Dištančné vzdelávanie

B. Gröhling: Od pondelka 17. mája sa vrátia do škôl všetci žiaci

Od pondelka 17. mája sa vrátia do škôl všetci žiaci na úrovni regionálneho školstva, teda žiaci v materských, základných a stredných školách.

Generálna prokuratúra odmieta kritiku Via Iuris a Dajme deťom hlas k téme zatvorených škôl

GP odmieta kritiku organizácie Via Iuris a Iniciatívy Dajme deťom hlas, ktoré sa na ňu v marci obrátili v súvislosti so zatvorením škôl. Ohradila sa voči tvrdeniam, že by nekonala dostatočne rýchlo.

Prieskum: Pandémia negatívne ovplyvnila praktické vedomosti vysokoškolákov

Takmer 45 percent slovenských vysokoškolákov nie je spokojných s dištančnou výučbou na ich univerzite, poukazuje pritom na časté technické problémy i nedostatočnú asistenciu zo strany ministerstva školstva.

O týždeň sa školy otvoria aj pre väčšinu ôsmakov a deviatakov

Od budúceho pondelka 19. apríla 2021 sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl mimo čiernych okresov.

Prieskum: Problémom v dištančnom vzdelávaní je socializácia detí, tvrdia rodičia

Absentujúci osobný kontakt so spolužiakmi, kamarátmi či osamelosť dieťaťa označilo za veľký alebo skôr veľký problém 78 percent rodičov.

V prvej fáze projektu na doučovanie vyčlenil rezort školstva 500.000 eur

Touto iniciatívou ministerstvo podporí desaťtisíce žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Doučovať sa budú v predmetoch ako matematika, slovenčina, cudzie jazyky, fyzika, chémia či informatika.

B. Gröhling: Pri uvoľňovaní opatrení budú mať prednosť školy

Pri akomkoľvek uvoľňovaní opatrení budú mať prednosť školy.

Psychologička Dagmar Kopčanová:

Do diskusnej relácie KLUB RODIČOV na tému Deti v pasci - Ako sa podpísal rok pandémie na deťoch prijala pozvanie detská psychologička Dagmar Kopčanová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.