Výchova a vývoj detí

Ako môžete pomôcť dieťaťu prispôsobiť sa zmenám?

Žijeme v dobe, kde sa všetko veľmi rýchlo mení. To, čo platilo včera, zajtra už platiť nemusí. Z tohto dôvodu je dôležité aj u detí precvičovať flexibilitu a adaptabilitu na meniace sa situácie.

7 právd, ktoré by deti mali vedieť čo najskôr

Každý rodič sa snaží vychovávať svoje deti tak, aby cítili lásku a bezpečie. Zároveň túži aj po tom, aby v dospelosti dokázali žiť šťastne a úspešne. Ako im v tom pomôcť?

Otázky, ktoré podporujú myslenie a pozitívne správanie detí

Aj kladenie správnych otázok môže podporovať jednak správne myslenie, ale aj také správanie, ktoré prináša do života pozitívne zmeny.

Ako vychovávať chlapcov tak, aby mali úctu k ženám?

Rodičia často premýšľajú nad tým, ako sa bude ich dieťa správať v dospelosti. A mnohí rodičia premýšľajú aj nad tým, ako asi sa bude správať ich syn ku ženám, ktoré mu vstúpia do života. Čo môžu urobiť vo výchove, aby im dokázal prejaviť úctu?

Ako sa dajú v detstve formovať celoživotné návyky?

Veľa rodičov sa pýta, ako presne vychovať šťastné a úspešné deti v dnešnom svete. Existuje veľa ciest. Pozrime sa na niektoré z nich.

8 spôsobov, ktoré pomáhajú formovať sebavedomie dievčat

Aj keď všetky deti môžu zápasiť s dôverou a sebaúctou, niektorým dievčatám môže obzvlášť hroziť riziko nižšej sebaúcty či sebadôvery. Ako im v tomto smere pomôcť?

S detskou psychologičkou M. Šimčákovou-Tóthovou o blížiacom sa konci roka aj o prázdninách s deťmi

S detskou psychologičkou Máriou Šimčákovou-Tóthovou sme sa rozprávali o konci školského roka aj o blížiacich sa prázdninách a ako ich s deťmi prežiť čo najlepšie.

Ako si viac užívať pri výchove detí?

V súčasnosti veľa rodičov svoju hodnotu a hodnotu celej rodiny spája priamo s úspechom alebo neúspechom detí. Psychológovia upozorňujú, že toto nie je správny postoj. Ako sa teda viac pri výchove detí uvoľniť a ako si viac užívať rodičovstvo? Na tieto otázky nájdete odpovede v tomto článku.