Kurzy a školenia - Bratislava III - Vajnory

Databáza kurzov a školení z rôznych oblastí. Marketing a obchod, Počítače, Jazykové kurzy, Motivácia a sebarozvoj, Účtovníctvo, Personalistika...

Zobrazenie 1 - 15 z 16
Zoradiť podľa
Rozhovor s dulou
0 hodnotení

Podporné stretnutia tehotných žien s certifikovanou dulou Čo u nás nájdete: téma rozhovorov môže byť vopred určená (pozri v Kalendári podujatí) alebo je téma voľná a vtedy si tvoríme obsah..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Vajnory
Kurzy pre tehotné
Právne vzťahy k nehnuteľnostiam
0 hodnotení

Obsah seminára   a) Druhy vecných práv a typy nehnuteľností - druhy vecných práv v slovenskom právnom systéme, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo, vecné práva k cudzej veci - typy..

Neaktuálny termín
Náhrada škody v občianskom práve
0 hodnotení

Stiahnite si pozvánku s prihláškou v PDF formáte: pôsobí ako advokát v Nitre. Popri advokátskej praxi sa venuje výučbe anglického jazyka pre právnu prax a odborným prekladom v anglickom jazyku. Je..

Neaktuálny termín
Právo vecného bremena - aktuálne otázky
0 hodnotení

právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1984. Úspešne ukončenou rigoróznou skúškou získala v roku 1986 titul JUDr. Po absolvovaní čakateľskej praxe a justičnej skúšky vykonávala od roku..

Neaktuálny termín
Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch
0 hodnotení

Stiahnite si pozvánku s prihláškou v pdf: bola dlhoročnou sudkyňou Najvyššieho súdu ČR, v súčasnej dobe je členkou Katedry obchodného práva Právnické fakulty Univerzity Karlovej a členkou..

Neaktuálny termín
Prehľad zmien Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:   http://bpm-educat.com/seminar/detail/116-prehlad-zmien-obchodneho-zakonnika-a-suvisiacich-predpisov Zákon. č.  87/2015 Z.z. z 23. 04. 2015 ktorým sa mení a dopĺňa zák. č...

Neaktuálny termín
Nový Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2016
0 hodnotení

Informácie s prihláškou nájdete na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar/detail/113-novy-autorsky-zakon-c-185-2015-z-z-s-ucinnostou-od-1-1-2016

Neaktuálny termín
Náhrada škody spôsobenej dopravným prostriedkom
0 hodnotení

Obsah seminára: a) Všeobecné predpoklady - právna úprava náhrady škody v slovenskom práve a medzinárodnom práve - vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody - základné predpoklady..

Neaktuálny termín
Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník
0 hodnotení

Prihlášku nájdete na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar/detail/79-tvorba-zmluv-v-pravnickej-anglictine-s-nacvikom-komunikacnych-technik Popis seminára: ..

Neaktuálny termín
Základy podnikateľského práva a uzatváranie obchodných zmlúv pre zahraničných manažérov v AJ / Legal
0 hodnotení

Prihlášku na tréning môžete nájsť na našich stránkach..

Neaktuálny termín
Bezdôvodné obohatenie a jeho osobitosti v praxi
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar/detail/22-bezdovodne-obohatenie-a-jeho-osobitosti-v-praxi Obsah seminára: a) Všeobecné..

Neaktuálny termín
Vymáhanie cezhraničných nárokov - európsky platobný rozkaz, európsky exekučný titul a ďalšie prostri
0 hodnotení

Prihlášku na seminár môžete nájsť na našich stránkach..

Neaktuálny termín
Rekodifikácia - úvod do civilného sporového poriadku
0 hodnotení

Prihlásiť na seminár sa môžete na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar/detail/100-rekodifikacia-uvod-do-civilneho-sporoveho-poriadku Od 1. júla 2016 nadobudnú..

Neaktuálny termín
Náhrada škody v obchodnom práve
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete na našich stránkach www.vzdelavame.sk http://bpm-educat.com/seminar/detail/9-nahrada-skody-v-obchodnom-prave Obsah seminára: a) Všeobecné predpoklady - právna..

Neaktuálny termín
Akadémia projektového manažmentu
0 hodnotení

Čo na Vás čaká? Skúsený lektorský tím, príjemné prostredie, neformálna pracovná atmosféra, vrátane out-door zážitku. Získate praktické skúsenosti a triky ako na to.  Výsledok: Vaša..

Neaktuálny termín