Technológie v rodine

7 pravidiel slušnosti, kedy odložiť svoj mobil

Sú momenty, kedy je používanie mobilu nevhodné. Jeho odloženie je prejavom rešpektu a úcty voči ľuďom, s ktorými trávime čas alebo sú v našej blízkosti. Poučte deti o situáciách, kedy je správne mať mobil v taške alebo vo vrecku.

Ako pomôcť deťom vysporiadať sa s kyberšikanou

Šikanovanie je problémom, s ktorým deti a dospievajúci zápasia od nepamäti, avšak dnešné všadeprítomné technológie a dostupnosť sociálnych médií umožnili vznik novej formy šikanovania – kyberšikanovania, využívania technológií na obťažovanie, vyhrážanie sa, zahanbovanie, resp. zacielenie ubližovania na inú osobu.

Ako pomôcť deťom v digitálnej dobe, aby boli šťastnejšie?

Najnovšie štúdie opakovane potvrdzujú nárast depresií a úzkostí u deti a mladých ľudí. Jedným z dôvodov je vplyv sociálnych sietí, kde trávia hodiny svojho voľného času. Ako môžeme pomôcť deťom a tínedžerom, aby prežívali šťastie namiesto úzkosti? O tom sme sa rozprávali s psychológom a happytariánom Alešom Bednaříkom.

Ako pomôcť deťom, aby namiesto úzkosti prežívali šťastie?

Najnovšie štúdie opakovane potvrdzujú nárast depresií a úzkostí u deti a mladých ľudí. Jedným z dôvodov je vplyv sociálnych sietí, kde trávia hodiny svojho voľného času. Ako môžeme pomôcť deťom a tínedžerom, aby prežívali šťastie namiesto úzkosti? O tom sme sa rozprávali s psychológom a happytariánom Alešom Bednaříkom.

Je moje dieťa závislé na sociálnych sieťach?

Dnešná generácia mladých ľudí je na sociálnych sieťach prítomná takmer nepretržite. Vytvárajú si tak priateľstvá i romantické vzťahy. Kedy už komunikácia cez sociálne siete prekračuje zdravé hranice? Kedy možno hovoriť o závislosti? O tom sme sa rozprávali v novej epizóde Klubu rodičov s psychológom a vysokoškolským pedagógom doc. Jurajom Holdošom, PhD. 

Je vaše dieťa závislé na sociálnych sieťach?

Kedy je online komunikácia pre dieťa už škodlivá? Čo možno považovať naopak za prirodzené pre dnešnú generáciu mladých ľudí a nemusíme mať obavy? O tom nám porozprával v relácii Klub rodičov psychológ a vysokoškolský pedagóg doc. Juraj Holdoš, PhD.

ChatGPT a bezpečnosť detí: Ako môžu deti a tínedžeri chatbota využívať efektívne?

Z času na čas prichádza na scénu nová technológia, ktorá nevyhnutne spôsobí rozruch. To je určite prípad ChatGPT, chatbota s umelou inteligenciou, ktorý je schopný ohromujúcich výkonov. Vytvára konverzačné písanie, ktoré znie takmer ľudsky. ChatGPT je otvorený pre každého, vrátane detí, avšak dôležité je ho používať bezpečne.

Čo trápi deti a tínedžerov počas letných prázdnin?

Čo trápi deti a mladých ľudí počas leta a ako ho prežívajú? Na túto tému sme sa rozprávali s poradkyňou psychologickej internetovej poradne pre mladých IPečko Zuzanou Juránekovou.