Správy a komentáre

Sčítanie: Najvzdelanejší obyvatelia s trvalým bydliskom sú v Bratislavskom kraji

Najvzdelanejší obyvatelia s trvalým bydliskom sú v Bratislavskom kraji. S najvyššou vzdelanostnou úrovňou dominujú hlavne okresy Senec a Pezinok. Na druhej strane spektra sú okresy Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Gelnica a Veľký Krtíš.

Prieskum: Pre žiakov je prijateľnejšie odpisovať, ako chodiť poza školu

Pre žiakov je prijateľnejšie odpisovať, ako chodiť poza školu. Vyplýva to z prieskumu Nadácie Zastavme korupciu z konca roka 2022, v ktorom odsudzujú odpisovanie a chodenie poza školu približne dve tretiny opýtaných stredoškolákov.

INEKO zverejnilo rebríček najlepších základných a stredných škôl za rok 2021/22

Najlepšou základnou školou na Slovensku je cirkevná Základná škola (ZŠ) sv. Cyrila a Metoda v mestskej časti Košice - Západ. Najlepšou strednou odbornou školou (SOŠ) je Súkromná stredná odborná škola Tatranská akadémia na Ulici 29. augusta v Poprade a v rámci gymnázií Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave.

Analytik: Treba konečne zabezpečiť intenzívnu podporu pre deti z Ukrajiny

Zabezpečenie intenzívnej podpory pre deti z Ukrajiny, presadenie viacerých reforiem z plánu obnovy, ale aj venovanie sa platom ľudí pracujúcich v školstve sú témami, ktorými by sa malo ministerstvo školstva venovať v roku 2023.

Najväčší strach majú deti z toho, že ich odlúčia od jedného z rodičov alebo od oboch, zistil výskum Úradu komisára pre deti

Deti, ktoré žijú s oboma vlastnými rodičmi, sa cítia bezpečnejšie a menej pociťujú strach, ohrozenie či potreby výrazných zmien v živote. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho výskumu Úradu komisára pre deti (ÚKPD), ktoré v utorok predstavil detský komisár Jozef Mikloško.

ŠŠI: Kvalita dvojročných učebných odborov je problematická

Kvalita odborov určených pre žiakov bez ukončeného základného vzdelania je problematická, medzi žiakmi dominujú žiaci z marginalizovaných komunít. Skupina dvojročných učebných odborov pripravuje žiakov strednej odbornej školy na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania.

Do kalendára pribudli dva nové pamätné dni, 6. marec bude deň obetí pandémie

Od roka 2023 pribudli na Slovensku dva nové pamätné dni. Deň obetí pandémie COVID-19 bude pripadať na 6. marca. Zároveň sa 22. september stáva Dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch.

Reforma poradenského systému má priniesť jednotný systém poradní

Reforma poradenského systému z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR má priniesť jednotný a prehľadný systém poradní podľa potrieb žiaka. Cieľom reformy, ktorú rezort postupne zavádza od 1. januára, je poskytovať služby podľa potrieb dieťaťa, žiaka a rodiny a nielen podľa stanovenej diagnózy.