Sovička - aktivity pre predškolákov

Pracovné listy a iné vzdelávacie materiály pre vaše deti v predškolskom veku na portáli Eduworld pripravujú skúsení nadšení učitelia a odborníci na vývin detí. Podporiť nás v tejto činnosti môžete pravidelným alebo jednorázovým dobrovoľným príspevkom.

chcem podporiť portál

Vyhľadaj si aktivity pre predškolákov