Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia pre právnikov, právne kurzy

Zobrazenie 1 - 15 z 298
Zoradiť podľa
Spoznaj práva svojho zákazníka
0 hodnotení

„Zatiaľ čo jedna pozitívna recenzia priláka dvoch nových zákazníkov, negatívna odradí desiatich.“   V duchu uvedeného citátu sme pripravili seminár s názvom „Spoznaj práva svojho zákazníka“, ktorý..

14.03.2018
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Skončenie pracovného pomeru a aktuálne otázky právnej praxe
0 hodnotení

Lektorka: JUDr. Adriana Ručkayová - advokátka, partnerka advokátskej kancelárie, ktorá je členom HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií založenej s cieľom podpory právnych..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/305-novela-zakona-o-sudnych-poplatkoch-a-procesne-suvislosti Obsah seminára  a) Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch- novely zákona v súvislosti s prijatím..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/244-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov 27. apríla 2016..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Správny súdny poriadok
0 hodnotení

Obsah seminára Základné princípy konania s dôrazom na princíp zákazu zneužitia práva Právomoc a príslušnosť správnych súdov Účastníci konania, osoba zúčastnená na konaní, zainteresovaná..

Otvára sa podľa záujmu
Občianske a rodinné právo
Domény a doménové právo
0 hodnotení

“Domains have and will continue to go up in value faster than any other commodity ever known to man” (Bill Gates).Vo svete cloudu a webových aplikácií predstavujú domény kľúčovú súčasť podnikania...

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Iné právo
VYBRANÉ LEGISLATÍVNE ZMENY PRE PERSONALISTOV
0 hodnotení

Na želanie našich klientov ponúkame 4-hodinový seminár v praktickom popoludňajšom čase. Skúsená lektorka vás stručnou formou prevedie cez pripravované aj schválené novely Zákonníka práce. Program..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Legislatíva a zákony
PRÁVO PRE PERSONALISTOV
0 hodnotení

Nemáte čas študovať Zákonník práce? Ponúkame vám všeobecné právne minimum pre personalistov v efektívnom 4-hodinovom rozsahu, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne potreby si môžete..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Iné právo
PRÁVO V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI
0 hodnotení

Podnikáte a nemáte právnické vzdelanie? Ponúkame vám užitočné minimum informácií, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne potreby si môžete dohodnúť cez náš kontaktný formulár. Program ..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Iné právo
PRÁVO V MANAŽÉRSKEJ PRAXI
0 hodnotení

Počas 4-hodinového kurzu získate právne minimum, potrebné pre efektívny výkon vašej riadiacej funkcie. Máme pre vás nevyhnutné informácie v kocke, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Iné právo
Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník
0 hodnotení

1.) Proces uzatvárania zmlúv - návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia návrhu - náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme - objednávka a potvrdenie..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Obchodný zákonník
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel, prepojenia autorskoprávnej..

Neaktuálny termín
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

Neaktuálny termín
Právo v cestovnom ruchu
0 hodnotení

Základné pojmy a pramene práva cestovného ruchu Zmluva o obstaraní zájazdu Práva cestujúcich v jednotlivých formách dopravy Práva spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu..

Neaktuálny termín
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

Neaktuálny termín
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana