Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
26.11.2015 - 27.11.2015
Bratislava III
Bojnická 3
Business Centre Matador
Registrácia účastníkov začína o 9:00 hod., odborný program o 9:30 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Prihlášku nájdete na našich stránkach www.vzdelavame.sk

http://bpm-educat.com/seminar/detail/79-tvorba-zmluv-v-pravnickej-anglictine-s-nacvikom-komunikacnych-technik


Popis seminára:

Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na prípravu a uzatváranie obchodných zmlúv (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom komunikačných techník, cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa procesu uzatvárania zmlúv(listening).
Predpokladá sa úroveň znalosti gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu. Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku (tvorba zmlúv v právnickej angličtine, rokovanie o uzatvorení zmlúv s nácvikom komunikačných techník), pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku. Účastníci sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej komunikácii, rozbor a prípravu návrhu zmluvy v anglickom jazyku, preklad slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka. Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály, vrátane vybraných vzorov obchodných zmlúv.  

Obsah seminára: 

1.) Proces uzatvárania zmlúv 
- návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia návrhu
- náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme
- objednávka a potvrdenie objednávky
- formy komunikácie
2.) Rokovania o uzatvorení zmluvy - letter of intent a memorandum o spolupráci
- základy formálnej písomnej komunikácie, odpoveď na listy, vysvetľovanie právneho prostredia cudzincovi
- formálne vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, nácvik komunikačných techník
3.) Úvodné ustanovenia zmluvy - identifikácia zmluvných strán, označenie zmluvy
- príprava zmluvy na praktickom prípade, terminológia, cvičenia na odposluch, používanie slovnej zásoby
4.) Primárne povinnosti zmluvných strán - primárne povinnosti zmluvných strán, zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka
- formulovanie práv a povinností, podmienkové vety, zmluvné formulácie
- trvanie zmluvy – platnosť a účinnosť, spôsoby ukončenia zmluvy
5.) Sekundárne povinnosti zmluvných strán, obvyklé zmluvné doložky - zákaz konkurencie, zodpovednosť zmluvných strán, obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti, povinnosť mlčanlivosti, 
- „horse trading“ – vyjednávanie o doložkách  

Lektor:

JUDr. Juraj Kotrusz:
  pôsobí ako advokát v Nitre. Okrem právnej praxe sa intenzívne venuje štúdiu anglickej právnej terminológie. V novembri 2007 mu bol ako jednému z prvých študentov v Slovenskej republike udelený International Legal English Certificate (Certifikát medzinárodnej právnickej angličtiny) na úrovni C1 (effective operational proficiency). Absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 s oprávnením vyučovať anglický jazyk. V roku 2012 zložil prekladateľskú skúšku a bol Ministerstvom spravodlivosti zapísaný do zoznamu úradných prekladateľov pre anglický jazyk pod č. 971189. Špecializuje sa na odborný preklad v anglickom jazyku so zameraním na právne texty. Je lektorom pre odbor Právo medzinárodného obchodu v študijných programoch LLM a MBA v rámci Business Institute.

  Cieľová skupina: Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku