Precvičte si diktáty s tretiakmi

Tento krát sme pre vás v závere roka pripravili opakovanie zo slovenského jazyka pre tretiakov.
Tento krát sme pre vás v závere roka pripravili opakovanie zo slovenského jazyka pre tretiakov. / Foto: Bigstock

V predchádzajúcich článkoch Precvičte si diktáty s druhákmi a diktáty s prvákmi, ste sa mohli zoznámiť s diktátmi, ktoré sú vhodné na precvičovanie pre prvákov a druhákov. Dnes sa pozrieme na to, čo by si mali precvičovať tretiaci. Na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu sa nachádzajú kritériá kontroly a hodnotenia diktátov. Učivo slovenského jazyka v treťom ročníku je zamerané predovšetkým na vybrané slová.

 

Kritériá hodnotenia a kontroly diktátov v ďalších ročníkoch na prvom stupni

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ:

počet: 10

Zameranie:

1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ

2. Slová s l, ĺ, r, ŕ

3. Vybrané slová po b

4. Vybrané slová po m

5. Vybrané slová po p

6. Opakovanie učiva za 1. polrok

7. Vybrané slová po r, s

8. Vybrané slová po v, z

9. Slovné druhy

10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:

0 – 1 chyba = 1

2 – 4 chyby = 2

5 – 7 chýb = 3

8 – 10 chýb = 4

11 a viac chýb = 5

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba).

 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:

1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov

3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov

4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov

 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

 

Diktáty vhodné pre tretiakov

Diktát na vybrané slová po b:

Kobyla býva v modernom obydlí. Sestra je  veľmi bystrá. Chcela by byť učiteľkou. Bábike obliekla neobyčajné šaty. Nosili ich aj obyvatelia hradov. Vtedy sa ešte neučili násobilku. Bylinožravá kobyla býva v obyčajnom príbytku. Jej bydlo rozbil býk. Babička nie je unavená. Varí si bylinkové čaje.

 

Diktát na vybrané slová po m:

Milka má zmysel pre poriadok. Umyla umývadlo. Šmýkala sa po mydlovej vode. Nebola namyslená. Milan a Mišo zbierajú mince. Niektoré im zmizli. Zbadali v škole myš. Mihla sa pred dverami. Ponúkol ho minerálkou. V miske bol hmyz. Moja spolužiačka Milka mi pomáhala. Kĺzali sme sa po šmykľavom ľade.

 

Diktát na vybrané slová po p:

Pyšný kapitán bol nahnevaný na pytliaka. Kôň zlostne hrabal kopytom a pyskom fŕkal penu. Kobyla ho kopla kopytom. Nemohla sa napiť. V záhrade máme pýr. Opica pila vodu. Pytliaka pichá v boku. Pyšná princezná sa zapýrila. Prepichla loptu. V lese pišťali vtáčatá.

 

Diktát na vybrané slová po r:

Rýchly rybár chytá rybu. Riskoval svoje zdravie. Kričal a zúril ako rys. Strýko Richard ho prišiel pozrieť k rybníku. Teta Katarína im uvarila bryndzové halušky. Strýko pricestoval rýchlikom. Priniesol kyslé ríbezle. Rád sa s ním  hrám na skrývačku. Veverička má na strome svoj úkryt.

 

Diktát na vybrané slová po s:

Otec má dobrého syna. Má rád sýkorky. Nasypal im do búdky syr. Teraz už budú vtáčiky sýte. Hlad býva veľmi silný. Nasypeme im  aj zrno do búdky. Obilie býva uložené v sýpkach. Sysle sa ním zásobujú na zimu. Hus má sivé pierka. Malá hus vie sipieť. Zmija na mňa zasyčala.

 

Diktát na vybrané slová po v, z:

Kompót sme jedli s rizotom. Moja sestrička miluje ryžový nákyp. Večeriame bryndzové halušky. Zapíjame ich mliekom. Sestra má rôzne prezývky. Ráno často zíva. Zvyčajne od radosti výska. Videli sme vás v telocvični. Na strome žije výr. Videl som ho vo výške. Ráno opäť svitá. Pri dome máme vinohrad.

 

Diktát na veľké začiatočné písmená:

Žijeme v Slovenskej republike. Bratislava je hlavné mesto. Z Bratislavského hradu je výhľad na sídlisko Petržalka. Máme pekné aj iné mestá, napríklad Prešov, Košice, Banskú Bystricu, Levoču, Žilinu. Najdlhšou riekou ne Slovensku je Váh. Bývame na Štúrovej ulici. Strýko Michal žije v Českej republike. Cez prázdniny pôjdem do Prahy.

 

Diktát na slovné druhy:

Môj strýko býva na Liptove. V bystrine za domom som videl veľa rýb a jednu vydru. V diaľke čosi zapišťalo. Myklo ma. Čo to bolo? Z osiky sa ozýval  výr. Zahúkal a skryl sa v húštine.

 

Diktát na opakovanie učiva 3. ročníka:

Vilma pricestovala rýchlikom do Banskej Bystrice. Cez prázdniny pôjde s nami do Vysokých Tatier k strýkovi Vincentovi.  Na túru si vezmeme minerálku. Cestou na chatu budeme pozorovať horské bystriny a kamzíky. Pod stromami je príjemne chladno. Vilma má podrezaný jazyk. Je to jazyčnica. Je pyšná na krásu hlavného mesta Slovenska.

 


Odporúčaná literatúra:
Anna Holovačová: Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl
Margita Svobodová: Diktáty v slovenčine pre 3. a 4. ročník ZŠ
Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici slov. jazyka pre 3. ročník ZŠ
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Diktáty
Zdieľať na facebooku