Články: Pre študentov
O projekte

Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
22.09.2016 - 23.09.2016
Bratislava
20.10.2016 - 21.10.2016
Bratislava
10.11.2016 - 11.11.2016
Bratislava
08.12.2016 - 09.12.2016
Bratislava
19.01.2017 - 20.01.2017
Bratislava
16.02.2017 - 17.02.2017
Bratislava
23.03.2017 - 24.03.2017
Bratislava
Bratislava
Bojnická 3
Business Centre Matador
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Od
1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky
súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor - sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri
pojednávaní a rozhodovaní sporov.  
   [img]http://www.bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/Rekodifik%C3%A1cia%20OSP%20%281%29.jpg
 
Obsah seminára:
 
1. deň -  Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok - I. časť
          
– Základné princípy
          
– Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)
          
– Príslušnosť súdu
          
– Zloženie súdu, vylúčenie sudcov
          
– Strany (bývalí účastníci konania), procesné spoločenstvo, intervencia, splnomocnenie
          
– Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty
          
– Podanie, žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby
          
– Procesný útok a procesná obrana
 


2. deň - Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok – II. časť
          
– Postup súdu po začatí konania
          
– Predbežné prejednanie sporu
         
– Pojednávanie
          
– Dokazovanie, dôkazné prostriedky
          
– Rozsudok
          
– Uznesenie
          
– Trovy konania
          
– Platobný rozkaz, európsky
platobný rozkaz, rozsudok pre zmeškanie, rozsudok pre uznanie nároku,
rozsudok pre vzdanie sa nároku
          
– Spotrebiteľské spory, antidiskriminačné spory, individuálne pracovné spory
          
– Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia
          
- Iné opatrenia súdu
 

Lektor: Mgr. Maroš Fekete
 -
po absolvovaní Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave sa stal justičným čakateľom Mestského súdu v Bratislave. Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky  bol v roku 2000 menovaný do funkcie
sudcu na Okresnom súde Bratislava III, kde pôsobí dodnes a v rámci pracovného zaradenia má pridelenú agendu „Cb“, teda obchodné spory. Vo svojej prednáškovej činnosti sa venuje predovšetkým otázkam Občianskeho súdneho poriadku, mediácie, rozhodcovského konania, konania prvostupňového súdu a problematike rôznych druhov obchodných zmlúv. Vo svojom odbore patrí k vyhľadávaným lektorom.
 
 


Povedali ste alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo -
Vyberáme z  dotazníkov od účastníkov seminára

[img]http://www.bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/DSCN0889.JPG-"vecncosť prednášajúceho a odkazy na prax, podanie prednášky, resp. výkladu CSP veľmi zrozumiteľne",
-"všetko bolo perfektné, veľmi dobrý servis, občerstvenie, kvalitný lektor a príjemné prostredie",
 
- "prednášajúci",
 
- "výklad bol veľmi vecný, zrozumiteľný, z praxe",
 
- "prednášajúci, jeho postrehy a rýchla odozva",
 
- "praktickosť a príklady z praxe z pohľadu sudcu",
 
- "erudovanosť a pripravenosť prednášajúceho",
 
- "prístup lektora, odborná úroveň, prednášaná problematika z pohľadu sudcu, organizačné zabezpečenie",

- "spokojnosť v plnej miere:)".

Lektori:

Mgr. Maroš Fekete

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...