Články: Pre študentov
O projekte

Jaroslava Koníčková

Marec - mesiac knihy (aktivity pre žiakov)

Marec - mesiac knihy (aktivity pre žiakov)


Máme tu marec – mesiac knihy. Pri tejto príležitosti učitelia pre žiakov pripravujú množstvo aktivít alebo projektov. Ich cieľom je vzbudiť u nich záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu. Čítaj ďalej
Aktivity, ktoré podporujú  rozvoj slovnej zásoby

Aktivity, ktoré podporujú rozvoj slovnej zásoby


Slovná zásoba je  dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje život každého dieťaťa. V tomto článku sa môžete zoznámiť s aktivitami, ktoré prvákom a druhákom hravou formou pomáhajú nielen pri rozvoji slovnej zásoby, ale aj jazykového citu. Čítaj ďalej
Ako aplikovať metódu SOLE na vyučovaní?

Ako aplikovať metódu SOLE na vyučovaní?


Existuje mnoho spôsobov, ako prebudiť v deťoch ich prirodzenú túžbu učiť sa a posúvať sa ďalej. Jedným z nich je aj koncept SOLE (Self Organized Learning Environment), čo je prístup využívajúci detskú zvedavosť v spolupráci s internetom a učiteľom v úlohe kouča. Čítaj ďalej
Otázky, ktoré dokážu rozprúdiť diskusiu v triede

Otázky, ktoré dokážu rozprúdiť diskusiu v triede


Správne formulované otázky sú dôležitou súčasťou učenia. Hovorí sa, že dobré sú tie, ktoré vedú k ďalším otázkam. Zoznámte sa s niektorými spôsobmi, ako rozprúdiť v triede diskusiu. Čítaj ďalej
Čo by mali vedieť deti o láske?

Čo by mali vedieť deti o láske?


Deti si často na základe rozprávok či rôznych filmov vytvárajú predovšetkým romantickú predstavu o láske. Ideály o láske z rozprávok im ukazujú skreslený svet a je len na rodičoch, aby im vysvetlili, čo skutočne láska znamená. Čítaj ďalej
Ako reagovať v triede na porušovanie vopred stanovených pravidiel?

Ako reagovať v triede na porušovanie vopred stanovených pravidiel?


Experti na triedny manažment sa zhodujú v tom, že pravidlá v triede sú najdôležitejším nástrojom triedneho manažmentu, ktoré pomáhajú zabezpečiť poriadok a disciplínu. Čo však robiť, keď ich žiaci porušujú? Čítaj ďalej
Metóda Batti Strauss - metóda aktívneho počúvania hudby

Metóda Batti Strauss - metóda aktívneho počúvania hudby


Hudba nás sprevádza takmer na každom kroku. Prináša ľuďom nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na zdravie a kvalitu života. Lieči a uzdravuje, aktivizuje, podporuje pamäť, fantáziu, intuíciu a kreativitu. Výborný vplyv má aj na deti. Čítaj ďalej
Ako využívať Post-it lístky na vyučovaní?

Ako využívať Post-it lístky na vyučovaní?


Post-it lístky predstavujú pomôcku, ktorú možu využívať aj učitelia na vyučovaní. Využiť ich môžu prakticky v akejkoľvek časti vyučovacej hodiny. Čítaj ďalej