10 návykov a zručností, vďaka ktorým vychováte šťastné, spokojné a úspešné dieťa

Každý rodič túži vychovať šťastné, spokojné a úspešné dieťa.
Každý rodič túži vychovať šťastné, spokojné a úspešné dieťa. / Foto: Bigstock

Každý rodič túži vychovať šťastné, spokojné a úspešné dieťa. Ciest, ako to urobiť, existuje veľa. Každý sa snaží nájsť takú, ktorá mu najviac vyhovuje. Ak sa chcete inšpirovať, môžete vyskúšať u dieťaťa formovať rokmi overené návyky a zručnosti, ktoré už pomohli mnohým. Ktoré to sú?

 

Všetci rodičia túžia po tom, aby z ich detí vyrástli  vyrástli úspešní a šťastní ľudia. Z toho dôvodu rodičia venujú obrovské množstvo energie do výchovy a vzdelávania svojich detí. Dobré je tiež zamerať sa aj na tie zručnosti a návyky, ktoré môžu dieťaťu pomôcť prekonať mnohé ťažkosti a pripravia ho na budúcnosť.

 

1. Umenie stáť si za svojím názorom

To je jeden z najdôležitejších návykov pre súčasnú dobu a je rozhodne veľmi dobré, keď si ho dieťa osvojí už v ranom veku. Je to dôležité hlavne z toho dôvodu, že vy nemôžete byť vždy pri ňom, aby ste mu v nepriaznivej situácii pribehli na pomoc. Ukážte dieťaťu, že vo vašej rodine jeho názor berie každý vážne. Dieťa musí vedieť, že počúvate, čo hovorí a že mu rozumiete. Z tohto dôvodu, keď s ním hovoríte, dajte najavo, že vás jeho názor zaujíma a že tento jeho názor oceňujete. Na to, čo hovorí, reagujte skôr pozitívne a na detské otázky neodpovedajte sarkasticky alebo povýšenecky.

 

2. Organizácia vlastnej činnosti

Práve vďaka tomuto návyku môže dieťa v budúcnosti ľahšie dosahovať ciele, ktoré si stanoví. V dospelosti sa mu to bude určite hodiť. Základom takejto organizácie je stanovenie denného režimu, ktorý by ste mali zostavovať spoločne s dieťaťom, avšak s tým, že postupne budete mať pri plánovaní denného alebo týždenného programu dieťaťa stále menší podiel. Dieťa sa to takto naučí postupne v súvislosti s tým, ako dospieva a učí sa so svojím časom samostatne disponovať. Je tiež nevyhnutné sledovať rovnováhu medzi rôznymi povinnosťami detí a medzi ich voľným časom. Dieťa musí mať dostatok času na hranie, na svoje záľuby a na ďalšie činnosti, ktoré ho bavia.

 

3. Sústredenosť a všímavosť

Deti najradšej sústreďujú svoju pozornosť na to, čo ich v danom okamihu najviac zaujíma. Keď sa s dieťaťom učíte, snažte sa preto, aby pre neho toto učenie bolo nielen užitočné, ale aj zaujímavé. Nezabúdajte, že správanie rodičov je pre dieťa tým najlepším príkladom. Venujte dieťaťu niekoľko minút času s tým, že sa mu budete plne venovať a nebudete robiť niečo, čo by  odvádzalo vašu pozornosť od dieťaťa. Sústredenosť sa dá tiež trénovať pomocou stolových hier, kreslenia alebo skladania puzzle. Okrem toho by ste mali viesť dieťa k tomu, aby si počas prechádzok všímalo rôzne zaujímavosti. Môže si všímať napríklad nápisy na budovách, autá rôznych farieb a značiek, rôzne objekty a podobne. Snažte sa o to, aby dieťa robilo v určitej chvíli len jednu aktivitu. Ak robí naraz viac aktivít, musí na činnosti vynaložiť viac energie a skôr sa aj unaví. To isté platí aj v súvislosti s detskou pozornosťou. Nie je vhodné, aby si dieťa napríklad súčasne písalo domácu úlohu a sledovalo napríklad prichádzajúce správy v mobile. Úspešnosť v živote nezávisí len od IQ, EQ a ďalších daností, ale aj od toho, ako sa dokážeme sústrediť na určitú vec. Rovnako to platí pre dospelých aj pre deti. A preto hlavne deti by sme odmalička mali upozorňovať na všetky zbytočné stimuly, ktoré ich odreagúvajú od podstatných vecí, ktoré chcú robiť. Nielen dospelí, ale aj  deti majú veľa plánov, majú svoje ciele, ktoré by chceli dosiahnuť. Niekedy sa však na tieto podstatné veci nemôžu sústrediť. Cieľ sa im vzďaľuje, prichádza frustrácia a ony ani nevedia, prečo tomu tak je. Ale čím  skôr spoznajú určité zákonitosti, ktoré ich  môžu priviesť k cieľu, tým lepšie pre ne. Na rozvoj sústredenosti môžete využiť aj rôzne hry a aktivity zamerané na rozvoj detskej pozornosti.  Veľmi dobre pomáha aj precvičovanie všímavosti, ktoré tiež pomáha rozvíjať sústredenosť a pozornosť detí. O čo ide? Ide o jednoduchú, ale efektívnu meditáciu, ktorá pomáha získať kontrolu nad rozlietanými myšlienkami a správaním. Mindfulness je proces aktívneho registrovania nových vecí. Dostáva človeka do prítomnosti. Všímavosť znamená udržanie vedomia v prebiehajúcom momente v súlade s našimi myšlienkami, citmi, telesnými pocitmi a okolitým prostredím. Všímavosť je tiež schopnosť rozvíjať si uvedomenie prítomného okamihu. Byť všímavý, znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou momentu prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Vďaka tomuto sústredeniu na prítomnosť sa stávame citlivejší k prebiehajúcim súvislostiam. Byť všímavý, znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou momentu prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Táto technika obmedzuje obavy a strach z toho, že narazíme na niečo, čo nebudeme schopní riešiť. Práve tento strach a obavy nás vyčerpávajú. Samotné premýšľanie nás nevyčerpáva. Ľudia, ktorí mindfulness trénujú, sú sústredenejší ako tí, ktorí sa tomuto nevenujú. Je to tiež výborná technika na obmedzenie stresu. Jedným zo spôsobov, ako uplatňovať všímavosť v rodine, je napríklad to, keď si rodičia každý deň na pár minút s deťmi sadnú a spoločne sa sústredia na dýchanie a vnímanie vlastného tela.

 

4.Tolerancia

Vždy nie je všetko rovnaké a ani ľudia nie sú úplne rovnakí. S touto skutočnosťou je potrebné oboznamovať deti už od malička. Niekto môže byť úplne iný, ako je dieťa zvyknuté vnímať okolo seba. Ak sa dostane do kontaktu s odlišnými ľuďmi, je potrebné mu vysvetliť, že na našej planéte nie je všetko rovnaké a že jej krása spočíva hlavne v jej rozmanitosti.

 

5. Súcit

Súcit je dôležitý v živote hlavne preto, lebo nám pomáha spolupracovať s ostatnými a dáva nám silu na to,  aby sme sa dokázali postarať aj o iných a nielen sami o seba. Tiež je potrebný na to, aby sme dokázali robiť šťastnými nielen seba, ale aj iných. Základom je dobrý príklad. Deti by mali vidieť okolo seba súcitných rodičov, učiteľov a iných dospelých. Mali by vidieť, ako vyzerá empatické správanie. O súcite je potrebné viesť aj rozhovory. Pýtajte sa detí, ako sa cítia iní ľudia, keď ich vidia v určitých nepríjemných alebo naopak príjemných situáciách. Je potrebné sa rozprávať aj o tom, ako sa dá zmierniť utrpenie ľudí, ako robiť maličké láskavosti, ako robiť šťastnejšími ľudí.

 

6. Rýchla adaptácia na zmeny

Deti rastú, svet sa neustále mení a hlavnou konkurečnou výhodou  dnešných detí v dospelosti bude schopnosť prijať zmenu, vysporiadať sa s ňou a rýchlo sa  zorientovať v nastavených podmienkach doby. A práve preto k tejto zručnosti je potrebné deti od raného detstva viesť.

 

7. Riešenie problémov

Pokiaľ  dieťa bude vedieť riešiť problémy, bude môcť vykonávať akúkoľvek prácu. Každá nová práca vyzerá zo začiatku hrozivo, ale v skutočnosti sa jedná len o ďalší problém, ktorý je potrebné vyriešiť. Zrazu sa len objavili nové požiadavky, nové nároky či nové prostredie. Preto je potrebné už malým deťom predkladať určité problémové situácie a nechať ich, nech ich riešia samy. Nechajte ich, nech skúšajú aj viac možností a odmeňte ich za najlepšie riešenie. Takto sa deti učia nielen riešiť problémové situácie, ale si rozvíjajú aj dôveru samy  v seba a vo svoje schopnosti.

 

8.Time management

V súčasnosti ľudia musia v práci robiť aj niekoľko vecí naraz. Často majú pocit, že nič nestíhajú. Nie je to vôbec neobvyklé, že im príde niekoľko e-mailov v priebehu niekoľkých minút, do toho zvoní mobil a aby toho nebolo málo, kolega z vedľajšej kancelárie sa príde niečo opýtať. Všetko naraz nie je možné stihnúť, a tak je nutné sa vedieť zastaviť a jednotlivé úlohy si časovo rozvrhnúť. Time manažment predstavuje súbor nástrojov a prístupov, ktorých využívanie vedie k vyrovnanejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu. Nejde pritom len o parametre ČO, KEDY a AKO, ale aj celkovú kvalitu života. Dobrý time management, teda plánovanie aktivít v čase, pomáha vyhnúť sa syndrómu vyhorenia, ktoré je v súčasnosti veľkým problémom. Každému vyhovuje niečo iné, preto aj deťom môžete ponúknuť viac možností, ako si svoj čas plánovať a stresu sa vyhnúť. Klasikou sú papierové diáre, ale ak už má váš potomok mobil, vyskúšajte zdieľaný Google kalendár. Ten je skvelou cestou k tomu, aby sa dieťa učilo pri plánovaní aktivít zohľadňovať tiež časové možnosti ostatných členov rodiny. Ušte deti, aby si  robili plán na každý deň. Nemusí byť veľmi podrobný, jeho plánovanie nezaberie veľa času, ale funguje. Deti si  môžu zaznamenávať úlohy, povinnosti, krúžky, stretnutia, podujatia, rôzne aktivity. Môžu  pri tom použiť  zvýrazňovače na rozlíšenie druhu alebo dokončenosti povinností. Menším deťom urobí radosť nejaký obľúbený motív na obale. Takže, ak nie ste úplne istí, ktorá postavička je pre vaše dieťa tá najobľúbenejšia, nakupujte zošit s dieťaťom. Niektorí ľudia tento plán nazývajú „zoznam vecí, ktoré je potrebné urobiť“.  Nech sa volá akokoľvek, jedno je isté. Všetci úspešní ľudia ho využívajú. Je dobré, keď zoznam úloh, ktoré chcú urobiť, si napíšu ešte večer. Jednotlivé položky by mali očíslovať podľa dôležitosti a celý deň by mali mať  zoznam na očiach. Budete prekvapení, ako sa zvýši ich efektivita a produktivita. Zrazu sa dostaví aj pocit uspokojenia z dobre vykonanej práce. Je to jeden z najkrajších pocitov.Veď keď si niečo naplánujú a potom to splnia, určite sa budú cítiť dobre. A tento systém práce sa môžu začať už učiť v detstve. Budú z neho čerpať svoj celý život v dospelosti.

 

9. Umenie pracovať v skupine

Od najútlejšieho veku treba dieťaťu vysvetľovať, že v spoločenstvách (na ihrisku, v materskej škôlke alebo v škole) existujú určité pravidlá a ak sa tieto pravidlá rešpektujú, je možné vybudovať si pekné vzťahy s ostatnými. Jedným z takýchto pravidiel je umenie spolupracovať. Ak chceme dieťa naučiť pracovať v skupine, nie je možné ich v žiadnom prípade porovnávať s inými deťmi. To by mohlo jedine vyvolať agresívne správanie. Namiesto toho je vhodné zdôrazniť význam každého dieťaťa v kolektíve a potom, čo je spoločná úloha správne dokončená, treba pochváliť všetky deti.

 

10.Formovanie mäkkých zručností

Dnešné deti môžu očakávať, že v priebehu života niekoľkokrát zmenia pracovnú pozíciu. Mnohé  z týchto pozícií ešte ani neexistujú. Výsledky mnohých výskumov potvrdili, že hlavne mäkké zručnosti sa v budúcnosti stanú najžiadanejšími. Mäkké  zručnosti sa vzťahujú predovšetkým na komunikáciu s okolím, vyžarovanie a štýl práce. Kreativita, tímová spolupráca a analytické myslenie sú súčasťou  takmer každého inzerátu na pracovné miesto. Medzi mäkké zručnosti patria napríklad tieto:

 • komunikačné zručnosti verbálne i neverbálne,
 • organizačné schopnosti a zručnosti,
 • riešenie konfliktov,
 • schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty,
 • strategické myslenie , koncepčné myslenie,
 • kreatívne myslenie ,
 • predvídavosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • asertivita
 • tímová spolupráca,
 • schopnosť sebareflexie,
 • samostatnosť.
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Šťastie, Úspech
Zdieľať na facebooku