Existuje osem druhov inteligencie. Ako ste na tom vy?

8 druhov inteligencie podľa Howarda Gardnera máme všetci. Každý v inom pomere.
8 druhov inteligencie podľa Howarda Gardnera máme všetci. Každý v inom pomere. / Foto: Pexels

Každý človek má osem druhov inteligencie, ale v rôznom pomere. U každého prevláda iný typ. So slovom inteligencia obvykle spájame duševnú schopnosť učiť sa, porozumieť, zhodnotiť a riešiť problémy. Zároveň však vieme, že ten istý človek môže byť slabší v matematike, ale výborný v maľovaní alebo v hovorenom prejave. Je teda inteligencia obmedzená len na logiku a úsudok alebo je to nejaký univerzálny zdroj, z ktorého sa odvíjajú rôzne typy nadania?

Teóriu mnohonásobnej inteligencie vyvinul americký psychológ Howard Gardner, profesor na Harwardskej univerzite, ktorý vo svojej knihe Frames of Mind rozdelil inteligenciu na osem typov. Podľa jeho názoru má v sebe každý človek všetky typy inteligencie, a to v rôznom pomere. O tom, ktorý typ inteligencie prevládne, rozhoduje najrozvinutejšia časť mozgu, vplyv prostredia a situácie, v ktorých sa človek v priebehu prvých desiatich rokov ocitne. Inteligenčný kvocient sa na úspešnosti človeka podieľa dvadsiatimi percentami. Oveľa dôležitejšie je napríklad umenie komunikácie, empatia, rozpoznanie vlastných pocitov a motívy jednania. Gardner pomenoval osem typov inteligencie. Poďme sa na ne podrobnejšie pozrieť.

 

1. Jazykovo-verbálna inteligencia

Je to schopnosť rozprávať, zvládnuť písomný prejav a používať slová. Ľudia s rozvinutou touto inteligenciou sa ľahko učia cudzie jazyky a plynulo komunikujú. Najčastejšie sú to novinári, spisovatelia, právnici, politici. Schopnosti písať a komunikovať však treba neustále precvičovať, pretože človek má prirodzené sklony zabúdať slová a vetné konštrukcie.

 

2. Logicko-matematická inteligencia

Je to schopnosť rozumieť číslam, riešiť matematické problémy, hodnotiť situácie. Tento typ inteligencie je pod kontrolou dvoch mozgových zón. Prvá z nich riadi zmysel pre množstvo a umožňuje riešenie matematických operácií, ako je sčítanie, odčítanie. Druhá slúži k rozlišovaniu čísel a ďalších matematických symbolov. S ich pomocou sa dajú uskutočňovať zložitejšie matematické operácie, ako je delenie a percentuálne výpočty. Vysoká inteligencia tohto typu pomáha napríklad v rýchlom posudzovaní toho, čo sa vyplatí alebo v odhadovaní toho, aká politická strana má najväčšiu šancu získať moc. Ľudia obdarení touto inteligenciou sú dobrí technickí a vedeckí pracovníci, venujú sú často šachu a iným hrám, ktoré vyžadujú schopnosť výpočtov a kombinatoriky.

 

3. Zvukovo-hudobná inteligencia

Pôsobí na schopnosť tvorby, vnímania a interpretácie hudby. Títo ľudia sú úspešní v skladaní hudby, spievaní, hraní na hudobný nástroj, v tancovaní, dirigovaní. Táto inteligencia vychádza z niekoľkých mozgových centier – jedno reguluje hudobnú tvorbu, druhé interpretáciu, tretie rozlišovanie melódií a štvrté rytmus.

 

4. Telesne-pohybová inteligencia

Hovorí sa jej tiež motorická inteligencia a prejavuje sa tým, že človek ňou obdarený zvláda náročné telesné aktivity. Táto inteligencia tiež predurčuje človeka k tomu, aby bol dobrý v športe, v tanci, ale napríklad aj v pantomíme. Dôležitá je tiež v povolaniach, ktoré od človeka vyžadujú dokonalú koordináciu pohybov. Okrem rýchlosti, rovnováhy, ohybnosti a sily zahrňuje telesne-pohybová inteligencia tiež koordináciu očí a končatín spolu s orientáciou v priestore.

 

5. Vizuálne–priestorová inteligencia

Určuje schopnosť vnímania a rozlišovania farieb, veľkosti a vzdialenosti medzi predmetmi. Títo ľudia sú schopní zapamätať si rôzne obrazce, majú dobrú predstavivosť a orientáciu v priestore. Vysoký stupeň tejto inteligencie majú námorníci, piloti, sochári, architekti, šachisti, prieskumníci.

 

6. Vnútorná alebo intrapersonálna inteligencia

Slúži k tomu, aby sme rozumeli sami sebe. S jej pomocou sa môžeme naučiť, ktoré situácie alebo činnosti v nás vyvolávajú určité emócie a čo nás motivuje k určitému druhu jednania. Táto inteligencia nám umožňuje zvládať stres, bolestivé emócie a vďaka nej dokážeme uskutočňovať aj múdre rozhodnutia.

 

7. Spoločenská alebo interpersonálna inteligencia

Určuje schopnosť vychádzať s ostatnými ľuďmi. Zahrňuje rozpoznávanie cudzích emócií, motívov a úmyslov, schopnosť prispôsobiť sa iným. Umožňuje tiež ľahko zapadnúť medzi ostatných, získať si ich na svoju stranu. Ľudia s touto inteligenciou sa často venujú politike, marketingu, právu, pedagogike, psychológii a sociálnej práci.

 

8. Prírodná inteligencia

Gardner tento typ inteligencie doplnil k ostatným pred desiatimi rokmi, a to po vytvorení teórie mnohonásobnej inteligencie. Touto inteligenciou sú obdarení zoológovia, botanici, ekológovia, ale aj ostatní milovníci rastlín a zvierat. Výška tejto inteligencie vplýva napríklad aj na to, či separujeme odpad, kupujeme výrobky z kože alebo drogériu testovanú na zvieratách.

V súčasnosti sa Gardner zaoberá duchovnou alebo ináč povedané existencionálnou inteligenciou, ktorej podstata spočíva v tom, či si vieme dávať veľké životné otázky.

 


Zdroje:
srpl.netinc.com
Čítajte viac o téme: IQ testy
Zdieľať na facebooku