Články: Pre študentov
O projekte

Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
27.03.2015
Bratislava II
Priekopy 20/A
Začiatok seminára o 9:30
Registrácia účastníkov od 9:00
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

1. Založenie a vznik spoločnosti
 • Identifikácia fyzickej osoby - podnikateľa, obchodnej spoločnosti v kontinentálnom a anglo-americkom právnom systéme
 • Založenie spoločnosti a zápis do Obchodného registra
 • Spoločenská zmluva a stanovy
 • Tlačivá a vzory stanov v anglickom jazyku - porozumenie a príprava
2. Spoločníci a orgány obchodných spoločností
 • Spôsoby účasti v obchodnej spoločnosti, druhy akcií, prevod akcií
 • Orgány spoločnosti - dozorné a výkonné orgány
 • Povinnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti
3. Zmeny v obchodnej spoločnosti, zrušenie a zánik spoločnosti
 • Postup pri zmenách obchodnej spoločnosti
 • Spojenie a rozdelenie spoločností
 • Konkurz a reštrukturalizácia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz: pôsobí ako advokát v Nitre. Okrem právnej praxe sa intenzívne venuje štúdiu anglickej právnej terminológie. V novembri 2007 mu bol ako jednému z prvých študentov v Slovenskej republike udelený International Legal English Certificate (Certifikát medzinárodnej právnickej angličtiny) na úrovni C1 (effective operational proficiency). Absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 s oprávnením vyučovať anglický jazyk. V roku 2012 zložil prekladateľskú skúšku a bol Ministerstvom spravodlivosti zapísaný do zoznamu úradných prekladateľov pre anglický jazyk pod č. 971189. Špecializuje sa na odborný preklad v anglickom jazyku so zameraním na právne texty. Je lektorom pre odbor Právo medzinárodného obchodu v študijných programoch LLM a MBA v rámci Business Institute.

Cieľ kurzu

Seminár prebieha formou prednášky so zameraním na analýzu právnych podaní a dokumentov zo života obchodných spoločností (reading), ktorá bude dopĺňaná cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa práva obchodných spoločností (listening). U účastníkov sa predpokladá úroveň znalosti gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu.
Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku (Právo obchodných spoločností – Company Law in Legal English), pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku. Účastníci sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej komunikácii, rozbor a prípravu základných dokumentov z oblasti práva obchodných spoločností v anglickom jazyku, preklad slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka.
Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály, vrátane vybraných vzorov právnych podaní a dokumentov z oblasti práva obchodných spoločností.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov, právnikov firiem, spoločností, štátnych inštitúcií a ministerstiev.

Lektori:

JUDr. Juraj Kotrusz

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...