Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia pre právnikov, právne kurzy

Zobrazenie 1 - 15 z 290
Zoradiť podľa
Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/201-obmedzenie-vlastnickeho-prava-a-jeho-zapis-do-katastra-nehnutelnosti Obsah seminára:    1. Vecné bremeno 2. Záložné právo 3. Predkupné právo 4...

22.08.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/298-prakticke-skusenosti-s-rekodifikovanym-civilnym-procesom Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný..

24.08.2017 - 25.08.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/268-exekucne-konania-po-novom-aktualne-otazky-a-prve-skusenosti-z-praxe Obsah seminára: - spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie- najčastejšie vady..

06.09.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Právne vzťahy k nehnuteľnostiam
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/11-pravne-vztahy-k-nehnutelnostiam Obsah seminára   a) Druhy vecných práv a typy nehnuteľností - druhy vecných práv v slovenskom právnom systéme,..

07.09.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/257-upominacie-konanie-platobny-rozkaz-a-zaloba-v-civilnom-procese OBSAH: 1. DEŇ a) Systematika sporového konania, prostriedky uplatňovania nárokov -..

12.09.2017 - 13.09.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/212-ochrana-spotrebitela-v-rekodifikovanom-civilnom-procese Obsah seminára   a) Definícia slabšej strany a účel právnej úpravy - koncepcia slabšej..

20.09.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z.
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/285-zodpovednost-za-skodu-pri-vykone-verejnej-moci-podla-zakona-c-514-2003-z-z Obsah seminára:   1. Právny rámec 2.Vecná príslušnosť orgánov..

21.09.2017
Autorské, trestné a správne právo
Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/261-vybrane-aplikacne-problemy-vyplyvajuce-z-pouzivania-noveho-civilneho-sporoveho-poriadku-v-praxi Cieľom seminára je identifikovať a analyzovať..

22.09.2017
Občianske a rodinné právo
Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník - Law of Contracts in Legal En
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/79-tvorba-zmluv-v-pravnickej-anglictine-s-nacvikom-komunikacnych-technik-law-of-contracts-in-legal-english Popis seminára: Intenzívny kurz (2 dni) bude..

26.09.2017 - 27.09.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Stavebný poriadok – aplikačná prax
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/308-stavebny-poriadok-aplikacna-prax Seminár je zameraný na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiace..

28.09.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English
0 hodnotení

Seminár prebieha  formou prednášky so zameraním na analýzu právnych podaní a dokumentov zo života obchodných spoločností (reading), ktorá bude dopĺňaná cvičeniami zameranými na preverenie..

03.10.2017 - 04.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa Obch. zákonníka a aktuálne pro
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/288-kupna-zmluva-a-zmluva-o-dielo-najfrekventovanejsie-typy-zmluv-podla-obch-zakonnika-a-aktualne-problemy-v-oblasti-zavazkov

06.10.2017
Občianske a rodinné právo
Vznik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe
0 hodnotení

Obsah: -          Predzmluvné vzťahy, ktoré predchádzajú vzniku pracovného pomeru-          Oboznámenie sa s právami a povinnosti , pracovnými a mzdovými podmienkami-          Pracovná zmluva..

09.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/280-kataster-nehnutelnosti-vo-vztahu-k-novym-procesnym-kodexom V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny..

10.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/232-kataster-nehnutelnosti-vo-vztahu-k-novym-procesnym-kodexom V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny..

10.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana