Články: Pre študentov
O projekte

Anglická terminológia súdneho konania

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Anglická terminológia súdneho konania
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
27.02.2017 - 28.02.2017
Bratislava III
25.04.2017 - 26.04.2017
Bratislava III
20.06.2017 - 21.06.2017
Bratislava III
09:30
Bratislava III
Bojnická 3
MATADOR Business Centre
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

http://bpm-educat.com/seminar/detail/233-anglicka-terminologia-sudneho-konania

Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na anglickú terminológiu súdneho konania (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom komunikačných techník, cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa priebehu súdneho konania (listening).Od účastníkov sa predpokladá znalosť gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu. Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku (anglická terminológia súdneho konania), pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku. 
Obsah seminára 
1. DEŇ
a) Charakteristika súdneho konania a jeho začatie- systematika súdov Slovenskej republiky a osôb vystupujúcich v súdnom konaní
- žaloba a návrh na začatie konania v nesporových veciach
- označenie účastníkov konania a ich zástupcovia
 b) Postup pred súdom prvej inštancie- doručovanie písomností a poučenia, dožiadanie
- oslobodenie od súdnych poplatkov, ospravedlnenia, námietky, poriadkové pokuty
- dokazovanie a dôkazné prostriedky, zápisnica z pojednávania
 c) Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia- návrh na vydanie opatrenia, označenie strán- neodkladné opatrenie a jeho druhy- zabezpečovacie opatrenie a postup po jeho nariadení 
2. DEŇ
a) Súdne rozhodnutia- druhy súdnych rozhodnutí a ich účinky
- platobný rozkaz, uznesenie, rozsudok a jeho formy- časti súdneho rozhodnutia (výrok, odôvodnenie, poučenie) 
b) Rozsudok a jeho časti- rozsudok ako meritórne rozhodnutie a jeho výroky- náhrada trov súdneho konania  c) Opravné prostriedky- riadne a mimoriadne opravné prostriedky
- odvolacie a dovolacie dôvody
- právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia 

   [u][/u]

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.[u][/u]

Lektori:

JUDr. Juraj Kotrusz

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...