Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia pre právnikov, právne kurzy

Zobrazenie 1 - 15 z 300
Zoradiť podľa
Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/403-elektronicka-komunikacia-so-sudmi-v-civilnom-procese

23.10.2018
Občianske a rodinné právo
Aplikačné problémy Obchodného registra
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/395-aplikacne-problemy-obchodneho-registra

24.10.2018
Pracovné, obchodné a daňové právo
KONFERENCIA k právam spotrebiteľa vo finančných službách (5.ročník) - Zmeny zmluvy o finančných služ
0 hodnotení

..

06.11.2018
Bratislava II - Ružinov
Legislatíva a zákony
Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v AJ / Essentials of Slovak Busin
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/399-pravne-minimum-podnikatelskeho-prava-sr-pre-zahranicnych-manazerov-v-aj-essentials-of-slovak-business-law-for-foreign-managers

Otvára sa podľa záujmu
Legislatíva a zákony
Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy
0 hodnotení

Obsah seminára   Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok             – Základné princípy            – Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)            – Príslušnosť súdu          ..

Otvára sa podľa záujmu
Občianske a rodinné právo
Novela katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. 10. 2018
0 hodnotení

Čo prináša novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212/2018 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2018 a 1.10.2019 :   -       centralizácia katastra nehnuteľností,  ..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/305-novela-zakona-o-sudnych-poplatkoch-a-procesne-suvislosti Obsah seminára  a) Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch- novely zákona v súvislosti s prijatím..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/296-ochrana-spotrebitela-v-rekodifikovanom-civilnom-procese Obsah seminára   a) Definícia slabšej strany a účel právnej úpravy - koncepcia slabšej..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/301-upominacie-konanie-platobny-rozkaz-a-zaloba-v-civilnom-procese OBSAH: 1. DEŇ a) Systematika sporového konania, prostriedky uplatňovania nárokov ..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/255-upominacie-konanie-a-navrh-vydania-platobneho-rozkazu OBSAH: Právna úprava upomínacieho konania - zákon č. 307/2016 Z.z. Príslušnosť súdu,..

Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Právne minimum pre manažérov
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/kontakt http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/236-pravne-minimum-pre-manazerov[u][/u] [u] Ciele: [/u] Cieľom kurzu je objasniť účastníkom právnu pozíciu manažéra..

Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/244-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov 27. apríla 2016..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Správny súdny poriadok
0 hodnotení

Obsah seminára Základné princípy konania s dôrazom na princíp zákazu zneužitia práva Právomoc a príslušnosť správnych súdov Účastníci konania, osoba zúčastnená na konaní, zainteresovaná..

Otvára sa podľa záujmu
Občianske a rodinné právo
Domény a doménové právo
0 hodnotení

“Domains have and will continue to go up in value faster than any other commodity ever known to man” (Bill Gates).Vo svete cloudu a webových aplikácií predstavujú domény kľúčovú súčasť podnikania...

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Iné právo
VYBRANÉ LEGISLATÍVNE ZMENY PRE PERSONALISTOV
0 hodnotení

Na želanie našich klientov ponúkame 4-hodinový seminár v praktickom popoludňajšom čase. Skúsená lektorka vás stručnou formou prevedie cez pripravované aj schválené novely Zákonníka práce. Program..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Legislatíva a zákony
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana