Aká je generácia Z?

Generácia Z
Generácia Z / Foto: Shutterstock

Generácie ľudí  mnohí psychológovia a sociológovia  delia na  „veteránov“ (narodení medzi rokmi 1939 a 1947), povojnovú generáciu - tzv. „baby boomers“ (1948 – 1963), „generáciu X“ (1964 – 1978) , „generácia Y“ (1979 – 1991) a „generáciu Z“ (narodení po roku 2000). Pri jednotlivých rokoch neexistuje stopercentná zhoda, sú experti, ktorí generáciu Y posúvajú až do rokov (1983 – 1996).  Ďalší  odborníci datujú generáciu Z od roku 2000 až po súčasnosť, iní tvrdia, že zahŕňa len ľudí narodených v rokoch 1994 až 2004 a deti narodené neskôr už patria do najmladšej generácie alfa. Bez ohľadu na odchýlky v datovaní je však už teraz jasné, že generácia Z je celkom iná ako jej rodičia. Ide o technicky najbystrejšiu generáciu všetkých čias – pomaly už batoľatá si vedia cez YouTube nájsť na internete čokoľvek a žiaci prvého stupňa si do školy zvládnu pripraviť powerpointovú prezentáciu a s pomocou učiteľov urobia aj vlastné animované filmy.

 

Čím je charakteristická generácia Z?

Už aj samotní rodičia si všimli, že vychovávajú iný typ detí, ako ich rodičia z generácie baby boomu. Vedia, že ich deti sú neustále prilepené k obrazovkám všetkého druhu. Nie je pre ne ťažké riešiť niekoľko úloh naraz, nemajú predsudky voči rôznym rasám, etnikám a kultúram. Cédečká sú pre nich už zastarané. Priateľstvá vznikajú aj na facebooku. Detské knižky si môžu čítať na elektronických čítačkách a pesničky počúvajú z iPodov.  Túžia mať mobil,  iPod, debetnú kartu, digitálny fotoaparát, notebook a, samozrejme, facebookové či twitterové konto. Vďaka facebooku či službe skype  vedia mladí komunikovať  s  kamarátmi na druhom konci krajiny či dokonca sveta.

Aj učitelia v školách si už dávno všimli, že prístup k dnešným  deťom musia mať úplne iný ako pred rokmi. Je nepopierateľným faktom, že deti sú technicky zručné, majú záujem o dianie okolo seba, nezaprú sa kritickým nazeraním na situáciu v spoločnosti. Na druhej strane ich do problémov dostáva  prehnané sebavedomie často hraničiace s aroganciou.

Dvojica autorov Joanne G. Sujansky a Jan Ferri-Reed vo svojej knihe Keeping the Millennials tvrdia, že dnešní mladí ľudia sú  naučení robiť viacero vecí naraz, napríklad popri práci na notebooku pozerať televíziu, popri učení počúvať iPod, chatovať či esemeskovať. Neoddeľujú striktne virtuálnu skúsenosť od reálnej. Aj popri práci alebo učení chcú mať zábavu. Práve toto im často spôsobuje problémy v škole a neskôr aj v zamestnaní. Tak ako generácie pred nimi, tak aj  Z generácia má svoje pozitíva a negatíva.

 

Pozitíva generácie Z

Sú technologicky vyspelí

Vedia pohltiť množstvo informácií a taktiež ich vyhľadať v niekoľkých sekundách. Sú skvelí na výskumy, pretože objavia informácie, o ktorých generácia X nemá ani šajnu, že existujú. Neposielajte ich však do knižnice, tam budú stratení.

 

Kontakty a vzťahy

Sú dobrí v budovaní vzťahov. Majú silnú sociálno-spoločenskú sieť, nijako nelimitovanú geografiou.

 

Sú tímovo orientovaní

Rozhodnutia robia v skupine, tíme. Nerozhodujú sa sami, radi komunikujú a zisťujú názory ostatných. V škole im nerobí problém pracovať v skupinách, neskôr v práci v tíme.

 

Multitasking

Robenie viac vecí naraz je pre nich také prirodzené ako jedenie. Rýchlo sa unudia, ak by do ich mozgu mal prichádzať len jeden stimul. Podľa agentúry Spherion, 90 percent 18 až 24-ročných ľudí má pocit, že možnosť počúvať IPod počas učenia či práce zvyšuje ich spokojnosť a produktivitu.

 

Morálny kódex

Ich videnie sveta je silne ovplyvnené prirodzenosťou ľudských práv a antidiskriminačnými zákonmi. Potrebujú žiť v podmienkach, kde sú tieto hodnoty zakomponované.

 

Negatíva generácie Z

Nevedia, čo je diskrétnosť

Svoje súkromie zverejňujú na blogoch - všetko od svojich hudobných preferencií až po sexuálne zážitky, otvorene sa vyjadrujú v diskusných fórach. Ľudia s týmto postojom k súkromiu, nebudú rozumieť tým druhým, ktorí si svoje súkromie chránia a ani iným vnútorným predpisom, chrániacim súkromie ostatných. Futuristi si myslia, že komunikácia na pracovisku tým bude silne ovplyvnená - to, čo je teraz považované za súkromnú tajnú diskusiu medzi šéfom a zamestnancom, bude v budúcnosti bežná diskusia na otvorenom priestranstve.

 

Nebezpečná nezávislosť

Na jednej strane túžia po maximálnej nezávislosti, ale na druhej strane potrebujú neustále usmerňovanie. Nie sú naučení sami prísť na to, čo ďalej - pomôže rodič, učiteľ,  kamarát alebo internet.

 

Nedostatok niektorých vedomostí

Sú zvyknutí na e-mailovú komunikáciu alebo telefonovanie, a tak stretnutia tvárou v tvár nie sú ich silnou parketou. Taktiež základné schopnosti,  zručnosti a tiež  gramatika im bude robiť čoraz väčšie problémy. Tým, že všetci používajú automatické softvéry na opravu gramatických chýb, a taktiež to, že slovník sa zjednodušuje rozličnými skratkami alebo amerikanizmami, to všetko ovplyvňuje úroveň ich gramatických zručností.

 

 

 

 

Aby sme mohli porozumieť dnešným deťom, musíme neustále skúmať vplyvy a faktory, ktoré ovplyvňujú ich život. Len toto poznanie nám môže pomôcť pri ich jemnom a nenásilnom usmerňovaní.

 


Zdroj: buducnostinternetu.sk / karierabezhranic.sk / mobil.sk/
Foto: Shutterstock / All-free-download
Zdieľať na facebooku