Články: Pre študentov
O projekte

Občianske a rodinné právo - kurzy, školenia

Zobrazenie 1 - 15 z 95
Zoradiť podľa
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/141-civilny-sporovy-poriadok-porovnanie-noveho-znenia-procesneho-pravneho-predpisu-s-povodnym-o-s-p Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony –..

19.10.2017 - 20.10.2017
Občianske a rodinné právo
Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/257-upominacie-konanie-platobny-rozkaz-a-zaloba-v-civilnom-procese OBSAH: 1. DEŇ a) Systematika sporového konania, prostriedky uplatňovania nárokov -..

26.10.2017 - 27.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/298-prakticke-skusenosti-s-rekodifikovanym-civilnym-procesom Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný..

07.11.2017 - 08.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/212-ochrana-spotrebitela-v-rekodifikovanom-civilnom-procese Obsah seminára   a) Definícia slabšej strany a účel právnej úpravy - koncepcia slabšej..

21.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/141-civilny-sporovy-poriadok-porovnanie-noveho-znenia-procesneho-pravneho-predpisu-s-povodnym-o-s-p Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony –..

23.11.2017 - 24.11.2017
Občianske a rodinné právo
Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa Obch. zákonníka a aktuálne pro
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/288-kupna-zmluva-a-zmluva-o-dielo-najfrekventovanejsie-typy-zmluv-podla-obch-zakonnika-a-aktualne-problemy-v-oblasti-zavazkov

07.12.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Správny súdny poriadok
0 hodnotení

Obsah seminára Základné princípy konania s dôrazom na princíp zákazu zneužitia práva Právomoc a príslušnosť správnych súdov Účastníci konania, osoba zúčastnená na konaní, zainteresovaná..

Otvára sa podľa záujmu
Občianske a rodinné právo
Rekodifikácia civilného procesného práva
0 hodnotení

Prihláška: http://bpm-educat.com/seminar/detail/104-rekodifikacia-civilneho-procesneho-prava Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia civilného procesného práva
0 hodnotení

Prihlášku na seminár môžete nájsť na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia úvod do civilného sporového poriadku
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:   http://bpm-educat.com/seminar/detail/100-rekodifikacia-uvod-do-civilneho-sporoveho-poriadku Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia - úvod do civilného sporového poriadku
0 hodnotení

Prihlásiť na seminár sa môžete na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar/detail/100-rekodifikacia-uvod-do-civilneho-sporoveho-poriadku Od 1. júla 2016 nadobudnú..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia - úvod do civilného sporového poriadku
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:    http://bpm-educat.com/seminar/detail/100-rekodifikacia-uvod-do-civilneho-sporoveho-poriadku Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia úvod do civilného sporového poriadku
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:   http://bpm-educat.com/seminar/detail/100-rekodifikacia-uvod-do-civilneho-sporoveho-poriadku Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia civilného procesného práva
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát..

Neaktuálny termín
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana