Články: Pre študentov
O projekte

Jaroslava Koníčková

Podľa čoho spoznáte emocionálne nestabilných ľudí?

Podľa čoho spoznáte emocionálne nestabilných ľudí?


Emocionálne nestabilní ľudia si prechádzajú naozaj obrovskými výkyvmi, pokiaľ ide o prežívanie emócií a správania. U takýchto ľudí môže dochádzať k výbuchom hnevu či výrazným výkyvom v pocitoch voči sebe samému alebo okoliu. Čítaj ďalej
Hry zamerané na opakovanie vybraných slov

Hry zamerané na opakovanie vybraných slov


Je dobré, keď si na prvom stupni žiaci čo najlepšie osvoja vybrané slová. Čím skôr sa ich naučia, tým lepšie pre nich, pretože v piatok ročníku nebudú mať zbytočné problémy. Je vhodné používať čo najviac hier, aktivít a rôznych metód, aby sa mohli s vybranými slovami stretnúť v rozličných situáciách. Čítaj ďalej
Za čo sa deti  musia naučiť niesť zodpovednosť?

Za čo sa deti musia naučiť niesť zodpovednosť?


Už v období školskej dochádzky by mali deti vedieť niesť zodpovednosť za svoje povinnosti, voľný čas i za svoje nároky. Len tak sa učia rozpoznať, v čom sú dobré, kde sú ich slabé stránky i čo sa nenaučili, pretože ich to nebavilo. Čítaj ďalej
Mladí ľudia sú často súčasťou rôznych subkultúr. Poznáte ich?

Mladí ľudia sú často súčasťou rôznych subkultúr. Poznáte ich?


Subkultúry súvisia s kultúrou spoločnosti. Priamo sa z nej vyvíjajú alebo sa voči nej vymedzujú, prípadne proti nej bojujú. Subkultúra je súbor kultúrnych prvkov typických pre menej kultúrne vyhranené sociálne skupiny alebo spoločenstvá, odlišujúce sa od dominantnej (oficiálnej, hlavnej) kultúry. Čítaj ďalej
Ako môžete pomôcť deťom preniesť sa cez  pocit závisti či nároku a naučiť ich vnímať vďačnosť?

Ako môžete pomôcť deťom preniesť sa cez pocit závisti či nároku a naučiť ich vnímať vďačnosť?


Závisť je jedna zo základných ľudských emócií a určitým spôsobom závidia všetci ľudia. So závisťou sa stretávajú aj deti. Ako ich rodičia môžu v tomto smere usmerniť a naučiť ich aj ďakovať? Čítaj ďalej
Najčastejšie zdroje napätých vzťahov medzi učiteľmi

Najčastejšie zdroje napätých vzťahov medzi učiteľmi


Vzťahy na pracovisku predstavujú zložitú a jemnú pavučinu. Každý človek túži vykonávať svoju prácu v priateľskej a vľúdnej atmosfére. Učitelia v práci trávia veľké množstvo času a prácu si často nosia aj domov. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa v práci cítili dobre, boli spokojní, vyrovnaní a úspešní. Ale opak je však často pravdou. Čítaj ďalej
Čo môžete urobiť, aby vaše manželstvo zanechalo v deťoch silný odkaz?

Čo môžete urobiť, aby vaše manželstvo zanechalo v deťoch silný odkaz?


Manželstvo rodičov by malo byť najlepším príkladom lásky a bezpečia pre deti. Deti, ktoré sú svedkami toho, ako rodičia dokážu zvládnuť problémy v manželstve, väčšinou dokážu neskôr zvládnuť aj svoje vlastné problémy. Čítaj ďalej
Ako naučiť dieťa vytrvalosti?

Ako naučiť dieťa vytrvalosti?


V dnešnej dobe je niekedy naozaj veľmi náročné vysvetliť starším deťom, že by mali byť vytrvalé a mali by sa snažiť dosiahnuť to, po čom naozaj túžia. Je to ťažké hlavne preto, lebo niekedy sú podmienky nastavené tak, že k niektorým veciam sa deti dostanú až príliš ľahko. Čo môžu rodičia pre rozvoj vytrvalosti urobiť? Čítaj ďalej