Diktáty a zlepšovanie pravopisu u druhákov

Diktáty pre druhákov môžete s deťmi trénovať aj doma. Ideálne je, ak pred tým pochopíte, ako ich pravopis hodnotí učiteľka.
Diktáty pre druhákov môžete s deťmi trénovať aj doma. Ideálne je, ak pred tým pochopíte, ako ich pravopis hodnotí učiteľka. / Foto: Shutterstock

Slovenčina je krásny jazyk, ale má náročnú gramatiku a ťažký pravopis s množstvom výnimiek. Preto jednou z najčastejších príčin, prečo deti nemajú rady slovenčinu, sú diktáty. Mnoho žiakov má s diktátmi problémy. Písanie diktátov je bežné najmä v základnej škole. Ich úlohou je preveriť, do akej miery si žiak osvojil určité pravopisné javy.

Niktorí rodičia chcú s pravopisom deťom pomôcť aj doma a práve pre tých je určených týchto zopár diktátov, ktoré môžu deťom doma pomôcť pri precvičovaní.

 

Ak vás zaujíma, podľa čoho učitelia hodnotia diktáty vašich detí, na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu možno nájsť kritériá kontroly  a hodnotenia diktátov. V druhom ročníku by deti mali napísať 10 diktátov. Ich zameranie je nasledovné:

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku

počet: 10

Zameranie:

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)

3. Samohláska ä

4. Dvojhlásky

5. Tvrdé spoluhlásky

6. Opakovanie učiva za 1. polrok

7. Mäkké spoluhlásky

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

9. Vety

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:

0 – 1 chyba = 1

2 – 4 chyby = 2

5 – 7 chýb = 3

8 – 10 chýb = 4

11 a viac chýb = 5

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba).

 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:

1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov

3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov

4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov

 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

 

Predtým, než druháci napíšu kontrolný diktát, píšu veľké množstvo nácvičných diktátov, ktoré ich majú na kontrolný diktát pripraviť.

Ak sa chcete s vaším druháčikom pripravovať aj doma, môžete mu nadiktovať niektoré z nasledujúcich diktátov.

 

1. Diktát na opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

Janka s Tomášom idú do lesíka. Deti bežia pri potoku. Nôž je tupý. Chceš rožok s malinovým džemom? Už sme druháci. Cvičte každý deň!  Do školy už prišiel aj Jakub.

 

2. Diktát na hlásku a písmeno (ch, dz, dž)

Opička Džudy je malé zvieratko. Pochádza z džungle. Ona džúsik nepije. V džbáne má vodičku. Džavot detí ju ruší. Chodí pomaly. Chlapci ju chytili.

 

3. Diktát na samohlásku ä

Od smädu je najlepší teplý čaj. Katka drží na rukách maličké bábätko. Vo váze zvädli kvety. Učivo som si  dobre zapamätal. Päť a päť nie je deväť! Mäsiar predáva hovädzie a bravčové mäso.

 

4. Diktát na dvojhlásky

Môj priateľ Daniel má mladšiu sestru Cecíliu. Dievčatá spievajú pekné piesne. Máš rád hovädziu polievku? V záhrade rastie sladučká jahôdka. Kuriatka behajú po dvore. Na kreslenie potrebujeme žltý papier. Niektoré ovocie má kôstku.

 

5. Diktát na tvrdé spoluhlásky

Pri rieke stojí mlyn. Z chaty sa dymí. Dedo číta noviny. Deti chytajú raky v plytkom potoku. Teta chystala raňajky. V kuchyni je kytica. Hrajú sa  na chytačku.

 

6. Diktát na opakovanie učiva za 1. polrok

Zajtra bude mať Eva meniny. Opäť jej upiekli ovocnú tortu. Jahody, broskyne a banány nakrájali na kúsky. Zamiešali piškóty s tvarohom a ozdobili kopčekom šľahačky. Dostala kvety, knihy a sánky.

 

7. Diktát na mäkké spoluhlásky

Mamička mi uvarila lipový čajík. Dala doň citrón a osladila ho medíkom. Citrón krájala nožíkom. Na šípovej ružičke sedí vtáčik. Krajčír čistí šijací stroj. V drevenej klietke žijú malé zajačiky.

 

8. Diktát na slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

Chodíme do lesa. Cez čistinku tečie vodička. Rodičia boli s dievčatkom v divadle.Teta ticho počúvala tretiu báseň. V diaľke sme zbadali studničku. Táničku zobudí budík.

 

9. Diktát na vety

Teta varí obed.  Kaša je chutná s ovocím. Ktoré ovocie máš rád?  Hrali ste futbal? Otec opravuje auto. Sadni si k oknu! Nehádž papiere na zem! Dedo pracuje v záhrade.

 

10. Diktát na opakovanie učiva z 2. ročníka

Nakrájajte melón! Cítiš túto príjemnú vôňu? Martin udrel päsťou po stole. Na Vianoce sa tešíme každý rok. Daniela má opäť dobrú náladu. Teta Anička má v kôlni motyky a hrable. V košíku ležia uložené jabĺčka.

 

Čo ešte môžete urobiť pre svoje dieťa, aby sa zlepšilo v pravopise?

1. Podporujte ho v čítaní

Ľudia, ktorí čítajú majú zvyčajne lepší pravopis ako tí, ktorí sa knihám veľkým oblúkom vyhýbajú. Preto ak chcete, aby sa vaše dieťa zlepšilo v pravopise, veďte ho k čítaniu. Pri čítaní sa dieťaťu dostane pravopis do očí a pri písaní diktátov si spomenie, ako sa majú slová napísať.

 

2. Dajte mu odpisovať text

Ak nemáte čas na to, aby ste dieťaťu doma diktovali diktáty, pomôže aj to, keď mu dáte odpisovať nejaké texty z učebnice, časopisov alebo z kníh, ktoré práve číta. Stačí jedna strana formátu A5 aspoň trikrát týždenne.

 

3. Zabzpečte mu doučovanie

Ak ste naozaj veľmi pracovne vyťažení, jedným z riešení je zabezpečiť dieťaťu doučovanie. Doučovateľ(ka) sa bude vášmu dieťaťu venovať, zopakuje si s ním gramatiku a pravopis, vysvetlí poučky, pravidlá, výnimky. Výhodou doučovania je, že doučovateľ(ka) hodinu rozvrhne tak, aby dieťa aj čítalo, aj odpisovalo, aj precvičilo gramatiku. Nadiktuje dieťaťu diktát a vysvetlí mu, aké chyby urobilo.

 

Občas vyskúšajte aj zábavný diktát

Každý človek má osem druhov inteligencie, ale v rôznom pomere. U každého prevláda iný typ. Teóriu mnohonásobnej inteligencie vyvinul americký psychológ, profesor na Harvardskej univerzite, ktorý vo svojej knihe Frames of Mind rozdelil inteligenciu na osem typov. Podľa jeho názoru má v sebe každý človek všetky typy inteligencie, a to v rôznom pomere. Podľa toho, ktorý typ inteligencie u dieťaťa prevláda, môžete mu pripraviť niektorý z nasledujúcich diktátov.

 

1. Diktát na odpis pre vizuálny typ dieťaťa

Vaše dieťa dostane hárok papiera s textom diktátu. Ten musí prepísať na druhú stranu papiera po vetách. Tak si musí dieťa zapamätať krátke časti textu namiesto toho, aby ich len mechanicky odpisovalo.

 

2. Diktát z prehrávača pre auditívny typ dieťaťa

Vaše dieťa alebo vy nahrajte text diktátu napríklad do mobilu. Potom si môže dieťa diktát samo vypočuť, po krátkych častiach textu zastaviť, text napísať a potom počúvať ďalej. Tak má možnosť písať diktát podľa svojho vlastného tempa.

 

3. Diktát pre vizuálny typ dieťaťa

Na toto cvičenie potrebujete prázdnu škatuľu, do ktorej na vrchnáku vystrihnete otvor. Dieťa rozstrihá text diktátu na vety. Potom prečíta prvý papierik, zapamätá si text a vloží papierik do škatule. Potom napíše vetu naspamäť. Toto postupne urobí so všetkými papierikmi. Na konci vyberie všetky papieriky a starostlivo skontroluje to, čo napísalo.

 

4. Diktát pre motorický typ dieťaťa

Dieťa si položí text diktátu na vzdialenejšie miesto od stola. Môže poukladať na rôzne miesta v izbe aj papieriky z diktátu zo škatule. Kým napíše kompletný diktát, bude sa pohybovať medzi svojím písacím stolom a rôznymi miestami v byte. Tento spôsob písania slúži aj na rozvoj pamäti, pretože si dieťa musí zapamätať časti textu, kým sa vráti k stolu.

 


Zdroj: Betáková V., Tarcalová Ž.: Didaktika materinského jazyka
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Diktáty
Zdieľať na facebooku