Kurzy a školenia pre právnikov, právne kurzy

Zobrazenie 1 - 15 z 292
Zoradiť podľa
Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy
0 hodnotení

Obsah seminára   Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok             – Základné princípy            – Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)            – Príslušnosť súdu          ..

Otvára sa podľa záujmu
Občianske a rodinné právo
Novela katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 10. 2018
0 hodnotení

Čo prináša novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212/2018 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2018 a 1.10.2019 :   -       centralizácia katastra nehnuteľností,  ..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/305-novela-zakona-o-sudnych-poplatkoch-a-procesne-suvislosti Obsah seminára  a) Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch- novely zákona v súvislosti s prijatím..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/296-ochrana-spotrebitela-v-rekodifikovanom-civilnom-procese Obsah seminára   a) Definícia slabšej strany a účel právnej úpravy - koncepcia slabšej..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/301-upominacie-konanie-platobny-rozkaz-a-zaloba-v-civilnom-procese OBSAH: 1. DEŇ a) Systematika sporového konania, prostriedky uplatňovania nárokov ..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/255-upominacie-konanie-a-navrh-vydania-platobneho-rozkazu OBSAH: Právna úprava upomínacieho konania - zákon č. 307/2016 Z.z. Príslušnosť súdu,..

Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Právne minimum pre manažérov
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/kontakt http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/236-pravne-minimum-pre-manazerov[u][/u] [u] Ciele: [/u] Cieľom kurzu je objasniť účastníkom právnu pozíciu manažéra..

Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/244-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov 27. apríla 2016..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Správny súdny poriadok
0 hodnotení

Obsah seminára Základné princípy konania s dôrazom na princíp zákazu zneužitia práva Právomoc a príslušnosť správnych súdov Účastníci konania, osoba zúčastnená na konaní, zainteresovaná..

Otvára sa podľa záujmu
Občianske a rodinné právo
Domény a doménové právo
0 hodnotení

“Domains have and will continue to go up in value faster than any other commodity ever known to man” (Bill Gates).Vo svete cloudu a webových aplikácií predstavujú domény kľúčovú súčasť podnikania...

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Iné právo
VYBRANÉ LEGISLATÍVNE ZMENY PRE PERSONALISTOV
0 hodnotení

Na želanie našich klientov ponúkame 4-hodinový seminár v praktickom popoludňajšom čase. Skúsená lektorka vás stručnou formou prevedie cez pripravované aj schválené novely Zákonníka práce. Program..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Legislatíva a zákony
PRÁVO PRE PERSONALISTOV
0 hodnotení

Nemáte čas študovať Zákonník práce? Ponúkame vám všeobecné právne minimum pre personalistov v efektívnom 4-hodinovom rozsahu, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne potreby si môžete..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Iné právo
PRÁVO V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI
0 hodnotení

Podnikáte a nemáte právnické vzdelanie? Ponúkame vám užitočné minimum informácií, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne potreby si môžete dohodnúť cez náš kontaktný formulár. Program ..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Iné právo
PRÁVO V MANAŽÉRSKEJ PRAXI
0 hodnotení

Počas 4-hodinového kurzu získate právne minimum, potrebné pre efektívny výkon vašej riadiacej funkcie. Máme pre vás nevyhnutné informácie v kocke, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Iné právo
Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník
0 hodnotení

1.) Proces uzatvárania zmlúv - návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia návrhu - náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme - objednávka a potvrdenie..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Obchodný zákonník