Články: Pre študentov
O projekte

Autorské, trestné a správne právo - kurzy, semináre a školenia

Zobrazenie 1 - 15 z 15
Zoradiť podľa
KONFERENCIA Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR a možnosti jej eliminácie
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:   http://bpm-educat.com/seminar/detail/97-konferencia-sucasne-trendy-ekonomickej-kriminality-v-sr-a-moznosti-jej-eliminacie Konferencia o ekonomických trestných..

Neaktuálny termín
Nový Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2016
0 hodnotení

Informácie s prihláškou nájdete na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar/detail/113-novy-autorsky-zakon-c-185-2015-z-z-s-ucinnostou-od-1-1-2016

Neaktuálny termín
Nový Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2016
0 hodnotení

Školenie sa uskutoční v kongresových priestoroch nového  Business Centra MATADOR, Bojnícka ul. č. 3 v Bratislave  so začiatkom o 9:00 hod. a plánovaným ukončením o 14:30 hod. počas obidvoch dní. Pre..

Neaktuálny termín
Nový Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2016
0 hodnotení

Bližšie informácie k semináru nájdete na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar/detail/114-novy-autorsky-zakon-c-185-2015-z-z-s-ucinnostou-od-1-1-2016

Neaktuálny termín
Nový autorský zákon
0 hodnotení

Obsahom seminára sú vybrané témy autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016...

Neaktuálny termín
Nový Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2016
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/114-novy-autorsky-zakon-c-185-2015-z-z-s-ucinnostou-od-1-1-2016

Neaktuálny termín
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016
0 hodnotení

1. Pojem trestnej zodpovednosti právnických osôb (trestné právo a jeho postavenie v systéme verejného práva, pojem právnická osoba a vyvodzovanie trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe ako..

Neaktuálny termín
Zmluvy podľa nového autorského zákona
0 hodnotení

Obsahom seminára je oblasť zmluvného autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016...

Neaktuálny termín
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016
0 hodnotení

1. Pojem trestnej zodpovednosti právnických osôb (trestné právo a jeho postavenie v systéme verejného práva, pojem právnická osoba a vyvodzovanie trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe ako..

Neaktuálny termín
Zmluvy o dielo s cudzím prvkom, zmluvy o dielo s montážou
0 hodnotení

Obsah seminára: a) Rozhodné právo pre zmluvy o dielo, kontraktačný proces - vzťah zákona o medzinárodnom práve súkromnom, Rímskeho dohovoru a Nariadenia Rím I - právna úprava určovania..

Neaktuálny termín
Autorské zmluvné právo
0 hodnotení

Obsahom seminára je oblasť zmluvného práva v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.), ako aj problematika zmlúv uzatváraných podľa iných právnych predpisov, ktoré však priamo alebo..

Neaktuálny termín
LL.M – Master of Law
0 hodnotení

LL.M – Master of Law LL..M je skratka z Latinského Magister Legum, pričom tento titul v angličtine znamená „Master of Law“, v pluráli (teda „LL“). LL.M štúdium patrí do kategórie „zahraničných..

Neaktuálny termín
Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/368-prava-k-cudzim-nehnutelnostiam-a-ich-zapis-v-katastri-nehnutelnosti

Neaktuálny termín
Právne aspekty online marketingu
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/366-pravne-aspekty-online-marketingu

Neaktuálny termín
Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/271-ochranne-znamky-a-domenove-mena-v-praxi-podnikatela Obsah:  Seminár zameraný na problematiku práv na označovanie, osobitne ochranné známky, a na..

Neaktuálny termín