Články: Pre študentov
O projekte

Občianske a rodinné právo - kurzy, školenia

Zobrazenie 1 - 15 z 94
Zoradiť podľa
Správny súdny poriadok
0 hodnotení

Obsah seminára Základné princípy konania s dôrazom na princíp zákazu zneužitia práva Právomoc a príslušnosť správnych súdov Účastníci konania, osoba zúčastnená na konaní, zainteresovaná..

Otvára sa podľa záujmu
Občianske a rodinné právo
Rekodifikácia civilného procesného práva
0 hodnotení

Prihláška: http://bpm-educat.com/seminar/detail/104-rekodifikacia-civilneho-procesneho-prava Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia civilného procesného práva
0 hodnotení

Prihlášku na seminár môžete nájsť na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia úvod do civilného sporového poriadku
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:   http://bpm-educat.com/seminar/detail/100-rekodifikacia-uvod-do-civilneho-sporoveho-poriadku Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia - úvod do civilného sporového poriadku
0 hodnotení

Prihlásiť na seminár sa môžete na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar/detail/100-rekodifikacia-uvod-do-civilneho-sporoveho-poriadku Od 1. júla 2016 nadobudnú..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia - úvod do civilného sporového poriadku
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:    http://bpm-educat.com/seminar/detail/100-rekodifikacia-uvod-do-civilneho-sporoveho-poriadku Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia úvod do civilného sporového poriadku
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:   http://bpm-educat.com/seminar/detail/100-rekodifikacia-uvod-do-civilneho-sporoveho-poriadku Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia civilného procesného práva
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia civilného procesného práva
0 hodnotení

Prihlášku na seminár môžete nájsť na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný..

Neaktuálny termín
Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát..

Neaktuálny termín
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát..

Neaktuálny termín
Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (prvý prednáškový deň)
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát..

Neaktuálny termín
Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (druhý prednáškový deň)
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát..

Neaktuálny termín
Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese
0 hodnotení

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát..

Neaktuálny termín
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana