Ako vychovať emocionálne inteligentné dieťa?

Aj rodičia svojím prístupom rozvíjajú emocionálnu inteligenciu detí.
Aj rodičia svojím prístupom rozvíjajú emocionálnu inteligenciu detí. / Foto: Bigstock

Ako rodičia chceme pre naše deti to najlepšie. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme vychovali silných jedincov, ktorí budú viesť šťastný život a mať dobré morálne cítenie. Niekedy sa však pristihneme, že spochybňujeme naše rodičovské rozhodnutia, držíme si prsty a dúfame, že celú túto rodičovskú vec robíme správne. Rešpektovanie emócií je najdôležitejšou úlohou rodiča pri výchove detí. Ak sa vy a váš partner správate k sebe navzájom a k deťom s citovým povedomím a empatiou, vaše deti sa budú oveľa pravdepodobnejšie tešiť zo silného duševného zdravia, stabilných, uspokojivých vzťahov a odmeňujúceho pracovného života.

 

Čo je emocionálna inteligencia?

Emocionálna inteligencia (EQ) je schopnosť rozpoznať, pochopiť a vyjadriť svoje vlastné emócie, ako aj vnímať a reagovať na emócie druhých. Tieto zručnosti vám pomôžu zvládnuť úroveň stresu a efektívne komunikovať s ľuďmi okolo vás, čo môže zlepšiť váš život osobne aj profesionálne. V skutočnosti výskum spája vyššie úrovne EQ s lepšími výkonmi v práci a v škole, uspokojivejšími sociálnymi vzťahmi a lepším duševným zdravím. Emocionálna inteligencia pozostáva z 5 kľúčových zložiek:

  1. Sebauvedomenie: Schopnosť identifikovať a pochopiť svoje vlastné emócie a to, ako ovplyvňujú vaše životné skúsenosti.
  2. Sebakontrola: Schopnosť riadiť a regulovať svoju vlastnú náladu, emócie, impulzy a správanie. 
  3. Sebamotivácia: Túžba hľadať náročné nové skúsenosti a schopnosť oddialiť uspokojenie, aby ste dosiahli svoje ciele.
  4. Empatia: Schopnosť vycítiť emócie iných ľudí a predstaviť si, čo by si mohli myslieť alebo cítiť.
  5. Sociálne zručnosti: Súbor schopností, ktoré používame na komunikáciu, ovplyvňovanie a motiváciu ľudí okolo nás. 

 

Ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu u detí

Rozvíjajte emocionálnu slovnú zásobu svojich detí

Zvýšte ich povedomie o obrovskom množstve slov, ktoré môže použiť na vyjadrenie svojich pocitov. Často majú deti vo svojej emocionálnej slovnej zásobe asi dve slová: veselý, smutný. Pomôžte im rozšíriť to tak, aby zahŕňali ďalšie výrazy primerané veku, ako napríklad „nahnevaný“, „vystrašený“ a podobne. Tento prvý krok im pripraví cestu k rozvoju silnej emocionálnej inteligencie.

 

Pestujte u nich empatiu

Stanovte si zámer zdokonaliť ich povedomie o iných ľuďoch. Naučte ich, že druhí ľudia majú iné myšlienky, pocity, túžby a potreby ako ony. Použite pozorovania, keď ste vonku a chystáte sa zdôrazniť tieto rozdiely. Vyzvite ich, aby uhádli, čo by ich kamaráti mohli cítiť v určitej situácii, alebo čo by si ich súrodenci mohli myslieť, keď sú zranené. Kultivujte toto vedomie včas, aby ste u nich vybudovali vysokú empatiu.

 

Modelujte vhodné spôsoby vyjadrenia pocitov

Deti potrebujú vedieť, ako vyjadriť svoje emócie spoločensky vhodným spôsobom. Používajte citové slová vo svojej každodennej konverzácii a precvičujte si rozprávanie o nich. Povedzte veci ako: „Som nahnevaný, keď vidím, ako sú deti na ihrisku zlé,“ alebo „Som šťastný, keď k nám prídu naši priatelia na večeru.“

 

Naučte sa zručnostiam zdravého zvládania

Keď deti pochopia svoje emócie, musia sa naučiť, ako s týmito emóciami zdravo zaobchádzať. Vedieť, ako sa upokojiť, rozveseliť alebo čeliť svojmu strachu, môže byť pre tých najmenších komplikované. Učte špecifické zručnosti. Napríklad, naučte ich, ako sa niekoľkokrát zhlboka nadýchnuť, keď sú nahnevané, aby sa upokojili. Môžete im tiež pomôcť vytvoriť rad vecí a aktivít, ktoré im pomôžu regulovať svoje pocity. Omaľovánka, obľúbená žartovná kniha, upokojujúca hudba, je niekoľko vecí, ktoré môžu pomôcť zapojiť ich zmysly a upokojiť ich emócie. Vložte predmety do „špeciálnej krabice“. Potom, keď sú nahnevané, pripomeňte im, aby si išli zobrať svoju upokojujúcu vec a precvičili si používanie svojich nástrojov na zvládanie emócií.

 

Rozvíjajte zručnosti pri riešení problémov

Súčasťou budovania emocionálnej inteligencie je naučiť sa riešiť problémy. Potom, čo boli pocity označené a riešené, je čas prepracovať sa k tomu, ako vyriešiť samotný problém. Možno sa vaše dieťa hnevá, že ho sestra neustále vyrušuje, keď sa hrá na PC. Pomôžte deťom identifikovať aspoň päť spôsobov, ako by mohli vyriešiť tento problém. Riešenia nemusia byť dobré nápady. Na začiatku je cieľom len brainstormovať, teda generovať rôzne riešenia.

 

Bez ohľadu na to, ako emocionálne inteligentné sa vaše deti javia, vždy je čo zlepšovať. A je pravdepodobné, že počas detstva a dospievania dôjde k určitým vzostupom a pádom. Ako starnú, pravdepodobne budú čeliť prekážkam, ktoré ohrozia ich zručnosti. Dajte si teda za cieľ začleniť budovanie zručností do vášho každodenného života. Keď sú malé, hovorte o pocitoch každý deň. Hovorte o emóciách, ktoré môžu pociťovať postavy v knihách alebo vo filmoch. Diskutujte o lepších spôsoboch riešenia problémov alebo o stratégiách, ktoré by postavy mohli použiť, aby sa k ostatným správali s rešpektom. Využite ich chyby ako príležitosti na lepší rast. Keď konajú, pretože sú nahnevané alebo zraňujú niekoho city, nájdite si čas a porozprávajte sa o tom, ako by sa mohli v budúcnosti zlepšiť. S vašou neustálou podporou a vedením môžu rozvíjať emocionálnu inteligenciu a mentálnu silu, ktorú budú potrebovať, aby v živote uspeli.

Čítajte viac o téme: Emocionálna inteligencia
Zdieľať na facebooku