Články: Pre študentov
O projekte

Školenia o normách EÚ, kurzy v oblasti legislatívy

Zobrazenie 1 - 15 z 85
Zoradiť podľa
Stavebný poriadok – aplikačná prax
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/308-stavebny-poriadok-aplikacna-prax Seminár je zameraný na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiace..

24.04.2018
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Kataster nehnuteľností - aktuálna prax v zápisoch práv
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/370-kataster-nehnutelnosti-aktualna-prax-v-zapisoch-prav Obsah seminára:   1.Kataster a zmeny vyplývajúce z civilných procesných kódexov a zákonov..

15.05.2018
Legislatíva a zákony
15.05.2018
Legislatíva a zákony
Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi
0 hodnotení

27. apríla 2016 bolo na úrovni Európskej únie prijaté nové „Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa..

16.05.2018
Legislatíva a zákony
Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v AJ / Essentials of Slovak Busin
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/399-pravne-minimum-podnikatelskeho-prava-sr-pre-zahranicnych-manazerov-v-aj-essentials-of-slovak-business-law-for-foreign-managers

22.05.2018
Legislatíva a zákony
Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/379-exekucne-konania-aktualne-otazky-a-skusenosti-z-praxe Obsah seminára: - spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie- najčastejšie vady podaných..

30.05.2018
Legislatíva a zákony
30.05.2018
Legislatíva a zákony
Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov)
0 hodnotení

..

07.06.2018
Legislatíva a zákony
Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/305-novela-zakona-o-sudnych-poplatkoch-a-procesne-suvislosti Obsah seminára  a) Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch- novely zákona v súvislosti s prijatím..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/244-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov 27. apríla 2016..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
VYBRANÉ LEGISLATÍVNE ZMENY PRE PERSONALISTOV
0 hodnotení

Na želanie našich klientov ponúkame 4-hodinový seminár v praktickom popoludňajšom čase. Skúsená lektorka vás stručnou formou prevedie cez pripravované aj schválené novely Zákonníka práce. Program..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Legislatíva a zákony
Aktuálne otázky ochrany osobných údajov v súvislosti so zákonom o whistleblowingu vo verejnej správe
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:   http://bpm-educat.com/seminar/detail/108-aktualne-otazky-ochrany-osobnych-udajov-v-suvislosti-so-zakonom-o-whistleblowingu-vo-verejnej-sprave Povinnosť vytvoriť vnútorný..

Neaktuálny termín
Právo vecného bremena - aktuálne otázky
0 hodnotení

právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1984. Úspešne ukončenou rigoróznou skúškou získala v roku 1986 titul JUDr. Po absolvovaní čakateľskej praxe a justičnej skúšky vykonávala od roku..

Neaktuálny termín
Aktuálne otázky ochrany osobných údajov v súvislosti so zákonom o whistleblowingu vo verejnej správe
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:  http://bpm-educat.com/seminar/detail/109-aktualne-otazky-ochrany-osobnych-udajov-v-suvislosti-so-zakonom-o-whistleblowingu-vo-verejnej-sprave Povinnosť vytvoriť vnútorný..

Neaktuálny termín
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane judikatúry a praktických ukážok)
0 hodnotení

Prihásiť sa môžete tu:    http://bpm-educat.com/seminar/detail/96-vlastnicke-pravo-k-nehnutelnostiam-vybrane-otazky-vratane-judikatury-a-praktickych-ukazok Obsah seminára: Pozemková kniha ..

Neaktuálny termín
Aktuálne otázky katastrálneho zákona
0 hodnotení

Prihlásiť sa môžete tu:   http://bpm-educat.com/seminar/detail/115-aktualne-otazky-katastralneho-zakona

Neaktuálny termín
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana