Články: Pre študentov
O projekte

Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
02.03.2016 - 03.03.2016
Bratislava III
19.04.2016 - 20.04.2016
Bratislava III
26.05.2016 - 27.05.2016
Bratislava
14.06.2016 - 15.06.2016
Bratislava
9:30 - 14:30
Bratislava III
Bojnická 3
Business Centre Matador
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor - sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov. 

Obsah seminára 

a) Koncepcia opravných prostriedkov- opravné prostriedky voči uzneseniam- opravné prostriedky voči rozsudkom- odpor voči platobnému rozkazu 

b) Riadne opravné prostriedky- riadne a mimoriadne opravné prostriedky- rozdiely v opravných prostriedkoch v sporovom a mimosporovom konaní- spoločné znaky opravných prostriedkov 

c) Odvolanie- prípustnosť odvolania a odvolacie dôvody- náležitosti odvolania a lehoty- postup prvostupňového a odvolacieho súdu 

d) Dovolanie- prípustnosť dovolania a dovolacie dôvody- náležitosti dovolania a lehoty- postup dovolacieho súdu, senát a veľký senát- šikanózne podávanie dovolaní 

e) Dovolanie generálneho prokurátora- rozdiely v sporovom a mimosporovom konaní- prípustnosť dovolania a dovolacie dôvody, náležitosti dovolania a lehoty- postup dovolacieho súdu a rozhodnutia 

f) Žaloba na obnovu konania- prípustnosť žaloby a dôvody- postup súdu a lehoty, účinky povolenia obnovy- rozhodnutia v obnovenom konaní

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí ako advokát v Nitre. Popri advokátskej praxi sa venuje výučbe anglického jazyka pre právnu prax  a odborným prekladom v anglickom jazyku. Je tiež externým členom Katedry medzinárodného práva a Európskeho práva PF Trnavskej univerzity, na ktorej získal titul doktora práv z odboru medzinárodné právo.  Okrem právnej praxe sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti,  je zakladateľom a tvorcom Elektronickej databázy informácií o Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru - CISG Slovakia a národným korešpondentom SR pre UNCITRAL.   

Cieľová skupina:  Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Lektori:

JUDr. Juraj Kotrusz

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...