Hry na rozvoj detskej pozornosti, postrehu a rýchlosti

Hry na rozvoj detskej pozornosti, postrehu a rýchlosti
Hry na rozvoj detskej pozornosti, postrehu a rýchlosti / Foto: Bigstock

Ako učitelia by ste sa mali tiež zaujímať o rozvoj detskej pozornosti, pretože práve tá je dôležitá, aby vaše hodiny prebiehali hladko. Ak chcete rozvíjať detskú pozornosť, tieto tipy na hry s deťmi vám v tom môžu pomôcť. Môžete ich využiť v škole prírode, počas výletov i vyučovania.

 

Hra na sultána

Postup:

Sultána predstavuje v hre vedúci hry alebo učiteľ. Sedí na čele hráčov, napríklad v kresle. Ostatní sa rozsadia na obyčajné stoličky okolo stola. Sultán je typický orientálny vládca a často prejavuje svoje rozmary. Okrem iného občas neznáša niektoré písmeno. Povie napríklad: „Dnes nemôžem ani počuť A!“ A hneď dodá: „Čo teraz dáte svojmu najmilostivejšiemu sultánovi na večeru?“ A hráči hneď začnú v smere hodinových ručičiek odriekavať rôzne jedlá: žemľu, puding, ovocie, hrozno atď. Každý musí povedať jedno jedlo, v ktorého názve nie je žiadne písmeno a. Kto sa pomýli, zaváha dlhšie než tri sekundy alebo opakuje to, čo už povedal niekto pred ním, musí predstúpiť pred sultána a ten mu urobí na papier, ktorý je pripevnený na odeve žiaka, farebnou ceruzou čiarku. Sultánove otázky sú vždy iné a spravidla sa mu sprotiví iné písmeno a to nielen samohlásky, ale aj spoluhlásky. Niekedy chce, aby mu poddaní určili niektorého dobrého autora alebo knihu na čítanie, inokedy si pýta na názvy zvierat, rastlín atď. Hráč, ktorý má najviac čiarok, musí splniť nejakú špeciálnu sultánovu požiadavku a tým sa vykúpiť.

 

Hra Obloha – zem – nos

Postup:

Žiaci sedia v kruhu a pozorujú vedúceho, ktorý rýchlejšie alebo pomalšie hovorí: „Obloha – zem -  nos.“ Poradie slov rôzne obmieňa a sprevádza ich pohybmi pravej ruky. Keď povie obloha, namieri ukazovákom na povalu, keď povie zem, ukáže na podlahu, keď povie nos, dotkne sa ukazovákom svojho nosa. Ostatní vykonávajú tieto pohyby s ním. Vedúci hry urobí občas nesprávny pohyb a kto sa zmýli a napodobní ho, dostáva bod. Záväzný je len slovný príkaz! Pri starších žiakoch idú slová za sebou rýchlejšie a vedúci robí klamné pohyby omnoho častejšie. S menšími deťmi môžeme hrať len dve slová – obloha a zem. Žiak, ktorý dostane päť bodov, z hry vypadáva.

 

Kimova hra

Postup: Učiteľ položí na stôl 24 drobných predmetov: ceruzky, kamienok, klinec, špendlík, strúhadlo, štetec atď. Stôl zakryje šatkou a zavolá hráčov. Hráči si majú zapamätať čo najviac vyložených vecí. Po minúte šatku vráti na miesto a každý žiak zapíše všetky predmety, ktoré na stole videl a ktoré si zapamätal. Kto odovzdá za päť minút úplný zoznam, zvíťazí.

 

Hra Kto sa stratil?

Postup:

Žiaci sa rozsadia po celej triede alebo klubovni.Učiteľ hry určí jedného detektíva, ktorý má na chvíľku vyjsť za dvere. Potom vyzve iného hráča, aby vyšiel za druhé dvere. Ostatní hráči si vymenia miesta a vedúci zavolá detektíva späť do miestnosti. Na prahu mu položí otázku: „Kto sa stratil?“ A súčasne stopuje čas. Keď detektív správne pomenuje žiaka, ktorý sa „stratil“, učiteľ mu zapíše čas a hra začína znova s iným detektívom. Ak detektív vysloví nesprávne meno, zostane mu úloha aj pre ďalšiu hru. Kto z detektívov určí strateného hráča v najkratšom čase?

 

Hra Vyvolávanie čísel

Postup:

Žiaci sa posadia do kruhu a očíslujú jednotlivé stoličky. Tá, na ktorej sedí učiteľ, dostane číslo jeden, ďalšie v smere hodinových ručičiek. Každý hráč bude mať pri hre rovnaké číslo ako stolička, na ktorej sedí. Učiteľ otvorí hru tým, že povie: „Jednotka volá štvorku!“ Žiak, ktorý sedí na stoličke číslo 4, sa musí okamžite ozvať a vyvolať iné číslo – hoci aj štvorka volá sedmičku. A takto volá jeden hráč druhého, dokiaľ neurobí chybu. Za chybu považujeme, keď sa volaný žiak okamžite neozve alebo keď sa ozve žiak, ktorý nebol vyvolaný, alebo keď niekto vyvolá neexistujúce číslo. Kto urobí chybu, ide na poslednú stoličku s najvyšším poradovým číslom. Ostatní žiaci sa posunú o jednu stoličku, aby mu urobili miesto. A hra hneď pokračuje ďalej. Niektorí žiaci od tejto chvíle majú iné číslo. Práve v častých zmenách čísel je ukrytý zmysel hry.

 

Hra Kto si presadol

Postup:

Žiaci sa rozsadia okolo stien triedy. Dvaja vybraní detektívi pozorujú minútu, kto kde sedí, potom vyjdú za dvere. Za ich neprítomnosti si dvaja sediaci žiaci vymenia miesto. Potom zavolajú detektívov naspäť. Kto z nich skôr uhádne, ktorí dvaja si vymenili miesta, vyhráva. Podmienkou je zistiť správne mená obidvoch žiakov.

 

Hra Triedenie geometrických tvarov

Postup:

Nastrihajte z tvrdého papiera po desať malých trojuholníkov, štvorcov, obdĺžnikov a krúžkov. Potom ich vložte do ruky prvému hráčovi, ktorý má zaviazané oči. Za aký čas roztriedi obrazce na štyri kôpky podľa druhu? Za každý kus, ktorý položí na nesprávnu kôpku, mu pripočítame päť sekúnd. Kto z hráčov dosiahne najlepší čas?

 

Hra Zachyť tyč

Postup:

Žiaci sedia v kruhu. Určíme si vedúceho hry a časomerača. Vedúci hry postaví do stredu vyššiu tyč (môže to byť napríklad aj metla). V okamihu, keď tyč pustí, vyzve meno niektorého účastníka hry. Vyvolaný hráč musí rýchle vyskočiť zo stoličky a zachytiť tyč prv, než spadne na zem. Kto je príliš pomalý, opustí hru na určený časový limit, ktorý sleduje časomerač. Po vypršaní limitu sa môže hráč do hry opäť vrátiť.

 

Hra Boj o kamienky

Postup:

Učiteľ rozloží doprostred stola do radu riečne kamienky. Má ich byť o jeden menej než hráčov. Účastníci hry sa rozostavia okolo stola a rukami pod stolnou doskou. Keď učiteľ zapíska, každý siahne po kamienkoch a snaží sa získať aspoň jeden. Komu sa to nepodarí, je z ďalšej hry vyradený. Do druhého kola postupujú len tí, ktorí sa zmocnili kamienka. Niekedy vypadnú z hry naraz dvaja i traja hráči, ak niekto získa viac ako jeden kamienok. Nie je to však ľahké, pretože medzi kamienkami býva aspoň desaťcentimetrový odstup. Pred začiatkom druhého a každého ďalšieho kola rozložte na dosku o kamienok menej ako je počet hráčov, ktorí dosiaľ nevypadli z hry. Nakoniec stoja proti sebe na oboch stranách stola dvaja súperi a uprostred medzi nimi leží posledný kamienok. Kto sa ho zmocní, vyhráva a dokáže, že má najšikovnejšie ruky.

 

Hra Hádzanie v kruhu

Postup:

Hráči sedia v kruhu a prihrávajú si medzi sebou loptičku . Uprostred kruhu sa pohybuje „chytač“, ktorý sa chce svojej úlohy čím skôr zbaviť. To sa mu podarí, keď sa loptičky zmocní. Môže ju zachytiť v pohybe alebo vytrhnúť pomalému hráčovi z ruky. Keď drží loptičku konečne v ruke, vymení si miesto  s tým, kto sa loptičky dotkol naposledy.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Holeyšovská, A.: Rok ve školsní družine
Zapletal, M.: Velká encyklopedie her
Čítajte viac o téme: Pozornosť a sústredenie
Zdieľať na facebooku