Články: Pre študentov
O projekte

Technológie v rodine

Ako sa prejavuje závislosť na internete u detí?

Ako sa prejavuje závislosť na internete u detí?


Žiadne dieťa bez pomoci rodičov nevie odhadnúť riziká používania internetu a práve preto sú deti najzraniteľnejšou skupinou vo virtuálnom svete. Čítaj ďalej
Matematika hrou: 6 videohier, ktoré naučia vaše deti matematiku

Matematika hrou: 6 videohier, ktoré naučia vaše deti matematiku


Naučte vaše deti počítať, riešiť rovnice či rozkladať veľké čísla na násobky. V závere článku sa dozviete, prečo niektorým deťom stačí len jedno nepochopené učivo a celé ich štúdium začne stagnovať. Čítaj ďalej
Digitálne hry a hračky už pomáhajú aj pri vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím

Digitálne hry a hračky už pomáhajú aj pri vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím


V terapii a liečbe detí s vývojovými poruchami a poruchami správania sa o využití technologických možností rozpráva už dlhší čas, no až v posledných rokoch začali vznikať hry, aplikácie a digitálne pomôcky navrhnuté práve s ohľadom na špeciálne potreby autistov, pacientov s Downovým syndrómom, mozgovou obrnou a ďalšími ochoreniami. Čítaj ďalej
S čím sa stretávajú deti, ktoré hrajú Minecraft?

S čím sa stretávajú deti, ktoré hrajú Minecraft?


Centrum prevencie rizikovej virtuálnej komunikácie Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sa rozhodlo pozrieť na túto obľúbenú detskú počítačovú hru bližšie.Skúmali, prečo deti Minecraft hrajú, čo ich k jeho hraniu priviedlo, koľko času v tomto prostredí trávia i to, čomu sa v ňom konkrétne venujú. Čítaj ďalej
Návod pre rodiča: Koľko času by malo tráviť vaše dieťa za počítačom?

Návod pre rodiča: Koľko času by malo tráviť vaše dieťa za počítačom?


Aj vy sa trápite, koľko času je na tablete alebo pri počítači pre vaše deti priveľa alebo tak akurát? Pozrite si časy odporúčané odborníkmi a rady, ako môžete čas detí strávený pri technológiách prirodzene obmedziť. Čítaj ďalej
M. Božík: Počítačové hry môžu dať deťom veľa dobrého, môžu byť pre ich vývin užitočné. Pomôcť však musia rodičia

M. Božík: Počítačové hry môžu dať deťom veľa dobrého, môžu byť pre ich vývin užitočné. Pomôcť však musia rodičia


Psychológ Michal Božík rozprával o tom, aký je svet videohier našich detí, prečo by mali videohrám rodičia v životoch ich detí venovať väčšiu pozornosť, pomáhať deťom pri ich výbere a sústrediť sa na ich kvalitu, ale aj o tom, ako ich dokážu dnešní učitelia efektívne využiť pri vyučovaní. Čítaj ďalej
Trénovanie mozgu videohrami pomáha slabozrakým deťom vidieť lepšie

Trénovanie mozgu videohrami pomáha slabozrakým deťom vidieť lepšie


Nová štúdia publikovaná vedcami zaoberajúcimi sa zrakom z Univesity of Rochester a Vanderbilt University zistila, že u detí so slabým zrakom možno badať obrovské zlepšenia v periférnom videní už po iba 8 hodinách tréningu pomocou špeciálnych detských videohier. Čítaj ďalej
Psychologička: Deti sú na internete úplne  inými ľuďmi. Všetky majú práva, ale žiadnu zodpovednosť

Psychologička: Deti sú na internete úplne inými ľuďmi. Všetky majú práva, ale žiadnu zodpovednosť


Detská psychologička MÁRIA TÓTHOVÁ ŠIMČÁKOVÁ rozprávala o tom, ako dnešné deti využívajú technológie a internet, k čomu by ich rodičia a učitelia v tomto smere mali viesť, ale aj o tom, ako si dnešné deti cez internet často kruto ubližujú. Čítaj ďalej