Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia pre právnikov, právne kurzy

Zobrazenie 1 - 15 z 256
Zoradiť podľa
Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/105-prakticke-skusenosti-s-rekodifikovanym-civilnym-procesom Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný..

27.06.2017 - 28.06.2017
Občianske a rodinné právo
Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/232-kataster-nehnutelnosti-vo-vztahu-k-novym-procesnym-kodexom V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny..

11.07.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/261-vybrane-aplikacne-problemy-vyplyvajuce-z-pouzivania-noveho-civilneho-sporoveho-poriadku-v-praxi Cieľom seminára je identifikovať a analyzovať..

13.07.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/255-upominacie-konanie-a-navrh-vydania-platobneho-rozkazu OBSAH: Právna úprava upomínacieho konania - zákon č. 307/2016 Z.z. Príslušnosť súdu,..

18.07.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/261-vybrane-aplikacne-problemy-vyplyvajuce-z-pouzivania-noveho-civilneho-sporoveho-poriadku-v-praxi Cieľom seminára je identifikovať a analyzovať..

03.08.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/255-upominacie-konanie-a-navrh-vydania-platobneho-rozkazu OBSAH: Právna úprava upomínacieho konania - zákon č. 307/2016 Z.z. Príslušnosť súdu,..

16.08.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Pracovné, obchodné a daňové právo
Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/201-obmedzenie-vlastnickeho-prava-a-jeho-zapis-do-katastra-nehnutelnosti Obsah seminára:    1. Vecné bremeno 2. Záložné právo 3. Predkupné právo 4...

22.08.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/244-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov 27. apríla 2016..

23.08.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z.
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/285-zodpovednost-za-skodu-pri-vykone-verejnej-moci-podla-zakona-c-514-2003-z-z Obsah seminára:   1. Právny rámec 2.Vecná príslušnosť orgánov..

21.09.2017
Autorské, trestné a správne právo
Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/261-vybrane-aplikacne-problemy-vyplyvajuce-z-pouzivania-noveho-civilneho-sporoveho-poriadku-v-praxi Cieľom seminára je identifikovať a analyzovať..

22.09.2017
Občianske a rodinné právo
Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa Obch. zákonníka a aktuálne pro
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/288-kupna-zmluva-a-zmluva-o-dielo-najfrekventovanejsie-typy-zmluv-podla-obch-zakonnika-a-aktualne-problemy-v-oblasti-zavazkov

06.10.2017
Občianske a rodinné právo
Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/232-kataster-nehnutelnosti-vo-vztahu-k-novym-procesnym-kodexom V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny..

10.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/244-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov 27. apríla 2016..

17.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/141-civilny-sporovy-poriadok-porovnanie-noveho-znenia-procesneho-pravneho-predpisu-s-povodnym-o-s-p Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony –..

19.10.2017 - 20.10.2017
Občianske a rodinné právo
Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/201-obmedzenie-vlastnickeho-prava-a-jeho-zapis-do-katastra-nehnutelnosti Obsah seminára:    1. Vecné bremeno 2. Záložné právo 3. Predkupné právo 4...

22.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana