Články: Pre študentov
O projekte

Školenia o normách EÚ, kurzy v oblasti legislatívy

Zobrazenie 1 - 15 z 64
Zoradiť podľa
Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku - aktuálne otázky aplikačnej praxe
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/242-konkurz-a-restrukturalizacia-na-slovensku-aktualne-otazky-aplikacnej-praxe Program konferencie uverejníme čoskoro.[u][/u]

24.05.2017
Bratislava I - Staré Mesto
Legislatíva a zákony
Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v roku 2017
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/248-prehlad-nariadeni-eu-urcenych-na-ochranu-veritela-a-zmeny-nariadeni-v-roku-2017 Rok 2017 prináša zmeny nielen vo vnútroštátnej úprave týkajúcej sa zmeny..

25.05.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Zmluvy podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/238-zmluvy-podla-autorskeho-zakona-c-185-2015-z-z Obsahom seminára je oblasť zmluvného autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva..

26.05.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/232-kataster-nehnutelnosti-vo-vztahu-k-novym-procesnym-kodexom V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny..

30.05.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Aktuálne otázky katastrálneho zákona
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/232-aktualne-otazky-katastralneho-zakona V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny zákon, ktorý priniesol..

30.05.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
KONFERENCIA: Nové pravidlá zdaňovania právnických osôb v EÚ - aktuálne a pripravované legislatívne z
0 hodnotení

*Program konferencie uverejníme..

02.06.2017
Bratislava I - Staré Mesto
Legislatíva a zákony
Anglická terminológia súdneho konania
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/233-anglicka-terminologia-sudneho-konania Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na anglickú terminológiu súdneho konania..

20.06.2017 - 21.06.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/268-exekucne-konania-po-novom-aktualne-otazky-a-prve-skusenosti-z-praxe Obsah seminára: - spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie- najčastejšie vady..

21.06.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/232-kataster-nehnutelnosti-vo-vztahu-k-novym-procesnym-kodexom V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny..

11.07.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/201-obmedzenie-vlastnickeho-prava-a-jeho-zapis-do-katastra-nehnutelnosti Obsah seminára:    1. Vecné bremeno 2. Záložné právo 3. Predkupné právo 4...

22.08.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/244-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov 27. apríla 2016..

23.08.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/232-kataster-nehnutelnosti-vo-vztahu-k-novym-procesnym-kodexom V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny..

10.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/244-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov 27. apríla 2016..

17.10.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/201-obmedzenie-vlastnickeho-prava-a-jeho-zapis-do-katastra-nehnutelnosti Obsah seminára:    1. Vecné bremeno 2. Záložné právo 3. Predkupné právo 4...

22.11.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/244-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov 27. apríla 2016..

06.12.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana