Autorské zmluvné právo

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Autorské zmluvné právo
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
16.03.2018
Bratislava III
Bojnická 3
Business Center Matador
09:00
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Obsahom seminára je oblasť zmluvného práva v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.), ako aj problematika zmlúv uzatváraných podľa iných právnych predpisov, ktoré však priamo alebo nepriamo súvisia s tvorbou a používaním autorských diel. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré priniesol do zmluvného práva nový autorský zákon, najmä s ohľadom na uzatváranie licenčných zmlúv, ktorými sa udeľuje súhlas na používanie autorských diel vrátane softvéru. Téma bude predstavená s využitím množstva praktických prípadov, ktoré s tvorbou a porušovaním zmlúv súvisia.   Obsah:
 • Všeobecné aspekty zmluvného práva
 • Nové inštitúty v autorskom zmluvnom práve
 • Uzatváranie zmlúv v digitálnom prostredí
 • Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv)
 • Nové typy licenčných zmlúv (rozšírená hromadná licenčná zmluva, multiteritoriálna licenčná zmluva)
 • Nové inštitúty v zmluvnom práve
 • Tvorba autorských diel na základe zmluvy o dielo podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka
 • Tvorba autorských diel v rámci pracovnoprávnych vzťahov
 • Verejné licencie
 • Osobitné zmluvné vzťahy
 • Zmluva o postúpení výkonu autorských práv
 • Iné nepomenované zmluvy
 • Zmluvy uzatvárané s organizáciami kolektívnej správy
  Komu je seminár určený: Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, zamestnancov verejných inštitúcií a osoby pôsobiace v podnikateľskom sektore.   Lektor: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov (.sk) a vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je členkou legislatívnych a iných odborných pracovných skupín, členkou zahraničných redakčných rád časopisov z oblasti duševného vlastníctva a nových technológií a je autorkou viacerých publikácií zameraných na autorské právo, internet a nové technológie. 

Lektori:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku