Rekodifikácia civilného procesného práva

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Rekodifikácia civilného procesného práva
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
14.01.2016 - 15.01.2016
Bratislava III
Bojnická 3
Matador Business Centre
9:30 - 14:30
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom dvojdňovom seminári Vám lektor podrobne predstaví zmeny, ktoré rekodifikácia civilného procesného práva má za cieľ priniesť a zabezpečiť tak lepšiu ochranu práv a záujmov subjektov súdneho procesu, podporiť kvalitu a efektívnosť  súdneho rozhodovania, zamedziť prieťahy v súdnom konaní  a tým zabezpečiť celkovo lepšiu vymožiteľnosť práva na Slovensku.  

Obsah školenia  

1. DEŇ – Civilný sporový poriadok
a) Všeobecné otázky rekodifikácie - nahradenie jedného kódexu tromi procesnými kódexmi - vzťah medzi jednotlivými kódexmi a ich vzájomné hranice - subsidiárne používanie Civilného sporového kódexu  
b) Konanie pred súdom prvého stupňa - princípy civilného sporového konania a ich význam - zmeny v terminológii označenia sporových strán - doručovanie a ďalšie prostriedky na zrýchlenie konania - dokazovanie a zásada koncentrácie  
c) Opravné prostriedky - systém opravných prostriedkov - odvolacie konanie a jeho špecifiká - zmeny v dovolaní a mimoriadnom dovolaní a ich praktické dôsledky  

2. DEŇ
a) Civilný mimosporový poriadok - systém mimosporových konaní a ich špecifiká - prehľad jednotlivých konaní a účastníci konania - rozdiely oproti sporovému konaniu a osobitná úprava  
b) Správny súdny poriadok - princípy správneho súdneho konania a ich uplatnenie - právomoc a príslušnosť súdov - všeobecná úprava a osobitná úprava pre jednotlivé typy konaní - osobitné náležitosti správnej žaloby  

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí ako advokát v Nitre. Popri advokátskej praxi sa venuje výučbe anglického jazyka pre právnu prax  a odborným prekladom v anglickom jazyku. Je tiež externým členom Katedry medzinárodného práva a Európskeho práva PF Trnavskej univerzity, na ktorej získal titul doktora práv z odboru medzinárodné právo.  Okrem právnej praxe sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti,  je zakladateľom a tvorcom Elektronickej databázy informácií o Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru - CISG Slovakia a národným korešpondentom SR pre UNCITRAL.  

Cieľová skupina:  Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Lektori:

JUDr. Juraj Kotrusz

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku