Logopedické cvičenia - výslovnosť R

Nesprávna výslovnosť hlásky R u dieťaťa sa dá rovnako odstrániť správnymi logopedickými svičeniami s odborníkom i doma.
Nesprávna výslovnosť hlásky R u dieťaťa sa dá rovnako odstrániť správnymi logopedickými svičeniami s odborníkom i doma. / Foto: Bigstock

Ak vás trápi nesprávna výslovnosť hlásky R u vášho dieťaťa v predškolskom veku, je načase pokúsiť sa logopedickými cvičeniami tento jav odstrániť.  Vhodné logopedické cvičenia so zameraním na hlásku R dieťa podporia pri správnych návykoch.


Čo je pri výslovnosti hlásky „R“ dôležité?

  • otvoriť ústa (horné a dolné zuby musia byť od seba)
  • špičku jazyka dať za horné zuby
  • „ťukať“ ddddddddddddd, td, td, td, dd, dd, dd
  • pridať prízvuk na prvú hlásku Td, Td, Td, Dd, Dd, Dd (opakovať po sebe)

 

Postupy:

  • nahradzujeme zvuk R hláskou d
  • „fŕkaním“ (rozkmitaním pier) so špičkou jazyka medzi pery – ako „koník“

 

Artikulačné cvičenia

  • td, td, td, dd, dd, dd, pd, bd, md, fd, vd, kd, chd, hd, cd, sd, zd
  • tda, tde, try, tdo, tdu, dda, dde, ddy, ddo, ddu, pda, pde, pdy, pdo, pdu, bda, bde, bdy, bdo, bdu
  • r na začiatku slov trénujeme ako s prídychom ed, eda, ede, edy, edu
  • r uprostred slov nacvičujeme s používaním hlásky d

 

Logogymnastika so zameraním na hlásku R

Vrana

Letí vrana ukrákaná,

hľadá svojho kapitána:

„Kdeže je ten kapitán,

čo sa bojí čiernych vrán?“

„Nebojí sa milá vranka,

veď ty nie si kapitánka!“

Salutuje vrana hneď:

„To je správna odpoveď!“

 

Pohyb pri riekanke:

Beh a upaženými rukami mávať ako krídlami.

Pochod s pekným držaním tela.

Chôdza so sprievodným pohybom/ naučiť deti jednou pažou salutovať.

 

Riekanky s hláskou R

Krá krá krá

Pri hrade je stará brána,
kráka na nej čierna vrana,
vrana kričí krá, krá, krák,
letí k hradu čierny mrak.
Mrak sa rúti nad bránou,
je to kŕdeľ havranov.

 

Orie oráč

Orie oráč na úhore,

Úhor je sťa šíre more.

Dlho oral, zoral málo,

rúchadlo sa dodrúzgalo.

 

Teraz traktor frčí ta,

to je iná robota,

hrudy drví, roľu krája,

orie úhor z konca, kraja.

 

Račia prechádzka

Rak rýpe v rákosí,

pri hrádzi za rosy.

Z diery si ráčik

pretiahol fráčik,

na breh sa uberá,

prejde sa zvečera.

Krúti si fúzy,

klepetá brúsi.

 

Nauč sa báseň o veveričke, vymysli príbeh, obrázok vyfarbi.

 

Veverička v kríčku

Veverička hop do kríčka. Zľakla sa jej jašterička.

Jašterička šuch do trávy. – Kto to straší? Zajko vraví.

Skočil zajko medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky.

 


Hry na precvičovanie hlásky R

Nechajte dieťa pomenovať, čo vidia na obrázkoch. Keď bude výslovnosť dieťaťa správna, spájajte slovo s prídavným menom (zelený kufor, veľký kufor). V ďalšej etape tvoria krátke vety: Dostal som teplý sveter.

 

 


Zdroje: velky-kliz.sk, msstiavnicka.ruzomberok.eu
Čítajte viac o téme: Logopéd, Logopedické cvičenia
Zdieľať na facebooku