Články: Pre študentov
O projekte

Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
19.01.2017 - 20.01.2017
Bratislava III
16.02.2017 - 17.02.2017
Bratislava III
23.03.2017 - 24.03.2017
Bratislava
22.06.2017 - 23.06.2017
Bratislava
12.10.2017 - 13.10.2017
Košice
19.10.2017 - 20.10.2017
Bratislava
23.11.2017 - 24.11.2017
Bratislava
09:00
Bratislava III
Bojnická 3
MATADOR Business Centre
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

http://bpm-educat.com/seminar/detail/141-civilny-sporovy-poriadok-porovnanie-noveho-znenia-procesneho-pravneho-predpisu-s-povodnym-o-s-p

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor - sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré priniesol civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov. [u][/u]
1. deň
-  Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
- I. časť
         
 – Základné princípy         
 – Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)      
  – Príslušnosť súdu         
 – Zloženie súdu, vylúčenie sudcov           
– Strany (bývalí účastníci konania), procesné spoločenstvo, intervencia, splnomocnenie           
– Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty           
– Podanie, žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby           
– Procesný útok a procesná obrana 
2. deň
- Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok – II. časť
           
– Postup súdu po začatí konania           
– Predbežné prejednanie sporu           
– Pojednávanie           
– Dokazovanie, dôkazné prostriedky         
 – Rozsudok         
 – Uznesenie           
– Trovy konania           
– Platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz, rozsudok pre zmeškanie, rozsudok pre uznanie nároku, rozsudok pre vzdanie sa nároku           
– Spotrebiteľské spory, antidiskriminačné spory, individuálne pracovné spory           
– Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia           
- Iné opatrenia súdu
Lektor: Mgr. Maroš Fekete - po absolvovaní Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave sa stal justičným čakateľom Mestského súdu v Bratislave. Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky  bol v roku 2000 menovaný do funkcie sudcu na Okresnom súde Bratislava III, kde pôsobí dodnes a v rámci pracovného zaradenia má pridelenú agendu „Cb“, teda obchodné spory. Vo svojej prednáškovej činnosti sa venuje predovšetkým otázkam Občianskeho súdneho poriadku, mediácie, rozhodcovského konania, konania prvostupňového súdu a problematike rôznych druhov obchodných zmlúv. Vo svojom odbore patrí k vyhľadávaným lektorom. [u][/u]

Lektori:

Mgr. Maroš Fekete 

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...