Články: Pre študentov
O projekte

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam - Real Property Law

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Právne vzťahy k nehnuteľnostiam - Real Property Law
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
26.05.2015
Bratislava II
Priekopy 20/A
Začiatok seminára o 9:30
Registrácia účastníkov od 9:00
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

a) Druhy vecných práv a typy nehnuteľností
- druhy vecných práv v slovenskom právnom systéme
- typy nehnuteľností a ich identifikácia
- zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, údaje obsiahnuté v liste vlastníctva

b) Prevod vlastníckeho práva nehnuteľnostiam
- formy prevodu vlastníckeho práva – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva
- náležitosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu
- typické zmluvné doložky v kúpnej zmluve

c) Nájom nehnuteľností, vecné práva k cudzej veci
- náležitosti nájomnej zmluvy, spôsob platenia nájomného
- povinnosti zmluvných strán, zánik nájomnej zmluvy
- zriaďovanie práv tretích osôb – práva zodpovedajúce vecným bremenám, záložné právo


Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz: pôsobí ako advokát v Nitre. Okrem právnej praxe sa intenzívne venuje štúdiu anglickej právnej terminológie. V novembri 2007 mu bol ako jednému z prvých študentov v Slovenskej republike udelený International Legal English Certificate (Certifikát medzinárodnej právnickej angličtiny) na úrovni C1 (effective operational proficiency). Absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 s oprávnením vyučovať anglický jazyk. V roku 2012 zložil prekladateľskú skúšku a bol Ministerstvom spravodlivosti zapísaný do zoznamu úradných prekladateľov pre anglický jazyk pod č. 971189. Špecializuje sa na odborný preklad v anglickom jazyku so zameraním na právne texty. Je lektorom pre odbor Právo medzinárodného obchodu v študijných programoch LLM a MBA v rámci Business Institute.

Cieľ kurzu

Seminár bude prebiehať formou prednášky so zameraním na prípravu a uzatváranie obchodných zmlúv (reading), ktorá bude dopĺňaná cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa procesu uzatvárania zmlúv(listening).
Predpokladá sa úroveň znalosti gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu.
Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku (Real Property Law), pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku.
Účastníci sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej komunikácii, rozbor a prípravu návrhu zmluvy v anglickom jazyku, preklad slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka.
Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály, vrátane vybraných vzorov obchodných zmlúv.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Lektori:

JUDr. Juraj Kotrusz

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...