Záverečné opakovanie pre prvákov – slovenský jazyk

Pracovný list na súhrnné zopakovanie vedomostí z 1. ročníka.
Pracovný list na súhrnné zopakovanie vedomostí z 1. ročníka. / Zdroj: Shutterstock

Tento pracovný list obsahuje cvičenia zamerané na súhrnné zopakovanie vedomostí z 1. ročníka.

 

Celý pracovný list Záverečné opakovanie pre prvákov – slovenský jazyk – si môžete stiahnuť aj s kľúčom odpovedí TU.

Cvičenia pre dieťa

1. Prepíš písmená.

 

2. Čiarou rozdeľ slová na slabiky

stojan,    dvere,     deň,  tabuľa,  kniha, lavička, leto        

 

3. Zakrúžkuj  rovnakou farbou dvojice slov, ktoré sa rýmujú.

ulica                Zuzka    meno              blúzka                opica         seno   

 

4. Vyfarbi rovnakou farbou dvojice slov, ktoré majú opačný význam.

čisté            malý          začiatok        veľký       koniec               špinavé

 

5. Prepíš vetu.                    

 

Jablko je zdravé ovocie.

_______________________________________

 

6. Poprehadzované slabiky usporiadaj do slova a slovo napíš.

 

    čik-vlá                       ___________________

 

    ko – ma – ca- vi       ____________________

 

    ja-da-ho                      ____________________

 

7. Doplň chýbajúce písmeno do mien.

     __atka      __eťko    __imotej      __lex      __neta      __iliam __ma

 

8. Slová správne usporiadaj do vety. Vetu napíš.

čítať. učí Mária sa  

_____________________________________________________

trávnik. je pokosený Na dvore

______________________________________________________

obed. varí Teta

_______________________________________________________

 

9. Doplň chýbajúce písmeno tak,  aby slovo malo význam.

me __       iz__a       __ráľ      mali__a       de__ina    __esto    pe__

 

10. Zakrúžkuj mäkké slabiky.

Dedovi chutí  sladký medík. 

 

11. Napíš:

3 názvy zvierat:        ____________________________________________

3 názvy miest:          ____________________________________________

3 názvy stromov:      ____________________________________________

3 mená:                     ____________________________________________

 

12. Prečiarkni slovo, ktoré do riadku nepratrí.

paprika, paradajka, čerešňa, uhorka, mrkva, kaleráb, cesnak, cibuľa

 

13. Vyfarbi slová, ktoré je nesprávne napísané.

púpáva, ďeti, vietor, slnko, ďedina, mesiac, mesto, rieka, dázdovka

 

14. Vyfarbi nadpis v básni a potom odpovedaj na otázky.

Bocian

Zletel bocian v našom poli,

spravil hniezdo na topoli,

jak ho pláta, tak ho pláta,

pre maličké bociančatá.

(Elena Čepčeková)

 

Pre koho urobil bocian hniezdo? __________________________________

 

Ako sa volá strom, na ktorom urobil hniezdo? ________________________

 

Kde zletel bocian? ______________________________________________

 

 

15. Vy mysli a napíš slovo, ktoré začína na písmeno:

 

M __________________________________________

 

T___________________________________________

 

K___________________________________________

 

O___________________________________________

 

16. Spoj čiarou slová, ktoré k sebe patria.

 

    mrkva              jabĺčko

 

    mesto               vietor

 

    jablko               mrkvička

 

    vetríček            mestečko   

 

    dievča              chlapček

 

    chlapec            dievčatko

 

17.  Utvor podľa vzoru ďalšie slová.

 

18.Utvor slová na slabiky.

 

19. Vymysli a napíš vetu, v ktorej použiješ slovo STROM.

________________________________________________________________

 

20. Dopíš prirovnanie.

 

rýchly ako -      _______________

 

studený ako -    _______________

 

biely ako -        ________________

 

21. Dokonči vety.

 

Volám sa                              _____________________________________.

   

Bývam v                               _____________________________________.

 

Najradšej sa hrám s              _____________________________________ .

 

Zo sladkostí mám najrdšej    _____________________________________ .

 

Najradšej cestujem do          _____________________________________ .

 

Cez prázdniny pôjdem do    _____________________________________  .

 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku