Jaroslava Koníčková

Ako nevychovať rozmaznané dieťa?

Z rozmaznaných detí často môžu vyrásť sebeckí, prchkí a panovační dospelí, ktorí majú často problémy vo vzťahoch. Mnohí rodičia si toto uvedomujú, a preto robia všetko pre to, aby vychovali také dieťa, ktoré nie je rozmaznané. Ktoré kroky im v tom môžu výrazne pomôcť?

6 znakov, ktoré signalizujú, že ste v živote urobili pozitívne zmeny

Osobný rast môže často pôsobiť ako skúsenosť, ktorú je ťažké identifikovať. Našťastie existuje niekoľko ukazovateľov, ktoré signalizujú, že človek mení svoj život zmysluplným spôsobom a pozitívnym smerom.

10 spôsobov, ktoré pomáhajú budovať vzťahy v triede

Na to, aby sa žiaci radi učili a radi chodili do školy, je potrebné, aby sa cítili príjemne a aby ich nestresovali rôzne faktory. Učenie a školu si môžu obľúbiť aj preto, lebo majú dobré vzťahy so spolužiakmi. Tie sa však väčšinou nevytvoria len tak. Pri ich správnom formovaní môžu učiteľom pomôcť aj rôzne hry a aktivity.

Ako prejavovať vďačnosť v triede?

Vyjadrenie vďaky má pre žiakov veľa výhod a učitelia by na vyučovaní mali vytvárať podmienky na to, aby mohli vďaku prejavovať. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, pomocou ktorých môžu žiaci vďačnosť precvičovať.

10 znakov, ktoré signalizujú, že ste stretli správneho partnera/partnerku

Keď v živote stretnete toho pravého či pravú, sami pocítite, že sa cítite inak ako predtým. Ktoré signály naznačujú, že ste stretli správneho partnera či partnerku?

S pribúdajúcim vekom čas ubieha rýchlejšie. Ako ho spomaliť?

Hoci nikto nemôže zastaviť čas, rôzne stratégie môžu spomaliť jeho vnímanie.

Čo robiť, keď zistíte, že vaše dieťa je iné, ako ste si to predstavovali?

Je prirodzené, že prežívame akýsi pocit straty, keď sa ukáže, že naše dieťa nie je také, aké sme si predstavovali. Často dúfame, že naše deti budú ako my, aby sme sa s nimi mohli ľahšie emocionálne spojiť. Čo robiť, keď realita je úplne iná?

Ako sa prejavuje vo vzťahu toxická komunikácia?

Základom každého vzťahu je komunikácia. Úprimná komunikácia buduje dôveru a dôvera posilňuje vzťah. Mnohým nedorozumeniam, hádkam a problémom sa dá vyhnúť vtedy, keď sú ľudia k sebe úprimní vo svojich očakávaniach a pocitoch. Ak je však komunikácia toxická, vzťah väčšinou končí. V článku sa pozrieme na najčastejšie prejavy toxickej komunikácie.