Články: Pre študentov
O projekte

Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
15.05.2017 - 16.05.2017
Bratislava III
Bojnická 3
Business Center Matador
09:00
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/197-opravne-prostriedky-v-rekodifikovanom-civilnom-procese


Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor  podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov. [u][/u]

Obsah seminára  :
a) Koncepcia opravných prostriedkov - opravné prostriedky voči uzneseniam - opravné prostriedky voči rozsudkom - odpor voči platobnému rozkazu   b) Riadne opravné prostriedky - riadne a mimoriadne opravné prostriedky - rozdiely v opravných prostriedkoch v sporovom a mimosporovom konaní - spoločné znaky opravných prostriedkov   c) Odvolanie - prípustnosť odvolania a odvolacie dôvody - náležitosti odvolania a lehoty - postup prvostupňového a odvolacieho súdu   d) Dovolanie - prípustnosť dovolania a dovolacie dôvody - náležitosti dovolania a lehoty - postup dovolacieho súdu, senát a veľký senát - šikanózne podávanie dovolaní   e) Dovolanie generálneho prokurátora - rozdiely v sporovom a mimosporovom konaní - prípustnosť dovolania a dovolacie dôvody, náležitosti dovolania a lehoty - postup dovolacieho súdu a rozhodnutia   f) Žaloba na obnovu konania - prípustnosť žaloby a dôvody - postup súdu a lehoty, účinky povolenia obnovy - rozhodnutia v obnovenom konaní
Lektor:
JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi prednáša a lektoruje odborné podujatia - školenia, workshopy a konferencie v rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných procesných kódexov sa intenzívne zaoberá analýzou a prednáškam z oblasti Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie. [u][/u] [u][/u]

Lektori:

JUDr. Juraj Kotrusz:

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...