Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia pre právnikov, právne kurzy

Zobrazenie 1 - 15 z 213
Zoradiť podľa
Podielové spoluvlastníctvo
0 hodnotení

Obsah seminára  a) Charakteristika podielového spoluvlastníctva a spôsoby jeho vzniku- podielové spoluvlastníctvo a jeho odlišnosti od výlučného vlastníctva a BSM- spoluvlastnícky podiel a práva..

18.01.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili, už desaťročia platný a nespočetne krát..

19.01.2017 - 20.01.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát..

19.01.2017 - 20.01.2017
Občianske a rodinné právo
Zákon o upomínacom konaní v roku 2017
0 hodnotení

Zákon o upomínacom konaní sa podľa Ministerstva spravodlivosti SR ako autora a predkladateľa zákona  „predkladá z dôvodu potreby urýchlenia konania o veľkom množstve podávaných návrhov na vydanie..

24.01.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Zákon o upomínacom konaní v roku 2017
0 hodnotení

Zákon o upomínacom konaní sa podľa Ministerstva spravodlivosti SR ako autora a predkladateľa zákona  „predkladá z dôvodu potreby urýchlenia konania o veľkom množstve podávaných návrhov na vydanie..

24.01.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Rekodifikácia civilného procesného práva
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát..

26.01.2017 - 27.01.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov
0 hodnotení

Cieľom seminára je podať účastníkom užitočné informácie o právnej úprave obchodno-záväzkových vzťahov, o pravidlách uzatvárania obchodných zmlúv a zmluvnej zodpovednosti podľa aktuálneho..

31.01.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník - Law of Contracts in Legal En
0 hodnotení

Popis seminára: Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na prípravu a uzatváranie obchodných zmlúv (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom komunikačných techník,..

02.02.2017 - 03.02.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Správna žaloba
0 hodnotení

Obsah seminára: a) Zmeny v právnej úprave správnej žaloby po rekodifikácii - správna žaloba podľa Občianskeho súdneho poriadku a jej posudzovanie po 1.7.2016 - definícia správnej žaloby, rozsah..

07.02.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a prepúšťaní zamestnancov
0 hodnotení

Pozývam Vás na interaktívny odborný seminár na aktuálnu tému najímania a prepúšťania zamestnancov. Podujatie je pripravené pre personalistov, náborových a mzdových špecialistov, ktorí sú zodpovední..

08.02.2017
Bratislava I - Staré Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Určovanie právomoci súdov vo vzťahoch s medzinárodným prvkom (2 dni)
0 hodnotení

Obsah seminára: a) Určovanie právomoci súdov Slovenskej republiky podľa zákona o MPS - všeobecná právomoc, voľba právomoci, výlučná právomoc - právomoc v rodinných veciach, vo veciach..

09.02.2017 - 10.02.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Osobný bankrot v roku 2017 (predpokladaná účinnosť novej právnej úpravy 1.3.2017)
0 hodnotení

Cieľom seminára je predstaviť účastníkom súbor pripravovaných zmien pre sprístupnenie možnosti oddlženia pre ľudí a to prostredníctvom konkurzu alebo splátkového kalendára.  Obsah seminára  -..

14.02.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Osobný bankrot v roku 2017 (predpokladaná účinnosť novej právnej úpravy 1.3.2017)
0 hodnotení

Obsah seminára - Rozdiely medzi starou a novou právnou úpravou- Oddlženie a konkurz- Oddlženie a splátkový kalendár- Prihlasovanie pohľadávok veriteľmi- Poctivý zámer dlžníka a zrušenie oddlženia pre..

14.02.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo? - Aplikačné problémy v práve obchodných spoločností
0 hodnotení

Témy konferencie: Legislatívne zmeny v obchodnom práve – ako pochytať „tých zlých“ Aplikačné problémy akcionárskych dohôd Významné zmeny v reštrukturalizácii obchodných spoločností Očakávané..

15.02.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili, už desaťročia platný a nespočetne krát..

16.02.2017 - 17.02.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana