Kedy píšeme sami, samy, samí, samý, sama, samá, samo, samé

Kedy píšeme sami, samy, samí, samý, sama, samá, samo, samé
Kedy píšeme sami, samy, samí, samý, sama, samá, samo, samé / Foto: Bigstock

Zámeno sám, sama, samo má v množnom čísle v mužskom rode životnom tvar sami , v mužskom rode neživotnom, v ženskom a strednom rode samy a znamená samotný, nik inýChlapček bol sám doma. Evička sa bojí zostať sama. Dieťa sa po ulici pohybovalo samo. Starí rodičia bývajú sami. Stromy v lese vyrástli samy. Ženy samy pracovali na poli. Chlapci išli na dvor, dievčatá ostali v triede samy

 

Pomôcka: Keď ukážeme zámenom tí, píšeme sami, keď zámenom tie, píšeme samy. Ak z textu nie je zrejmý gramatický rod, slovo sami píšeme s mäkkým i: Sami ste si na vine. Vy sami ste sa tak rozhodli.


Zámeno samý, samá, samé má v množnom čísle v mužskom rode životnom tvar samí, v mužskom rode neživotnom, v ženskom a v strednom rode samé a znamená číry, čistý, lenNohavice mal samý fľak. Peter bol samý vtip. Na hruške bola samá voška. Ulica bola samá voda, samé blato. V telocvični boli samí vyšportovaní muži. V lese boli samé smreky. Na prednášku o módnych trendoch prišli samé ženy. Na ihrisku boli samé deti.


Ako ich skloňujeme

Zámeno sám, sama, samo, sami, samy má okrem uvedeného nominatívu jednotného a množného čísla a akuzatívu jednotného čísla ženského rodu samu všetky ostatné tvary podľa vzoru pekný. 
Zámeno samý, samá, samé, samí, samé sa skloňuje podľa vzoru pekný.

Cvičenie
Vinník sa sám priznal. Les bol samý hríb. Chlapci sami prišli na to, že urobili chybu. Na jabloni bolo samé jablko. Lúka bola samý kvet. Na ihrisku boli samí muži. Babičku nemôžeme nechať samu. V lese som videl samú krásu. Na kvetoch bola samá včela, samý čmeliak. Pred školou boli samé deti. Učiteľka vyšla z triedy, deti ostali samy. Potok zamrzol až po samé dno. Na vysvedčení mal samé jednotky. Aj vy sa môžete pochváliť so samými jednotkami? V hľadisku bolo samé dieťa. Dieťa nemôže zostávať samo. Naši susedia majú samých chlapcov. My sme zas samé dievčatá. Dobré dielo sa samo predáva.


Otestujte sa; doplňte vynechanú príponu alebo vymedzovacie zámeno

Anička, sam- ta nemôžeš ísť. Dedko bol doma ---. Do vedľajšej triedy chodia sam- dievčatá, v našej sú zas sam- chlapci. Záhrada je sam- ruža. Babka býva s nami, nemôže už zostať sam-. Starším ľuďom býva sam-- smutno. Dievčence prišli sam-. Prišli sme sam-. Deti prišli sam-. Strom v záhrade nikto nesadil, vyrástol ---. Na tričku mal sam- dieru. Evičku nechali rodičia doma sam-. Mačiatko sam- pije z misky. Niektoré veci sa komentujú sam-. Na klzisku sú sam- chlapci, v telocvični zas sam- dievčatá.

Riešenie: (a, sám, é, í, á, a, ým, y, i, y, sám, ú, u, o, y, í, é)

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku