Články: Pre študentov
O projekte

Jaroslava Koníčková

Opakujeme pády podstatných mien

Opakujeme pády podstatných mien


Ohybné slovné druhy sa používajú v rôznych tvaroch. V slovenskom jazyku rozlišujeme 6 pádov, na ktoré sa spytujeme pádovými otázkami. Čítaj ďalej
Opakujeme pojmy z čítania (4. ročník)

Opakujeme pojmy z čítania (4. ročník)


Štvrtáci by mali poznať už aj niekoľko literárnych pojmov. Využijú ich nielen v bežnom živote, napríklad pri výbere kníh na čítanie, ale aj na Testovaní 5, ktoré sa každý rok uskutočňuje. Čítaj ďalej
Opakujeme všeobecné a vlastné podstatné mená ( 3. a 4. ročník)

Opakujeme všeobecné a vlastné podstatné mená ( 3. a 4. ročník)


V treťom a štvrtom ročníku sa deti učia okrem iného aj všeobecné a vlastné podstatné mená. Nasledujúci pracovný list je zameraný hlavne na túto problematiku. Čítaj ďalej
Opakujeme s druhákmi spoluhlásky

Opakujeme s druhákmi spoluhlásky


Možno si potrebujete so svojím druhákom alebo druháčkou zopakovať tvrdé a mäkké spoluhlásky. Tejto problematike je venovaný nasledujúci pracovný list. Čítaj ďalej
Precvičujeme čítanie s porozumením s piatakmi (pracovný list)

Precvičujeme čítanie s porozumením s piatakmi (pracovný list)


Precvičte si s piatakmi čítanie s porozumením. Pripravili sme pre vás úlohy so zameraním na túto problematiku. Čítaj ďalej
Zámená – 4. ročník

Zámená – 4. ročník


Opakujeme zámená so štvrtákmi. Čítaj ďalej
Košickí stredoškoláci z filmovej školy sa dnes stretávajú s učiteľmi vo virtuálnych triedach

Košickí stredoškoláci z filmovej školy sa dnes stretávajú s učiteľmi vo virtuálnych triedach


Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach má online vyučovanie každý deň. Vďaka čomu sa im v súčasných sťažených podmienkach darí fungovať takýmto spôsobom? Čítaj ďalej