Články: Pre študentov
O projekte

Civilný mimosporový poriadok

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Civilný mimosporový poriadok
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
21.09.2016
Bratislava
17.10.2016
Bratislava
Začiatok seminára - 9:00
Predpokladané ukončenie - 14:30
Bratislava
Bojnická 3
Bussines Centre Matador
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Obsah seminára
 
  1. Diferenciácia právnej úpravy civilného procesu – všeobecné východiská

-          Východiskové kritériá pre diferenciáciu civilného procesu

-          Vzájomný vzťah právnej úpravy sporového a mimosporového kódexu

-          Systematika zákona jej, význam, terminológia a jej odlišnosti od sporového kódexu

-          Záverečné a prechodné ustanovenia z pohľadu aplikačnej praxe a realizácie procesných úkonov
 
  1. Základné princípy civilného mimosporového poriadku

-          Význam základných princípov pri aplikácii a interpretácii kódexu

-          Charakteristika vybraných princípov
 
  1. Všeobecná časť CMP

-          Výýklad jednotlivých inštitútov vo svetle procesných
podmienok a s reflexiou na zásadné rozdiely v právnej úprave
v komparácii sporového konania

-          Priebeh konania v prvej inštancii

-          Opravné konanie v režime CMP
 
  1. Vybrané konania v osobitnej časti CMP

-          Rodinnoprávne súdnictvo

-          Konania v právomoci notára ako súdneho komisára a novoty v právnej úprave

-          Konania vo veciach statusu fyzických osôb

-          Vykonávacie konanie vo veciach maloletých
 
  1. Neodkladné opatrenia v CMP

-          Osobitosti právnej úpravy vo veciach mimosporového konania
   


  Lektor:
JUDr. Romana Smyčková PhD. Vysokoškolský
pedagóg a vedecký pracovník. V roku 1985 úspešne ukončila Právnickú
fakultu UK v Bratislave, kde po skončení ostala pôsobiť ako asistent na
Katedre občianskeho práva najskôr so zameraním na rodinné právo, 
občianske právo hmotné a od roku 1994 dodnes s profiláciou na občianske
právo procesné. V roku 1986 jej bol po úspešnom vykonaní rigoróznej
skúšky udelený titul JUDr., v roku 2004 vedecko-akademická hodnosť PhD.
Pedagogicky pôsobila  aj na Akadémii policajného zboru SR, Inštitúte pre
ďalšie vzdelávanie Ekonomickej univerzity, na Právnickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave, v súčasnosti pôsobí v obmedzenom rozsahu
na  Paneurópskej vysokej škole práva. Je autorkou a spoluautorkou
viacerých publikácií vrátane učebných textov, praktických cvičebníc,
komentárov k Občianskemu súdnemu poriadku  a Exekučnému poriadku, 
spoluautorkou monografie venovanej ochrane práv maloletých v civilnom
procese a spoluautorkou monografie venovanej zastúpeniu v súkromnom
práve. Aktívne sa zúčastňuje viacerých významných domácich aj
zahraničných vedeckých konferencií k aktuálnym otázkam civilného
procesného práva.  Od júla 2012 pôsobila  ako členka, neskôr
podpredsedníčka  Rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu Občianskeho
súdneho poriadku, v súčasnosti je členkou komisie pre rekodifikáciu
súkromného práva v pracovnej skupine pre rodinné právo.

Lektori:

JUDr. Romana Smyčková , PhD.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...