Podporujte u detí láskavosť. Budú zdravšie i šťastnejšie

Láskavosť pomôže vašim deťom rásť.
Láskavosť pomôže vašim deťom rásť. / Foto: Bigstock

So schopnosťou byť láskavým sa rodíme. Ak ju budeme u detí podporovať, budú zdravšie, obľúbené v kolektíve a budú sa dobre cítiť.

 

Čím bližšie sú vianočné sviatky, tým viac silnie posolstvo zamerania sa na dobré skutky, charitu a pozitívne momenty v našom každodennom živote, ktoré nás všetkých spájajú. Ako preniesť chuť a vôľu byť lepším a konať dobro v prospech iných aj na naše deti? Ak chceme, aby sa práve láskavosť stala jednou zo základných pilierov našej spoločnosti, naše deti by sme mali naučiť ako byť prívetivými, aby mohli túto schopnosť kultivovať aj v ďalších generáciách.

 

Je náročné udržať si schopnosť byť milým a prívetivým človekom pod tlakom každodenných udalostí, nielen pre nás, ale aj pre deti. Napriek tomu, že sme vybavení empatiou a dobrotou od útleho detstva, neustále narastajúce množstvo úloh a zodpovedností, spolu s negatívnymi udalosťami v našich životoch, situáciami ako šikana, netolerancia, kriminalita a podobne, nás zásadne ovplyvňujú. 

 

Prínos láskavosti

Byť láskavým znamená chápať iných a ukázať im svojimi činmi, že to dokážeme. Rovnako ako pre dospelých, aj pre deti je základom sociálnych vzťahov a vlastnej duševnej pohody. Vedci zistili, že ak deti (v štúdii vo veku od 9 do 11 rokov) pravidelne vykonajú nejaký láskavý čin, pozitívne sa zmenia ich akademické výsledky a v rámci rovesníkov sú sociálne akceptovanejší. Navyše, vďaka ich konaniu získava aj celá komunita, pretože tieto deti sa ľahšie včleňujú do kolektívu a zriedkavo sú z nich šikanujúci jedinci.

 

Byť láskavým nám, podľa vedcov, prináša lepší pocit a motivuje nás, aby sme podobne pozitívne konali aj v budúcnosti. Fyzický pocit dobra a spokojnosti, ktorý získame tým, že niekomu pomôžeme, súvisí s uvoľnením endorfínov v tele, ktoré zlepšujú fyzické i emocionálne zdravie, čo je benefit, ktorý by si väčšina rodičov pre svoje deti želala. Preto je dôležité začať opäť od seba. Keď ukážeme deťom, ako byť láskavými a empatickými, budeme ich inšpirovať k podobným aktivitám.

 

Naučme deti vidieť súvislosti

Vzťahy s ostatnými sú dôležité pre zdravie a šťastie. Ak pomôžeme deťom nadviazať silné sociálne vzťahy, ľahšie nájdu príležitosti na to, aby boli k iným láskavé.

 

Začať sa dá úplne jednoducho, položením otázky: „Ako sa chcem správať k iným ľuďom a ako chcem, aby sa oni správali ku mne?“ Príležitostí ukázať svoju pozitívnu stránku, je všade navôkol množstvo, pomôžme niekomu odniesť ťažké veci, poraďme cestu alebo odpovedzme na otázku. Nech to deti vidia, nech vedia, čo robíme a z akého dôvodu.

 

Ak napríklad podvedome pristupujeme k niekomu alebo o niekom hovoríme negatívne, deti tento postoj od nás preberajú, čím ich oberáme o šancu preskúmať aj iný svet a iné kultúry. Keď sa však zaujímame o iné komunity, možno aj celkom odlišné od tej našej, deti sa naučia, že na to, aby sme nadviazali s niekým vzťah, by sme mu mali venovať pozornosť, počúvať ho, sledovať a byť v danej chvíli prítomným.

 

Pomôžte deťom rozvinúť empatiu

Podpora schopnosti empatie u detí je dôležitá preto, aby sa deti naučili vnímať a prijímať aj pohľad iných. Najlepší spôsob, ako naučiť deti empatickému vnímaniu je, pristupovať k nim empaticky. Buďte preto otvorení širokému záberu a prejavom rôznych emócií a nepokúšajte sa niektoré z nich zastavovať. Jednoducho niektoré pocity sa nesú ľahšie, zniesť iné je náročnejšie. Pre deti i pre nás. Ak sa nám ale podarí normalizovať emócie našich detí a naučiť ich, ako ich rozoznať a ohodnotiť, naučia sa byť citlivé voči pocitom iných ľudí. Hoci nikdy nevieme presne odhadnúť na prvýkrát, ako sa ten druhý cíti, alebo čo si myslí, dôležité je klásť otázky a pozorne počúvať, aby sme ho pochopili. Vďaka tomu sa deti naučia, že to, čo ony potrebujú v podobnej situácii ešte neznamená, že potrebuje aj ten druhý človek presne tak isto. Byť empatickým práve znamená uvedomiť si to a pokúsiť sa reagovať spôsobom, ktorý bude dávať význam tomu druhému a toto dokážu, podľa vedcov, už úplne malé deti.

 

Keď pozeráte s deťmi rozprávku, alebo čítate príbeh, pokúste sa porozprávať o tom, ako sa kto v danej situácii cíti a ako by ste sa vy cítili, ak by ste boli na jeho mieste. Ak stojí váš kamarát pred nejakou výzvou a potrebuje sa porozprávať s vami, vysvetlite dieťaťu, čo robíte a prečo. Nemusíte zabiehať do detailov, dôležité je, aby vaše dieťa vedelo, že sa snažíte pomôcť. Prípadne, ak vám dieťa rozpráva o interakcii s rovesníkom, zdôraznite v jeho správaní momenty, kedy prejavilo empatiu.

 

Podporujte deti, aby dávali iným

Všetci dokážeme dať druhým, či už je to náš čas, talent, schopnosti alebo materiálne veci. Tým, že to naučíme aj svoje deti, dávame základ ich budúcemu šťastiu a zdraviu. Ak sa o tom budeme s nimi rozprávať, časom to budú brať ako samozrejmosť.

 

Môžete pouvažovať, čo radi robíte ako rodina, prípadne s priateľmi, o čo by ste sa vedeli podeliť s ostatnými. Napríklad, ak vaše deti radi kreslia, môžete spoločne vytvárať pohľadnice napríklad pre deti v nemocniciach. Pouvažujte nad dobrým skutkom vopred. Dávnejšie kolujú podobné príbehy, keď ľuďom bez domova zaplatili iní teplú kávu alebo čaj v nejakej kaviarni vtedy, keď si ju kupovali pre seba. Porozmýšľajte spoločne, aké sú najlepšie darčeky, ale nie materiálne, ktoré na vás najviac zapôsobili? Nájdite si čas na dobrovoľnícku činnosť a porozprávajte deťom, prečo ste sa rozhodli pomôcť práve tým ľuďom, ktorým ste sa venovali.

 

Všetci máme láskavosť v sebe. Ak budeme tieto schopnosti rozvíjať doma, pomôžeme deťom položiť základy budúcich zmysluplných vzťahov.

Zdieľať na facebooku