Články: Pre študentov
O projekte

Obchodný zákonník - kurzy, školenia

Zobrazenie 1 - 15 z 45
Zoradiť podľa
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

27.04.2018
Bratislava I - Staré Mesto
Obchodný zákonník
Kúpna zmluva v obchodnej praxi
0 hodnotení

a) Uzatváranie zmluvy - možnosti uzatvorenia zmluvy, zmluvy medzi prítomnými a dištančné zmluvy - vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka - formálne náležitosti zmluvy a kontraktačný..

10.05.2018
Bratislava III - Nové Mesto
Obchodný zákonník
Ochrana software a softwarove zmluvy
0 hodnotení

Seminár sa týka právnych aspektov softvéru, ktorý je predmetom ochrany podľa autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.). Problematika je rozdelená na dve základné časti, a to vznik ochrany..

23.05.2018
Obchodný zákonník
Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník
0 hodnotení

1.) Proces uzatvárania zmlúv - návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia návrhu - náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme - objednávka a potvrdenie..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Obchodný zákonník
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

Neaktuálny termín
Právo v cestovnom ruchu
0 hodnotení

Základné pojmy a pramene práva cestovného ruchu Zmluva o obstaraní zájazdu Práva cestujúcich v jednotlivých formách dopravy Práva spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu..

Neaktuálny termín
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

Neaktuálny termín
Konkurzné a reštrukturalizačné konanie v praxi a judikatúre súdov
0 hodnotení

1. Veriteľský návrh na konkurz – náležitosti, návrh na spotrebiteľa, konanie súdu o návrhu, obrana 2. Veriteľské orgány v konkurze 3. Judikatúra ku konaniam s konkurzom súvisiacim a konkurzom..

Neaktuálny termín
Praktické otázky uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi založenými na poslednej judikatúre (zmluva
0 hodnotení

Uzatváranie zmlúv - všeobecné zásady a relevantná judikatúra Kúpna zmluva a najčastejšie problémy s uzatváraním kúpnej zmluvy Zmluva o dielo a najčastejšie problémy s jej uzatváraním Cena podľa..

Neaktuálny termín
Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English
0 hodnotení

1. Založenie a vznik spoločnosti Identifikácia fyzickej osoby - podnikateľa, obchodnej spoločnosti v kontinentálnom a anglo-americkom právnom systéme Založenie spoločnosti a zápis do Obchodného..

Neaktuálny termín
Náhrada škody v obchodnom práve
0 hodnotení

a) Všeobecné predpoklady - právna úprava náhrady škody v slovenskom práve a medzinárodnom práve - vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody - základné predpoklady vzniku nároku na..

Neaktuálny termín
Aktuálne otázky katastrálneho zákona - katastrálny zákon v praxi
0 hodnotení

1. Katastrálne konanie, 2. Zápis práv k nehnuteľnostiam, 3. Konanie o povolení vkladu, 4. Vznik, zmena alebo zánik práva k nehnuteľnostiam, ktoré vzniklo rozhodnutím štátneho..

Neaktuálny termín
Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi
0 hodnotení

Zmluva ako dôvod zmenky Platobné zmenky Pojem a podstata zaisťovacej zmenky Zmluva o zaistení zmenkou (forma, obsah, účastníci) Obsah zmenky s ohľadom na jej použitie k zaistení Aval na..

Neaktuálny termín
Náhrada škody v občianskom práve
0 hodnotení

1. DEŇ a) Všeobecné predpoklady- právna povaha náhrady škody v slovenskom práve- právna úprava, vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody- náhrada škody uplatňovaná v trestom..

Neaktuálny termín
Civilný proces a dokazovanie v civilnom procese
0 hodnotení

Druhy civilného procesu Účastníci súdneho konania a ich procesné úkony Úkony súdu Dokazovanie: - Dôkazná povinnosť - Dôkazné bremeno - Vykonávanie dôkazov ..

Neaktuálny termín
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana