Mindfulness pre deti

Technika mindfulness prospieva aj deťom.
Technika mindfulness prospieva aj deťom. / Foto: Bigstock

Ako deti naučiť vnímať prítomný okamih? Skúste napríklad tieto techniky.

 

Technika mindfulness alebo všímavosti pochádza z Ameriky, kde sa už na konci 70. rokov 20. storočia stala vďaka profesorovi Jon Kabat-Zinnovi súčasťou programu na redukciu stresu a liečby posttraumatických a depresívnych stavov.

Definíciu slova mindfulness, všímavosť, by sme mohli zhrnúť ako vedomé vnímanie svojich myšlienok, emócií, telesných pocitov a sveta okolo nás. Technika mindfulness tiež zahŕňa prijatie vlastných pocitov a myšlienok. Funguje tak, že si plne uvedomujeme čo zažívame, získavame odstup, nadhľad a väčšiu kontrolu nad tým, čo sa deje v nás a okolo nás. Oslobodzujeme sa tým od neprospešných návykov a otvárajú sa nám tak nové možností ako reagovať alebo nereagovať.

 

Prečo by mali deti praktizovať mindfulness?

So stresujúcimi situáciami deti stretávajú pravidelne. A tie tak môžu viesť k úzkosti, nespokojnosti a potenciálnym negatívnym vplyvom na emocionálne i fyzické zdravie. Keď sa deti naučia technike všímavosti, môžu faktory, ktoré spúšťajú stres a úzkosť potlačiť a ovládnuť. Praktizovanie všímavosti spočíva v tom, že deťom poskytneme nástroj a prostriedky na zvládnutie týchto situácií, čím znížime mieru úzkosti a tak umožníme deťom spokojnejší a vyrovnanejší život. Upokojenie deťom pomáha nájsť cestu k zdroju svojich schopností a znalostí, a tak zlepšuje ich školské výsledky. Návyky, ktoré sú vytvorené v ranej fáze života môžu pomôcť pri formovaní správanie v dospelosti. Všímavosť deťom poskytuje nástroje ku zvládnutiu ťažkostí, ktoré im v živote vstúpia do cesty, a pri dospievaní im dodá väčšiu emocionálnu silu. Výskumy, ktoré sa venujú mindfulness v oblasti vzdelávania detí poukazujú na mnohé pozitívne výsledky:

  • lepšia schopnosť sústrediť sa;
  • schopnosť rýchlejšie sa upokojiť;
  • nižšia miera stresu a úzkosti;
  • vyššia kontrola impulzívneho správania;
  • vyššia miera sebauvedomenia;
  • schopnosť v náročnejších situáciách reagovať rozvážnejším spôsobom;
  • vyššia miera empatie.
     

Ako techniku mindfulness naučiť deti

Mindfulness sa každý učí trénovaním a zároveň používaním pri bežných každodenných činnostiach. Môže sa ho naučiť každý. Deti aj dospelí sa učia prakticky rovnaké techniky, len spôsob je obom skupinám prispôsobený. Štandardná forma tréningu je osem týždňov. Pre menšie deti je vhodné, aby boli lekcie dlhé maximálne 30 minút a ideálne dvakrát do týždňa.
 

Pozorovanie dychu

Skúste s deťmi jednoduchú techniku sledovanie svojho dychu. Deti si sadnú do tureckého sedu a dajú si prsty pod nos tak, aby na prstoch cítili prúd vydychovaného vzduchu. Môžu mať pri tom zatvorené oči. Nechajte ich takto po dobu jednej minúty pozorovať svoj dych. Čas môžete postupne predlžovať a pri starších deťoch môžete cvičenie rozšíriť aj o počítanie výdychov. Ide o výborné cvičenie na upokojenie.

 

Všímavé jedenie

Veďte deti k tomu, aby zapojili do jedenia postupne zrak, hmat, čuch a chuť. Začnite tým, že si jedlo prezriete, zistíte, aké obsahuje farby a tvary. Ak je to možné nechajte dieťa, nech si kúsok jedla ohmatá. Zistí tak, aký je povrch a štruktúra. Vyzvite ich, aby si k jedlu privoňali. Veďte deti, aby po vložení prvého sústa venovali pozornosť chutiam, ktoré sa v ich ústach objavili. Nakoniec sa s nimi porozprávajte, aké bolo objavovanie, na čo mysleli a ako im chutilo.

 

Počúvajte zvonček

Ide o ľahký spôsob, ako môžu deti venovať pozornosť a sústrediť sa na to, čo počujú. Môžete použiť zvonček, zvonkohru, ale pokojne aj aplikáciu na telefóne, ktorá obsahuje rôzne príjemné zvuky. Povedzte deťom, aby si zatvorili oči. Potom im môžete 30 sekúnd až 1 minútu púšťať nejaký zvuk, na ktorý sa majú sústrediť.

 

Pozorovanie obláčika z peny

Toto cvičenie je určené pre menšie deti v predškolskom veku. Dieťaťu pripravíme penový kúpeľ. Penu vezmeme do dlane, to isté necháme urobiť aj dieťa a pozorujeme, aké tvary majú obláčiky. Dieťa pomenováva, čo mu tvary pripomínajú. Je dobré je nechať dieťa, aby si uvedomilo a vyjadrilo, čo pri pozorovaní cíti. Cvičenie môžeme akokoľvek upravovať. Dôležité je byť spolu, neponáhľať sa, nemyslieť na žiadne povinnosti, zapojiť detskú predstavivosť a zvedavosť, a upokojenie sa dostaví samo od seba.

 

Všímavá prechádzka

Pri prechádzke alebo pri pobyte na záhrade môžete viesť deti k tomu, aby zapojili viac zmyslov, môžu počúvať všetky okolité vonkajšie zvuky, objavovať nové vône, hmatom preskúmať okolie. A skúsiť objaviť niečo nové, čo ste si doteraz nevšimli. Počas prechádzky môžu deti venovať pozornosť tomu, ako sa ich nohy dotýkajú zeme, ako s každá noha dvíha a zase vracia na zem pri každom jednom kroku.

 

Vyjadrite vďačnosť

Vďačnosť je základnou súčasťou všímavosti, ktorá učí naše deti oceňovať hojnosť a štedrosť ich života. Pri večeri, môže každý z rodiny pomenovať jednu vec, za ktorú je v ten deň vďačný.

Čítajte viac o téme: Pozornosť a sústredenie
Zdieľať na facebooku