Vzdelávanie detí

Dyskalkúlia: Ako podporiť vaše dieťa, ak má problémy s učením matematiky

Dobrá znalosť matematiky sa spája s väčším úspechom v zamestnaní a lepším zdravím. Ale veľká časť z nás – až 22 % – má problémy s učením matematiky. A čo viac, približne 6 % detí na základných školách môže mať dyskalkúliu, matematickú poruchu učenia.

Ako reagovať, keď dieťa dostane zlú známku?

Aj šikovnému žiakovi sa môže stať, že občas dostane horšiu známku. Viete ako v takomto prípade reagovať? Prečítajte si niekoľko jednoduchých odporúčaní.

Chcete, aby sa dieťaťu darilo v škole? Toto sú efektívne študijné návyky úspešných žiakov

Kľúčom k tomu, aby boli deti boli v škole úspešné, je naučiť ich vytvárať si dobré návyky a držať sa ich.

Ako pripraviť dieťa na návrat do školy po prázdninách?

Návrat do školy pre niektoré deti nebýva po dvoch mesiacoch vždy bezproblémový. Je to veľká zmena, najmä pre prváčikov, ktorí zasadnú do školských lavíc po prvý raz v živote. Niektoré deti majú z prvých septembrových dní doslova hrôzu. Ako čo najlepšie pripraviť deti opäť do školy? Ako a na čo využiť koniec prázdnin?

Komisionálna skúška: Kedy ju môže dieťa robiť a ako o ňu požiadať?

Dostalo vaše dieťa na vysvedčení známku, ktorá nezodpovedá jeho vedomostiam? Alebo priveľa chýbalo? Nárok na absolvovanie komisionálnej skúšky môže mať viacero dôvodov, no požiadať o ňu musíte hneď po vysvedčení.

Ako vybudovať silný vzťah medzi rodičmi a učiteľmi?

Váš vzťah s učiteľom vašich detí môže byť dôležitým faktorom v tom, ako dobre sa mu darí v škole aj doma. 

Ako môžete pomôcť dieťaťu zlepšiť jeho koncentráciu? Vyskúšajte tieto tipy

Koncentráciu môžeme označiť ako schopnosť sústrediť sa žiaducim smerom po určitú, nevyhnutne dlhú dobu. Dôležitou schopnosťou pre zvládanie školských aktivít je udržať pozornosť a nenechať sa odpútať nepodstatnými podnetmi. Ako ju u detí rozvíjať čo najlepšie?

Ako pomôcť dieťaťu vyrovnať sa so stresom pred skúškami?

Mnohé deti mávajú stres pred písomkami, testami alebo prijímacími skúškami. Aby sa tomuto stavu vyhli, už dlhú dobu pred skúškami by mali dodržiavať určité rituály, ktoré ich na náročné situácie dokážu pripraviť. Ako im môžu rodičia pomôcť?