0 hodnotení

Pripravovaná novela Exekučného poriadku prinesie do exekučného konania podstatné zmeny. Exekučným súdom na Slovensku sa stane Okresný súd v Banskej Bystrici. Ďalšou z mnohých noviniek bude podávanie..

04.04.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník - Law of Contracts in Legal En
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/79-tvorba-zmluv-v-pravnickej-anglictine-s-nacvikom-komunikacnych-technik-law-of-contracts-in-legal-english Popis seminára: Intenzívny kurz (2 dni) bude..

05.04.2017 - 06.04.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vybrané otázky Civilného sporového poriadku.
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/240-kupna-zmluva-a-zmluva-o-dielo-vybrane-otazky-civilneho-sporoveho-poriadku Obsah seminára: - Kúpna zmluva - Zmluva o dielo - Vybrané otázky CSP - Úroky..

07.04.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/201-obmedzenie-vlastnickeho-prava-a-jeho-zapis-do-katastra-nehnutelnosti Obsah seminára:    1. Vecné bremeno 2. Záložné právo 3. Predkupné právo 4...

20.04.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/250-aplikacne-problemy-pravnej-upravy-v-civilnych-mimosporovych-veciach Obsah seminára  Diferenciácia právnej úpravy civilného procesu – všeobecné..

21.04.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Anglická terminológia súdneho konania
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/233-anglicka-terminologia-sudneho-konania Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na anglickú terminológiu súdneho konania..

25.04.2017 - 26.04.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/213-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov 27. apríla 2016..

27.04.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - aktuálne otázky a problémy aplikačnej praxe
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/237-autorsky-zakon-c-185-2015-z-z-aktualne-otazky-a-problemy-aplikacnej-praxe Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich s autorským..

28.04.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Správny súdny poriadok
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/204-spravny-sudny-poriadok Obsah seminára   Právomoc a príslušnosť správnych súdov Účastníci konania a iné subjekty konania Zastúpenie Priebeh konania..

04.05.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vybrané otázky Civilného sporového poriadku.
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/240-kupna-zmluva-a-zmluva-o-dielo-vybrane-otazky-civilneho-sporoveho-poriadku Obsah seminára: - Kúpna zmluva - Zmluva o dielo - Vybrané otázky CSP - Úroky..

12.05.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/251-novela-exekucneho-zakona-s-ucinnostou-od-1-4-2017 Novela Exekučného poriadku prinesie do exekučného konania podstatné zmeny. Exekučným súdom na Slovensku..

17.05.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku - aktuálne otázky aplikačnej praxe
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/242-konkurz-a-restrukturalizacia-na-slovensku-aktualne-otazky-aplikacnej-praxe Program konferencie uverejníme čoskoro.[u][/u]

24.05.2017
Bratislava I - Staré Mesto
Legislatíva a zákony
Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v roku 2017
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/249-prehlad-nariadeni-eu-urcenych-na-ochranu-veritela-a-zmeny-nariadeni-v-roku-2017 Rok 2017 prináša zmeny nielen vo vnútroštátnej úprave týkajúcej sa zmeny..

25.05.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v roku 2017
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/248-prehlad-nariadeni-eu-urcenych-na-ochranu-veritela-a-zmeny-nariadeni-v-roku-2017 Rok 2017 prináša zmeny nielen vo vnútroštátnej úprave týkajúcej sa zmeny..

25.05.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana