Články: Pre študentov
O projekte

Správny súdny poriadok

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Správny súdny poriadok
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
04.05.2017
Bratislava III
Bojnická 3
Business Centre Matador
09:00
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

http://bpm-educat.com/seminar/detail/204-spravny-sudny-poriadok


Obsah seminára 
 
 • Právomoc a príslušnosť správnych súdov
 • Účastníci konania a iné subjekty konania
 • Zastúpenie
 • Priebeh konania pred správnym súdom
 • Všeobecná správna žaloba
 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania
 • Správna žaloba v sociálnych veciach
 • Správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia
 • Osobitné konania
 • Trovy konania v správnom súdnictve
 • Kasačná sťažnosť
 Lektori:
JUDr. Anita Filová
 - prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava II. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci rekodifikácie civilného práva procesného pôsobila ako tajomníčka subkomisie pre tvorbu Správneho súdneho poriadku. Od 1. mája 2014 bola vymenovaná do funkcie prokurátorky na Okresnej prokuratúre Bratislava II na netrestný úsek. V rokoch 2009 – 2014 pôsobila na Najvyššom súde Slovenskej republiky ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu so zaradením do správneho kolégia NS SR.  
JUDr. Marián Fečík - od roku 2007 vykonáva funkciu prokurátora netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.  Špecializuje sa najmä na oblasť správneho súdnictva a katastra nehnuteľností. Aktívne sa venuje prednáškovej činnosti predovšetkým pre Justičnú akadémiu. Jeho publikačná činnosť zahŕňa príspevky do Justičnej revue, Informačného  spravodajcu  prokuratúry a množstva zborníkov. Je jedným z autorov prvého veľkého komentára vydavateľstva C. H. Beck k Občianskemu zákonníku. Bol členom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné kódexy a je členom Rekodifikačnej komisie pre Občiansky zákonník.  [u][/u]

Lektori:

JUDr. Anita Filová, JUDr. Marián Fečík

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...